Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Servisiranje i popravka putničkih motornih vozila

Datum objave: 07.02.2017. 08:27 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 07.02.2017.


OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

2962-1-2-2-5-1/17Broj obavještenja o nabavci 2962-1-2-2-3-2/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ŠUMSKO GAZDINSTVO \\PRIJEDOR\\ PRIJEDOR
IDB/JIB 4400632340080
Kontakt osoba Željko Vujanović
Adresa Vožda Karađorđa 4/2
Poštanski broj 79101 Prijedor (sp bl)
Opština/Grad Prijedor (Prijedor)
Telefon (052) 243-121
Faks (052) 243-122
Elektronska pošta prijedor@sumers.org
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne


I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Servisiranje i popravka motornih vozila

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Servisiranje i popravka putničkih motornih vozila
-Lada niva.............19 kom,
-Škoda oktavija......2 kom,
-Škoda super B........1 kom,
-Mahindra................1 kom,
-UAZ..........................1 kom,
-Audi 4.....................1 kom,
-Opel frontera......1 kom,
-Folcvagen kombi...2 kom,

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50110000-9 Usluge popravljanje i održavanja za motorna vozila i pripadajuću opremu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prijedor, Ul. Vožda Karađorđa 4/2

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Jedna godina (od dana zaključivanjaugovora)

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok isporuke u danima 10,00 %
2 Rok plaćanja 10,00 %
3 Cijena 80,00 %

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 LADA AUTO DOO 4400991820003 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

73007,98

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

73007,98

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

8.1.2017.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

73007,09

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

73007,98

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj:01-5557/16 od dana22.12.2016.godine, koji je kao najpovoljniji ponuđač
izabran "Lada Auto" d.o.o. ul: Trive Amelice 38, iz Banja Luke, ponuda broj: 01-5528/16 od dana 22.12.2016. godine za
ponuđenu cijenu 73.007,98 KM bez PDV-a.

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: