Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Pogonsko gorivo i tečnost za pranje vjetrobranskih stakala za potrebe Filijale Istočno Sarajevo i Centralne službe

Datum objave: 29.12.2016. 15:16 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.12.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

312-1-1-170-5-47/16Broj obavještenja o nabavci 312-1-1-170-3-40/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE RS
IDB/JIB 4400411170007
Kontakt osoba Ljilja Stević
Adresa Njegoševa br. 28A
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 211-660
Faks (055) 202-936
Elektronska pošta csluzba@fondpiors.org
Internet adresa www.fondpiors.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Socijalna skrb

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

6

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3, 4, 5, 6

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka roba – pogonskog goriva i tečnosti za pranje vjetrobranskih stakala za potrebe Fonda za penzijsko i
invalidsko osiguranje Republike Srpske

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabavke je sukcesivna nabavka roba – pogonskog goriva (Benzin BMB-95 i Eurodizel 5) i tečnosti za pranje
vjetrobranskih stakala za službena vozila organizacionih jedinica Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje
Republike Srpske u Banjoj Luci, Bijeljini, Doboju, Prijedoru, Palama i Trebinju tokom 2017. godine.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni derivati, gorivo, električna energija i ostali izvori energije
  09132100-4 Bezolovni benzin
Dodatni predmet(i) 09134220-5 Dizel gorivo (EN 590)
  39831500-1 Sredstva za čišćenje automobila


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka pogonskog goriva i tečnosti za pranje vjetrobranskih stakala za potrebe Filijale Bijeljina i Centralne
službe

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka pogonskog goriva i tečnosti za pranje vjetrobranskih stakala za službena vozila Filijale Bijeljina i
Centralne službe i eurodizel goriva za elektroagregat u poslovnom objektu Fonda u Bijeljini

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni derivati, gorivo, električna energija i ostali
izvori energije
09132100-4 Bezolovni benzin
Dodatni predmet(i) 09134220-5 Dizel gorivo (EN 590)
39831500-1 Sredstva za čišćenje automobila

II Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u Tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

28500,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Benzinska pumpa dobavljača u Bijeljini

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Nestro Petrol a.d. Banja Luka 4400959260004 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

21461,18

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

21461,18

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

29.11.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

21461,18

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

21461,18

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka pogonskog goriva i tečnosti za pranje vjetrobranskih stakala za potrebe Filijale Banja Luka i Centralne
službe

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka pogonskog goriva i tečnosti za pranje vjetrobranskih stakala za službena vozila Filijale Banja Luka i
Centralne službe

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni derivati, gorivo, električna energija i ostali
izvori energije
09132100-4 Bezolovni benzin
Dodatni predmet(i) 09134220-5 Dizel gorivo (EN 590)
39831500-1 Sredstva za čišćenje automobila

II Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u Tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14500,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Benzinska pumpa dobavljača u Banjaluci

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Nestro Petrol a.d. Banja Luka 4400959260004 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

11442,54

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

11442,54

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

29.11.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

11442,54

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

11442,54

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka pogonskog goriva i tečnosti za pranje vjetrobranskih stakala za potrebe Filijale Doboj i Centralne
službe

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka pogonskog goriva i tečnosti za pranje vjetrobranskih stakala za službena vozila Filijale Doboj i
Centralne službe

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni derivati, gorivo, električna energija i ostali
izvori energije
09132100-4 Bezolovni benzin
Dodatni predmet(i) 09134220-5 Dizel gorivo (EN 590)
39831500-1 Sredstva za čišćenje automobila

II Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u Tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4600,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Benzinska pumpa dobavljača u Doboju

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Nestro Petrol a.d. Banja Luka 4400959260004 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

3612,46

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

3612,46

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

29.11.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3612,46

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3612,46

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka pogonskog goriva i tečnosti za pranje vjetrobranskih stakala za potrebe Filijale Prijedor i Centralne
službe

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka pogonskog goriva i tečnosti za pranje vjetrobranskih stakala za službena vozila Filijale Prijedor i
Centralne službe

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni derivati, gorivo, električna energija i ostali
izvori energije
09132100-4 Bezolovni benzin
Dodatni predmet(i) 09134220-5 Dizel gorivo (EN 590)
39831500-1 Sredstva za čišćenje automobila

II Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u Tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4800,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Benzinska pumpa dobavljača u Prijedoru

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Nestro Petrol a.d. Banja Luka 4400959260004 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

3804,02

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

3804,02

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

29.11.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3804,02

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3804,02

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka pogonskog goriva i tečnosti za pranje vjetrobranskih stakala za potrebe Filijale Istočno Sarajevo i
Centralne službe


I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka pogonskog goriva i tečnosti za pranje vjetrobranskih stakala za službena vozila Filijale Istočno
Sarajevo i Centralne službe

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni derivati, gorivo, električna energija i ostali
izvori energije
09132100-4 Bezolovni benzin
Dodatni predmet(i) 09134220-5 Dizel gorivo (EN 590)
39831500-1 Sredstva za čišćenje automobila

II Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u Tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4600,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Benzinska pumpa dobavljača u Palama

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Nestro Petrol a.d. Banja Luka 4400959260004 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

3556,40

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

3556,40

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

29.11.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3556,40

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

3556,40

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka pogonskog goriva i tečnosti za pranje vjetrobranskih stakala za potrebe Filijale Trebinje i Centralne
službe

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka pogonskog goriva i tečnosti za pranje vjetrobranskih stakala za službena vozila Filijale Trebinje i
Centralne službe

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni derivati, gorivo, električna energija i ostali
izvori energije
09132100-4 Bezolovni benzin
Dodatni predmet(i) 09134220-5 Dizel gorivo (EN 590)
39831500-1 Sredstva za čišćenje automobila

II Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u Tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Benzinska pumpa dobavljača u Trebinju

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Nestro Petrol a.d. Banja Luka 4400959260004 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

6675,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

6675,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

29.11.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

6675,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

6675,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
312-1-1-170-5-47/16
PODIJELI: