Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Održavanje informatičkog sustava za poslovno izvještavanje bIN2s Warehousing i pravne IN2 aplikacije

Datum objave: 13.02.2017. 12:45 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.02.2017.

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

799-4-2-118-5-107/17ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB 4227248350007
Kontakt osoba Jasna Raspudić
Adresa Mile Budaka 106a
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 335-703
Faks (036) 335-787
Elektronička pošta sektor.nabave@ephzhb.ba
Internet adresa www.ephzhb.ba

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorsko ugovorno tijelo iz članka 5. ZJN

I 2.b. Razina

Entitetska razina,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornog tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Održavanje informatičkog sustava za poslovno izvještavanje bIN2s Warehousing i pravne IN2 aplikacije

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Održavanje informatičkog sustava za poslovno izvještavanje bIN2s Warehousing i
pravne IN2 aplikacije.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72267000-4 Usluge održavanja i popravaka programske podrške


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

207.200,00 KM

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mostar.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

24 (dvadeset četiri) mjeseca

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objave obavijesti o nabavi prethodio natječaj za izradu idejnog rješenja?

Ne

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

III 6. Da li je objavljena ex ante obavijest o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 IN2 d.o.o. 68195665956 Zagreb Croatia


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

207098,93

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

103549,47

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

27.1.2017.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM


207098,93

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

207098,93

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uvjet iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o nabavi"

Članak 21. Stavak (1) Točka c)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o nabavi"

Gospodarski subjekt IN2 d.o.o. Zagreb, Josipa Marohnića 1 Zagreb, autor je aplikacije za poslovno izvještavanje bIN2s –
Warehousing i pravne IN2 aplikacije, razvijenih za potrebe JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar te je kao takav jedini
potencijalni ponuditelj koji je tehnički i profesionalno osposobljen za pružanje predmetnih usluga.

c) Broj ponuditelja sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuditelja sa kojima ste pregovarali

IN2 d.o.o.

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: