Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Radovi na adaptaciji zajedničkih kupatila na Klinici za zarazne bolesti

Datum objave: 04.01.2017. 15:20 / Izvor: Akta.ba, 06.06.2016.

Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla

30.09.2016. godine        

 

Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Redni broj

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o

dobavljaču/dobavlj ačima u okvirnom sporazumu (Naziv, iD broj, mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazumu (Vrijednost (bez PDV-a), period trajanja/rok izvršenja , rok plaćanja, garantni period,...)

Opis izmjene osnovnih elemenataug ovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora/okvir nog

sporazuma

Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazumai ukupna utrošena vrijednost (sa PDV-om)

Napomena (obrazloženje)

40

45453100-8 Sanacijski radovi

direktan sporazum radovi na adaptaciji zajedničkih kupatila na Klinici za zarazne bolesti. 867-3-3- 88/16

Eurodom d.o.o. Gračanica

4209120140001

2.000,00 KM Plaćanje u roku od 15 dana nakon izvršenja radova.

   

06.06.16

Rn 21-07/2016 15.07.16 2.340,00 KM

 

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: