Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Svježi poljoprivredni proizvodi: krompir, kupus, pasulj...

Datum objave: 04.01.2017. 09:38 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 04.01.2017.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

196-1-1-3-5-1/17Broj obavještenja o nabavci 196-1-1-3-3-2/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU STUDENTSKI CENTAR ZVORNIK
IDB/JIB 4400260610000
Kontakt osoba Milka Cvjetkovic
Adresa Karakaj b.b.
Poštanski broj 75400 Zvornik (sp bl)
Opština/Grad Zvornik
Telefon (056) 260-474
Faks (056) 260-344
Elektronska pošta stczv@teol.net
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

5

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3, 4, 5

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka raznih prehrambenih proizvoda

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka robe - razni prehrambeni proizvodi, meso i mesni proizvodi, hljeb, poljoprivredni proizvodi i proizvodi za higijenu
pranje i čišćenje

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 15800000-6 Razni prehrambeni proizvodi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Razni prehrambeni proizvodi

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka namirnica kao što su brašno, ulje,tjestenina, konzerve i sl.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 15800000-6 Razni prehrambeni proizvodi

II Ukupna količina ili obim ugovora

Navedena u TD

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU Studentski centar "Zvornik" Karakaj bb

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi plaćanja 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ZVORNIČANKA DOO 4400233300007 Zvornik Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

29639,75

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

29639,75

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

3.1.2017.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

29639,75

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

29639,75

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Meso i mesni proizvodi

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka mesa i mesnih proizvoda kao što su sirovo meso sa i bez kosti, mljeveno meso, pileće meso, salama i sl.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi
15100000-9 Proizvodi životinjskog porijekla, mesa i mesni
Dodatni predmet(i)
proizvodi

II Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u TD

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 meseci

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU tudentski centar "Zvornik" Karakaj bb

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi plaćanja 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 VIZION d.o.o. Rogatica 4400604990001 Rogatica Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

20312,20

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

20312,20

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

3.1.2017.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

20312,20

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

20312,20

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Hljeb

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka rezanog hljeba

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15800000-6 Razni prehrambeni proizvodi
Dodatni predmet(i) 15811100-7 Hljeb

II Ukupna količina ili obim ugovora

Navedena u TD

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU Studentski centar "Zvornik Karakaj bb

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi plaćanja 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ZTR-Pekara Crna Gora 4509967270002 Zvornik Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

5530,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

5530,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

3.1.2017.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

5530,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

5530,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Poljoprivredni prehrambeni proizvodi

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka svježih poljoprivrednih proizvoda kao npr. krompir, kupus, pasulj i sl.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15300000-1 Voće, povrće i srodni proizvodi
03000000-1 Poljoprivredni proizvodi, proizvodi stočarstva,
Dodatni predmet(i)
ribarstva, šumarstva i srodni proizvodi

II Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u TD

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU Studentski centar "Zvornik" Karakaj bb

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi plaćanja 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ZVORNIČANKA DOO 4400233300007 Zvornik Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

4566,70

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

4566,70

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

3.1.2017.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

4566,70

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7547,77

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Proizvodi za higijenu, pranje i čišćenje

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Obuhvata nabavku proizvoda za čišćenje prostorija, pranje sudja i veša i sl.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 39830000-9 Proizvodi za čišćenje

II Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u TD

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU Studentski centar "Zvornik" Karakaj bb

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi plaćanja 20,00 %
2 Cijena 80,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ZVORNIČANKA DOO 4400233300007 Zvornik Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

2039,70

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

2039,70

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

3.1.2017.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2039,70

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2039,70

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
196-1-1-3-5-1/17
PODIJELI: