Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sanitetski i medicinski materijal

Datum objave: 08.02.2017. 11:52 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.02.2017.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

897-1-1-43-9-2/17


Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 897-1-1-43-5-5/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KANTONALNA JAVNA USTANOVA "GERONTOLOŠKI CENTAR" SARAJEVO
IDB/JIB 4200092250001
Kontakt osoba AMERA KARIĆ
Adresa Aleja Bosne Srebrene 7
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 777-260
Faks (033) 777-267
Elektronska pošta info@gcs.com.ba
Internet adresa www.gcs.com.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Socijalna skrb

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka lijekova, sanitetskog i medicinskog materijala za potrebe KJU „Gerontološki centar“ Sarajevo

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33600000-6 Farmaceutski proizvodi
  33140000-3 Medicinski potrošni materijal


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1. - NABAVKA LIJEKOVA

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka lijekova za potrebe korisnika KJU "Gerontološki centar" Sarajevo

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 APOTEKA EUROFARM ILIDŽA 4200175110007 Ilidža Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
111101,12

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

22.1.2016. - 22.1.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

22.1.2016.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 55550,56 23.1.2017. APOTEKA EUROFARM ILIDŽA 3 / 4


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2. - NABAVKA SANITETSKOG I MEDICINSKOG MATERIJALA

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka sanitetskog I medicinskog materijala za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 APOTEKA EUROFARM ILIDŽA 4200175110007 Ilidža Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
42601,70

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

22.1.2016. - 22.1.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

22.1.2016.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 21300,85 23.1.2017. APOTEKA EUROFARM ILIDŽA 4 / 4

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: