Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge obrazovnih seminara

Datum objave: 04.01.2017. 15:25 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 04.01.2017.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NEPRIORITETNE
USLUGE

1138-0-2-1-7-1/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo
IDB/JIB 4200977100007
Kontakt osoba Aida Lučarević
Adresa Mustajbega Fadilpašića br. 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 214-278
Faks (033) 214-316
Elektronska pošta protokol@terminali.ba
Internet adresa www.terminali.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge obrazovnih seminara

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Seminari u 2016. godini: Kontinuirane edukacije računovođa i revizora, Zakon o privrednim društvima i Zakon o javnim
nabavkama

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 80522000-9 Obrazovni seminari


VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 102,56 1.1.2017. Revicon doo Sarajevo
2 85,47 1.1.2017. Revicon doo Sarajevo
3 102,56 1.1.2017. Revicon doo Sarajevo
4 85,47 1.1.2017. Revicon doo Sarajevo
5 153,85 1.1.2017. Revicon doo Sarajevo
6 264,96 1.1.2017. REFAM CREATIVE SOLUTIONS - REC D.O.O.
7 229,00 1.1.2017. BEST SOLUTIONS D.O.O.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1138-0-2-1-7-1/17
PODIJELI: