Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Potrošni materijal za uređaj RO DEMIO 25

Datum objave: 04.01.2017. 14:44 / Izvor: Akta.ba, 20.04.2016.

30.09.2016. godine        

 

Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Redni broj

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o

dobavljaču/dobavlj ačima u okvirnom sporazumu (Naziv, iD broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazumu (Vrijednost (bez PDV-a), period trajanja/rok izvršenja , rok plaćanja, garantni period,...)

Opis izmjene osnovnih elemenataug ovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora/okvir nog

sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazumai ukupna utrošena vrijednost (sa PDV-om)

Napomena (obrazloženje)

21

42955000-5 Dijelovi mašina za filtriranje

Direktni sporazum nabavka roba -potrošni materijal za uređaj "RO DEMIO 25" 867-8-1-63/16

"INAQUA SARA" d.o.o. Živinice

2.690,00 KM Isporuka u roku od 1-2 dana od prijema narudžbenice . Plaćanje u roku od 30 dana od ispostave fakture

   

20.04.16

   

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: