Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge parkiranja vozila

Datum objave: 11.01.2017. 13:36 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.01.2017.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NEPRIORITETNE
USLUGE

976-0-2-1-7-1/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA ILIJAŠ
IDB/JIB 4200621930005
Kontakt osoba Ljiljana Cvijan
Adresa 126.Ilijaške brigade 6
Poštanski broj 71380 Ilijaš (bhp sa)
Općina/Grad Ilijaš
Telefon (033) 580-657
Faks (033) 400-505
Elektronska pošta ljiljana.cvijan@ilijas.ba
Internet adresa www.ilijas.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Ilijaš

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Pomoćne transportne usluge i usluge podrške

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge parkiranja vozila

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge parkiranja vozila u 2016.godini

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 63712400-7 Usluge parkiranja


VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 5,13 11.1.2017. bbi centar
2 5,13 11.1.2017. bbi centar
3 5,13 11.1.2017. bbi centar
4 5,13 11.1.2017. bbi centar
5 5,13 11.1.2017. bbi centar
6 1,71 11.1.2017. bbi centar
7 1,71 11.1.2017. bbi centar
8 6,84 11.1.2017. bbi centar
9 8,55 11.1.2017. bbi centar
10 8,55 11.1.2017. bbi centar
11 6,41 11.1.2017. bbi centar
12 2,14 11.1.2017. bbi centar
13 6,41 11.1.2017. bbi centar
14 2,14 11.1.2017. bbi centar
15 4,27 11.1.2017. bbi centar
16 4,27 11.1.2017. bbi centar
17 6,41 11.1.2017. bbi centar
18 2,14 11.1.2017. bbi centar
19 4,27 11.1.2017. bbi centar
20 4,27 11.1.2017. bbi centar
21 6,41 11.1.2017. bbi centar
22 6,41 11.1.2017. bbi centar
23 1,71 11.1.2017. KJP CENTAR SKENDERIJA D.O.O.
24 0,84 11.1.2017. KJP CENTAR SKENDERIJA D.O.O.
25 1,68 11.1.2017. KJP CENTAR SKENDERIJA D.O.O.
26 2,52 11.1.2017. KJP CENTAR SKENDERIJA D.O.O.
27 5,88 11.1.2017. KJP CENTAR SKENDERIJA D.O.O.
28 5,13 11.1.2017. KJP CENTAR SKENDERIJA D.O.O.
29 3,36 11.1.2017. KJP CENTAR SKENDERIJA D.O.O.
30 5,13 11.1.2017. KJP CENTAR SKENDERIJA D.O.O.
31 5,13 11.1.2017. KJP CENTAR SKENDERIJA D.O.O.
32 3,42 11.1.2017. KJP CENTAR SKENDERIJA D.O.O.
33 1,71 11.1.2017. KJP CENTAR SKENDERIJA D.O.O.
34 1,68 11.1.2017. KJP CENTAR SKENDERIJA D.O.O.
35 3,42 11.1.2017. KJP CENTAR SKENDERIJA D.O.O.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
976-0-2-1-7-1/17
PODIJELI: