Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Reklamiranje isticanjem logotipa prilikom štampanja knjige Ventilacija rudnika, autora dr. sci. Delić Saliha

Datum objave: 03.01.2017. 13:17 / Izvor: Akta.ba, 15.02.2016.

JP SPREČA DD TUZLA

Tuzla, 28.12.2016. godine

 

REALIZACIJA UGOVORA/OKVIRNIH SPORAZUMA

 

R.

b.

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču / dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...) (iskazana vrijednost bez PDV-a)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora / okvirnog sporazuma

Datum potpune

realizacije ugovora/okvir, sporazuma i ukupna utrošena vrijednost

Napomena (obrazloženje) / datum brisanja sa web stranice

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

23

79000000-4 Reklamiranje JP „Spreča" d.d. Tuzla isticanjem logotipa prilikom štampanja knjige „Ventilacija rudnika", autora dr. sci. Delić saliha, a koju štampa štamparija OFF- SET d.o.o. Tuzla

Direktni sporazum 1051-8-2-105/16

OFF-SET d.o.o.

Tuzla, 4209109760006 Tuzla

500,00 KM

-

-

15.02.2016.

29.02.2016.

29.02.2019.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: