Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge pripremanja školskih obroka

Datum objave: 08.02.2017. 14:26 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.02.2017.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

2824-1-2-107-5-1/17Broj obavještenja o nabavci 2824-1-2-107-3-1/16

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv Javna ustanova osnovna škola "Hrasno"
IDB/JIB 4200168840008
Kontakt osoba Zlatan Kišić
Adresa Porodice Ribar 2
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 647-451
Faks (033) 647-451
Elektronska pošta oshrasno@yahoo.com
Internet adresa oshrasno.edu.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1.2.2017. - 31.12.2018.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

107000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

usluga pripremanja školskih obroka

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

USLUGA PRIPREMANJA ŠKOLSKIH OBROKA ZA POTREBE PRODUŽENOG BORAVKA

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 55523100-3 Usluge školskih obroka


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

21.420 DNEVNIH MENIJA

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Porodice Ribar 2, 71000 sarajevo

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 30,00 %
2 Cijena 70,00 %

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Nerro d.o.o. Sarajevo 4201254460001 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

106885,80

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

106885,80

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

1.2.2017.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

106885,80

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

106885,80

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: