Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Gume za kombi, laka komercijalna i privredna vozila

Datum objave: 15.11.2016. 14:01 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.11.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1172-1-1-185-5-542/16Broj obavještenja o nabavci 1172-1-1-185-3-396/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB 4400632340004
Kontakt osoba Tomislav Jovanović
Adresa Romanijska 1
Poštanski broj 71350 Sokolac (sp bl)
Opština/Grad Sokolac (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 405-300
Faks (057) 405-341
Elektronska pošta uprava@sumers.org
Internet adresa www.sumers.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Dodjeljuje se okvirni sporazum za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje okvirni sporazum

1, 2, 3, 4

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

399000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka automobilskih guma za potrebe Javnog preduzeća

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34350000-5 Gume za teška i laka vozila
Dodatni predmet(i) 34351100-3 Gume za automobile
  34352100-0 Gume za kamione


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Gume za putnička i SUV vozila

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34351100-3 Gume za automobile

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

54.600,00 KM

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

54600,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

18.10.2016. - 18.10.2017.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto dostavljanja robe je magacin u Sokocu – Žljebovi i magacin u Banjoj Luci.

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Total Trade doo 4400124510000 Doboj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

50000,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma


18.10.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

39466,46

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

39466,46

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Gume za terenska vozila (Lada Niva)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34351100-3 Gume za automobile

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

53.540,00 KM

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

53540,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

18.10.2016. - 18.10.2017.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto dostavljanja robe je magacin u Sokocu – Žljebovi i magacin u Banjoj Luci.

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Total Trade doo 4400124510000 Doboj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

50000,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma


18.10.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

36024,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

42628,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Gume za kombi, laka komercijalna i privredna vozila

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34350000-5 Gume za teška i laka vozila

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

166.860,00 KM

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

166860,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

18.10.2016. - 18.10.2017.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto dostavljanja robe je magacin u Sokocu – Žljebovi i magacin u Banjoj Luci.

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Total Trade doo 4400124510000 Doboj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

119000,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma


18.10.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

98633,48

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

105910,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Gume za šumske zglobne traktore LKT 81 T

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34350000-5 Gume za teška i laka vozila

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

124.000,00 KM

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

124000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

17.10.2016. - 17.10.2017.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto dostavljanja robe je magacin u Sokocu – Žljebovi i magacin u Banjoj Luci.

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAЅUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 JASMIN M d.o.o. ŽEPČE 4218141300008 Žepče Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

180000,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporasuma


17.10.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

172956,90

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

172956,90

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog okvirnog sporasuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: