Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Zimsko održavanje lokalnih puteva na području opštine Ribnik za 2017. godinu - MZ Crkvina

Datum objave: 03.01.2017. 11:39 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.01.2017.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

768-4-2-3-5-1/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA RIBNIK
IDB/JIB 4401106230004
Kontakt osoba Stevo Vračar
Adresa Rade Jovanića bb
Poštanski broj 79288 Gornji Ribnik (sp bl)
Opština/Grad Ribnik
Telefon (050) 430-070
Faks (050) 430-070
Elektronska pošta javnenabavke@opstinaribnik.org
Internet adresa www.opstinaribnik.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Ribnik

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Pomoćne transportne usluge i usluge podrške

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

5

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3, 4, 5

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Zimsko održavanje lokalnih puteva na području opštine Ribnik za 2017. god.

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Zimsko održavanje lokalnih puteva na području opštine Ribnik za 2017. god.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 98000000-3 Ostale javne, društvene i lične usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu
idejnog rješenja?

Ne

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne


ANEKS C2


Broj lota

1


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka d)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Zbog kašnjenja u donošenju Programa zimskog održavanja lokalnih puteva na području opštine Ribnik za 2017. god.
od strane Skupštine opštine Ribnik, zbog velikih količina padavina i hitnosti čišćenja snijega

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

doo Ćubić petrolANEKS C2


Broj lota

2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka d)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Zbog kašnjenja u donošenju Programa zimskog održavanja lokalnih puteva na području opštine Ribnik za 2017. god.
od strane Skupštine opštine Ribnik, zbog velikih količina padavina i hitnosti čišćenja snijega

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

SAVANOVIĆ DB DOOANEKS C2


Broj lota

3


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka d)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Zbog kašnjenja u donošenju Programa zimskog održavanja lokalnih puteva na području opštine Ribnik za 2017. god.
od strane Skupštine opštine Ribnik, zbog velikih količina padavina i hitnosti čišćenja snijega

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

KP "RIBNIK" a.d.ANEKS C2


Broj lota

4


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka d)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Zbog kašnjenja u donošenju Programa zimskog održavanja lokalnih puteva na području opštine Ribnik za 2017. god.
od strane Skupštine opštine Ribnik, zbog velikih količina padavina i hitnosti čišćenja snijega

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

SANA-KOP D.O.O.ANEKS C2


Broj lota

5


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka d)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Zbog kašnjenja u donošenju Programa zimskog održavanja lokalnih puteva na području opštine Ribnik za 2017. god.
od strane Skupštine opštine Ribnik, zbog velikih količina padavina i hitnosti čišćenja snijega

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

KP "RIBNIK" a.d.ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Zimsko održavanje lokalnih puteva na području opštine Ribnik za 2017. god. Lot 1. MZ Vrbljani

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Zimsko održavanje lokalnih puteva na području opštine Ribnik za 2017. god. Lot 1. MZ Vrbljani

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 98000000-3 Ostale javne, društvene i lične usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10256,41

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Od 03.01.2017. god. do 31.12.2017. god.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lokalni putevi MZ Vrbljani

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 doo Ćubić petrol 4401103050005 Ribnik Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


10213,67

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

10213,67

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

3.1.2017.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

10213,67

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

10213,67

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Zimsko održavanje lokalnih puteva na području opštine Ribnik za 2017. god. Lot 2. MZ G. Ribnik

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Zimsko održavanje lokalnih puteva na području opštine Ribnik za 2017. god. Lot 2. MZ G. Ribnik

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 98000000-3 Ostale javne, društvene i lične usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8547,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Od 03.01.2017. do 31.12.2017. god.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lokalni putevi MZ G. Ribnik

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SAVANOVIĆ DB DOO 4402946510004 Ribnik Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


8498,67

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

8498,67

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

3.1.2017.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8498,67

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8498,67

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Zimsko održavanje lokalnih puteva na području opštine Ribnik za 2017. god. Lot 3. Putni pravci Crkva u G. Ribnik
- Ruža

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Zimsko održavanje lokalnih puteva na području opštine Ribnik za 2017. god. Lot 3. Putni pravci Crkva u G. Ribnik
- Ruža

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 98000000-3 Ostale javne, društvene i lične usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6837,61

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Od 03.01.2017. god. do 31.12.2017. god.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Putni pravci Crkva u G. Ribniku - Ruža

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KP RIBNIK a.d. 4401102670000 Ribnik Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

6783,67

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

6783,67

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

3.1.2017.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

6783,67

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

6783,67

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Zimsko održavanje lokalnih puteva na području opštine Ribnik za 2017. god. Lot 4. MZ Crkvina

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Zimsko održavanje lokalnih puteva na području opštine Ribnik za 2017. god. Lot 4. MZ Crkvina

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 98000000-3 Ostale javne, društvene i lične usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9401,71

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Od 03.01.2017. god. do 31.12.2017. god.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lokalni putevi MZ Crkvina

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SANA-KOP D.O.O. 4402005410008 Ribnik Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


9313,67

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

9313,67

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

3.1.2017.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

9313,67

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

9313,67

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Zimsko održavanje lokalnih puteva na području opštine Ribnik za 2017. god. Lot 5. MZ Sitnica

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Zimsko održavanje lokalnih puteva na području opštine Ribnik za 2017. god. Lot 5. MZ Sitnica

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 98000000-3 Ostale javne, društvene i lične usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10256,41

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Od 03.01.2017. god. do 31.12.2017. god.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lokalni putevi MZ Sitnica

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KP RIBNIK a.d. 4401102670000 Ribnik Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


10213,67

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

10213,67

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

3.1.2017.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

10213,67

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

10213,67

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
768-4-2-3-5-1/17
PODIJELI: