Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Bankarske usluge za vođenje računa kod poslovne banke za redovno poslovanje

Datum objave: 10.01.2017. 09:12 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.01.2017.


OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

471-1-2-33-5-1/17Broj obavještenja o nabavci 471-1-2-33-3-20/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA JAVNI FOND ZA DJEČIJU ZAŠTITU
IDB/JIB 4400323800009
Kontakt osoba Slaviša Mastilo
Adresa Jermenska 1a
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 216-041
Faks (055) 216-042
Elektronska pošta jfdz@teol.net
Internet adresa www.jfdz.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Socijalna skrb

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

5

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3, 4, 5

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka bankarskih usluga

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka bankarskih usluga za potrebe JU Javnog fonda za dječiju zaštitu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske usluge i usluge osiguranja
Dodatni predmet(i) 66110000-4 Bankarske usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka bankarske usluge za vođenje računa kod poslovne banke za redovno poslovanje

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske usluge i usluge osiguranja
Dodatni predmet(i) 66110000-4 Bankarske usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

1

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Jedna godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bijeljina

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Ponuđena kamatna stopa 40,00 %
2 Cijena 60,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UniCredit Bank ad Banja Luka 4400958880009 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


2451,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

29.12.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2451,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2451,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka bankarske usluge za vođenje računa kod poslovne banke za redovno poslovanje

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske usluge i usluge osiguranja
Dodatni predmet(i) 66110000-4 Bankarske usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

1

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Jedna godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bijeljina

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Ponuđena kamatna stopa 40,00 %
2 Cijena 60,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 NOVA BANKA AD BANJA LUKA 4400374890002 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


794,50

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

30.12.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

794,50

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

794,50

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka bankarske usluge za vođenje računa kod poslovne banke za redovno poslovanje

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske usluge i usluge osiguranja
Dodatni predmet(i) 66110000-4 Bankarske usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

1

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Jedna godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bijeljina

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Ponuđena kamatna stopa 40,00 %
2 Cijena 60,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MF banka a. 4402660380006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


1282,17

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

29.12.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1282,17

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1936,82

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka bankarske usluge za vođenje računa kod posovne banke za redovno poslovanje

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske usluge i usluge osiguranja
Dodatni predmet(i) 66110000-4 Bankarske usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

1

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Jedna godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bijeljina

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Ponuđena kamatna stopa 40,00 %
2 Cijena 60,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Pavlović International Bank 4400390820006 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


567,90

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

29.12.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

567,90

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

567,90

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka bankarske usluge za vođenje transakcionog računa za obezbjeđenje gotovine za isplatu prava iz Zakona o
dječijoj zaštiti u Republici Srpskoj putem Pošta Srpske

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske usluge i usluge osiguranja
Dodatni predmet(i) 66110000-4 Bankarske usluge

II Ukupna količina ili obim ugovora

1

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Jedna godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bijeljina, Banja Luka, Foča, Doboj i drugi gradovi u Republici Srpskoj

III Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Ponuđena kamatna stopa 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 NOVA BANKA AD BANJA LUKA 4400374890002 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

43500,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

30.12.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

43500,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

43500,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
471-1-2-33-5-1/17
PODIJELI: