Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Mobilne radne stanice

Datum objave: 11.01.2017. 11:55 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.01.2017.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

770-1-1-76-5-2/17Broj obavještenja o nabavci 770-1-1-76-3-14/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BIH
IDB/JIB 4200095780001
Kontakt osoba Senada Kerla
Adresa Mehmeda Spahe broj 1.
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 250-600
Faks (033) 713-080
Elektronska pošta info@rak.ba
Internet adresa www.rak.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Državni nivo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka racunarske opreme

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka racunarske opreme za potrebe Regulatorne agencije za komunikacije

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Radne stanice

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 1 - Radne stanice

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30230000-0 Kompjuterska oprema

II Ukupna količina ili obim ugovora

16.000,00 KM sa PDV-om

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

13675,21

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do izvršenja ugovora

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjediste Agencije, Mehmeda Spahe 1, 71000 Sarajevo

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 R&S D.O.O. SARAJEVO 4200056290005 Vogošća Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


10856,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

10856,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

28.12.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

10720,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

10856,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Prvoplasirani ponudjac odbio potpisivanje ugovora. Ugovor ponudjen drugoplasiranom koji je takodje odbio potpisivanje
ugovora zbog nemogucnosti isporuke robe, te je Ugovor potpisan sa treceplasiranim ponudjacem.


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Mobilne radne stanice

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 2 - Mobilne radne stanice

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30230000-0 Kompjuterska oprema

II Ukupna količina ili obim ugovora

10.000,00 KM sa PDV-om

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8547,01

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do izvrsenja ugovora

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjediste Agencije, Mehmeda Spahe 1, 71000 Sarajevo

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 OPTIMA IT D.O.O. MOSTAR 4227002780002 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


7625,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

7625,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

28.12.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7625,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8495,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Printeri

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 3 - Printeri

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30232100-5 Štampači i ploteri

II Ukupna količina ili obim ugovora

do 46.000,00 KM sa PDV-om

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

39316,24

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do izvrsenja ugovora

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

sjediste Agencije, Mehmeda Spahe 1, 71000 Sarajevo

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 OPTIMA IT D.O.O. MOSTAR 4227002780002 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


31475,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

31475,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

28.12.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

31475,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

35110,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
770-1-1-76-5-2/17
PODIJELI: