Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Vakum aspirator

Datum objave: 04.01.2017. 12:43 / Izvor: Akta.ba, 04.01.2017.

Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla

 

30.09.2016. godine        

 

Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Redni broj

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o

dobavljaču/dobavlj ačima u okvirnom sporazumu (Naziv, iD broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazumu (Vrijednost (bez PDV-a), period trajanja/rok izvršenja , rok plaćanja, garantni period,...)

Opis izmjene osnovnih elemenataug ovora i datum izmjene

Ostatak

vrijednosti

ugovora nakon

učinjene

izmjene/ostatak

vrijednosti

okvirnog

sporazuma

Datum zaključenja ugovora/okvir nog

sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazumai ukupna utrošena vrijednost (sa PDV-om)

Napomena (obrazloženje)

1

33100000-1 Medicinska oprema

Direktan sporazum nabavka vakum aspiratora 867-8-1 -20/16

"Bosnamed" d.o.o.

Sarajevo

4200171550002

2090,00 KM Plačanje avansno 50% , a ostatak duga sedam dana od dana isporuke . Isporuka i ugradnja u roku 5-7 sedmica od ispostave narudžbenice.

 

 

22.01.16

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: