Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izrada kesa sa logotipom Općine za manifstaciju Dani dječije radosti

Datum objave: 08.02.2017. 13:51 / Izvor: Akta.ba, 08.02.2017.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA            

OPĆINA NOVO SARAJEVO za 2016. godinu.

 

 

R.

Br

Opis i Oznaka po JRJN i CVP kod

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodijeli ugovora sa Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču:/ dobavljačima u okvirnom sporazumu ili ugovoru (Naziv ID broj mjesto)

Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost u KM bez PDV-a )

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma

Datum zaključenja ugovora:

Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost u KM (bez PDV-a)

Napomena (obrazloženje)

153

Izrada kesa sa logotipom Općine za manifstaciju "Dani dječije radosti"

(18937100-7 Vrećica za pakiranje robe )

Direktni sporazum 935-8-1-159/16

FER PLAST d.o.o. Sarajevo

ID broj 4200033160023

396,00

 

 

29.08.2016.

14.09.2016.god. 396,00

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: