Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Kancelarijski materijal i potrošni materijal za održavanje komunikacione i birotehničke opreme

Datum objave: 11.01.2017. 13:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.01.2017.


GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA
NEPRIORITETNE USLUGE

6759-0-2-1-7-1/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv Osnovni sud u Novom Gradu
IDB/JIB 4400766970004
Kontakt osoba Radojka Slavulj
Adresa Nadežde Petrović 13
Poštanski broj 79220 Novi Grad (sp bl)
Opština/Grad Novi Grad
Telefon (052) 752-154
Faks (052) 752-154
Elektronska pošta osng@teol.net
Internet adresa http://ossud-novigrad.pravosudje.ba/

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Novi Grad

I 2.c. Djelatnost

Sudska vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka kancelarijskog materijala te potrošnog materijala za održavanje komunikacione i birotehničke opreme

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka kancelarijskog materijala te potrošnog materijala za održavanje komunikacione i birotehničke opreme. Kao
najpovoljniji ponuđač izabran je „PRIMAPROM“ d.o.o.Banja Luka, Vidovdanska bb, sa kojim je zaključen Ugovor dana
14.12.2016.godine.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22800000-8 Papirni ili kartonski registratori, knjigovodstvene knjige, fascikle, obrasci i drugi štampani


VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 35115,00 1.1.2017. Primaprom Export-Import doo, Banjaluka

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
6759-0-2-1-7-1/17
PODIJELI: