Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Reagensi i potrošni materijal za aparat Fibrintimer BFT II

Datum objave: 05.02.2017. 21:17 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 04.02.2017.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

765-4-1-62-5-44/17



ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU "DOM ZDRAVLJA U BANJOJ LUCI"
IDB/JIB 4400802010004
Kontakt osoba Mira Marjanović
Adresa Sime Matavulja bb
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 216-808
Faks (051) 216-808
Elektronska pošta odsjeknabavke@domzdravljabanjaluka.com
Internet adresa www.domzdravljabanjaluka.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

9

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

2, 4, 5

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

medicinskog potrošnog materijala (inzulinske igle, pipete za sedimentaciju, laringealne maske, čašice za urin), reagenasa i
potrošnog materijala za aparat Fibrintimer BFT II, test traka za određivanje šećera u krvi, podjeljeno u devet lotova.

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Medicinskog potrošnog materijala (inzulinske igle, pipete za sedimentaciju, laringealne maske, čašice za urin), reagenasa i
potrošnog materijala za aparat Fibrintimer BFT II, test traka za određivanje šećera u krvi, podjeljeno u devet lotova.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu
idejnog rješenja?

Ne

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne


ANEKS C2


Broj lota

2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka a)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

pokušano nabaviti u otvorenom postupku i u ponovljenom pregovaračkom postupku ali nije dostavljena nijedna prihvatljiva
ponuda

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

SEMIKEM D.O.O. SARAJEVO



ANEKS C2


Broj lota

4


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka a)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

pokušano nabaviti u otvorenom postupku i u ponovljenom pregovaračkom postupku ali nije dostavljena nijedna prihvatljiva
ponuda

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

SEMIKEM D.O.O. SARAJEVO



ANEKS C2


Broj lota

5


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka a)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

pokušano nabaviti u otvorenom postupku i u ponovljenom pregovaračkom postupku ali nije dostavljena nijedna prihvatljiva
ponuda

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

"Profy" D.O.O. Bijeljina



ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Pipete za sedimentaciju

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Pipete za sedimentaciju

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II Ukupna količina ili obim ugovora

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

360,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jedna godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto isporuke robe je Apoteka Doma zdravlja u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Jovana Dučića.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SEMIKEM D.O.O. SARAJEVO 4200003250001 Vogošća Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


560,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

16.1.2017.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

560,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

560,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

01-4460


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Čašice za urin

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Čašice za urin

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II Ukupna količina ili obim ugovora

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4800,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Jedna godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto isporuke robe je Apoteka Doma zdravlja u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Jovana Dučića.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SEMIKEM D.O.O. SARAJEVO 4200003250001 Vogošća Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


5600,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

16.1.2017.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

5600,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

5600,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

01-4460


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Reagensi i potrošni materijal za aparat Fibrintimer BFT II

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Reagensi i potrošni materijal za aparat Fibrintimer BFT II

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33124130-5 Dijagnostičke potrepštine

II Ukupna količina ili obim ugovora

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

31433,12

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Jedna godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto isporuke robe je Apoteka Doma zdravlja u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Jovana Dučića.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Profy D.O.O. Bijeljina 4403529450003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


31433,12

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

16.1.2017.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

31433,12

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

31433,12

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

01-4460

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: