Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Serumi za brze testove

Datum objave: 04.01.2017. 11:58 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 04.01.2017.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1075-1-1-267-5-1/17Broj obavještenja o nabavci 1075-1-1-267-3-24/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB 4200329950003
Kontakt osoba MERSIHA DURAKOVIĆ
Adresa Dr. Mustafe Pintola 1
Poštanski broj 71210 Ilidža (bhp sa)
Općina/Grad Ilidža
Telefon (033) 627-889
Faks (033) 624-470
Elektronska pošta gzavod@bih.net.ba
Internet adresa www.zzjzks.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Dodjeljuje se okvirni sporazum za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje okvirni sporazum

1, 4

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

21800,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

SUKECESIVNA NABAVKA POTROŠNE ROBE ZA POTREBE MIKROBIOLOŠKOG I HEMIJSKOG LABORATORIJA

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

SUKCESIVNA NABAVKA POTROŠNE ROBE ZA POTREBE MIKROBIOLOŠKOG I HEMIJSKOG LABORATORIJA

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1 – SERUMI ZA BRZE TESTOVE

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

SERUMI ZA BRZE TESTOVE

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

10.500,00 KM

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10500,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

8.12.2016. - 8.12.2017.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

sjedište ugovornog organa, ul.Dr.Mustafe Pintola br.1/III, Ilidža

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BIOSISTEMI DOO SARAJEVO 4201648160003 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazumaIV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10448,98

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

10448,98

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

8.12.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

10448,98

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

10448,98

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 4 STANDARDI I ELEKTRODE ZA PH METAR I KONDUKTOMETAR

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 4 STANDARDI I ELEKTRODE ZA PH METAR I KONDUKTOMETAR

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

5.700,00

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5700,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

8.12.2016. - 8.12.2017.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

sjedište ugovornog organa, ul.Dr.Mustafe Pintola 1/III, Ilidža

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SARTORIUS LIBRA ELEKTRONIK D.O.O. 4200481820000 Sarajevo Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8690,76

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

8690,76

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

8.12.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8690,76

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8690,76

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1075-1-1-267-5-1/17
PODIJELI: