Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge u šumarstvu u ŠG Doboj, Doboj

Datum objave: 10.01.2017. 09:51 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.01.2017.

DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJEŠTENJE O TRANSPARENTNOSTI

1172-0-2-6-11-9/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB 4400632340004
Kontakt osoba Darko Vidojević,dipl.inž.šum.
Adresa Romanijska 1
Poštanski broj 71350 Sokolac (sp bl)
Opština/Grad Sokolac (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 405-300
Faks (057) 405-341
Elektronska pošta uprava@sumers.org
Internet adresa www.sumers.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime druginh ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge u šumarstvu u ŠG Doboj Doboj lot 1

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 1 ŠU Doboj
Usluge Sječe i izrade,i izvoz ŠDS PJ Ozren odjeli:13,14,33.49,67., PJ Preslica-Jablanica
odjeli:17/1,17/2,17/3,20,33,48,60; PJ Krnjin odjeli:8,18,19,24,26,27,41,42, 52,81,83,84,89/1,89/2; PJ Trebava-
Lukavica
odjeli:100,103,118,119.
Usluge izgradnje i održavanje traktorskih vlaka PJ Ozren odjeli:13,33,49,67; Preslica-Jablanica
odjeli:17/1,17/3,20,33,48; PJ Krnjin odjeli:8,18,19,24,26,27,41,42,52,81,83,84;PJ Trebava-Lukavica
odjeli:103,118,119.


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva
Dodatni predmet(i) 77211100-3 Usluge eksploatacije drveta


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

331701,48

II 7. Mjesto isporuke robe ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠG Doboj Doboj

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja


31.12.2017.godine

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Doo Drvoprerada Đurić 4400165890003 Derventa Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

331701,48

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bes PDV-a u KM

331701,48

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bes PDV-a u KM

331701,48

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU

Ne

V 2. Dodatne informacije

361.268,09 (zima)

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1172-0-2-6-11-9/17
PODIJELI: