Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Bankarska garancija

Datum objave: 14.02.2017. 11:35 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.02.2017.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1179-4-2-55-5-34/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP KOMUNALNO BRČKO DOO
IDB/JIB 4600244130005
Kontakt osoba Jelena Stević
Adresa Tina Ujevića br.66
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 216-349
Faks (049) 216-349
Elektronska pošta adnan.zaimovic@komunalno.ba
Internet adresa www.komunalno.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Brčko Distrikt

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

NABAVKA BANKARSKE GARANCIJE - 02.07/3-00113/17

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Na osnovu člana 21. stav (4) ZJN BiH, pokrenut pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku plative
bankarske garancije na iznos od 5.500.000,00KM za potrebe JP “Komunalno Brčko” d.o.o. Brčko distrikt BiH za period od
dana potpisivanja ugovora do 20.8.2017. godine, u korist MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d.
Trebinje

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66110000-4 Bankarske usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Definisano u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do 20.08.2017

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu idejnog
rješenja?

Ne

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Sberbank BH d.d. Sarajevo 4200072900000 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

38000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

31.1.2017.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

38000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

38000,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka d)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje je u Članu 7. Nacrta Ugovora o nabavci i isporuci
električne energije jasno stavio do znanja JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. da im se mora dostaviti plativa bankarska garancija
najkasnije do 26.1.2017. godine, kako bi se vršila isporuka električne energije. U suprotnom, neće otpočeti isporuka
el.energije, čime bi teritorij Brčko distrikta BiH ostao bez električne energije. Zbog postojanja izuzetnih okolnosti, odnosno
potencijalne opasnosti da Brčko distrikt BiH ostane bez isporuke električne energije, što bi se katastrofalno odrazilo na
cjelokupan život svih građana Brčko distrikta BiH, ugrozili bi se ljudski životi, došlo bi do velike materijalne štete, ugrožena bi
bila sigurnost u cestovnom prometu, ukinuta telefonska komunikacija, došlo bi do pada privredne aktivnosti, do
nemogućnosti grijanja, do opasnosti po okoliš i sl. predložena je nabavka tražene garancije putem pregovaračkog postupka
bez objave obavještenja.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

Sberbank BH d.d. Sarajevo

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: