Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Rabljeno putničko motorno vozilo

Datum objave: 15.02.2017. 08:23 / Izvor: Akta.ba, 13.02.2017.

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON

OPĆINA GORNJI VAKUF-USKOPLJE

OPĆINSKI NAČELNIK

KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE

 

Broj: 02-14-1129-4/16

Datum: 27.01.2017. godine

 

Predmet: Izvještaj o provedenim postupcima javnih nabavki u 2016. godini.

 

Poštovani,

 

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH"4, broj: 39/14) se počeo primjenjivati od 27.11.2014. godine i zamijenio je dotadašnji Zakon o javnim nabavkama BiH {..Službeni glasnik BiH", broj: 49/04. 19/05, 52/05. 8/06. 24/06, 70/06, 12/09. 60/10, 87/13 i 47/14), čime je započeo prelazak na primjenu novih procedura i postupaka javnih nabavki. Novi Zakon o javnim nabavkama u značajnom stepenu usklađuje legislativu Bosne i Hercegovine o javnim nabavkama sa Direktivama Europske unije 2004/17/EZ, 2004/18/EZ i 2007/66/EZ o javnim nabavkama.

Ugovorni organ je poštovao opće principe javnih nabavki kao što su transparentnost u radu, jednako i nediskriminirajuće ponašanje prema ponuđačima i najefikasnije korištenja javnih sredstava.

U narednoj tabeli navedeni su postupci javnih nabavki koje je provela Općina Gornji Vakuf-Uskoplje kao ugovorni organ. U tabeli su unijeti dodijeljeni ugovori za sve postupke koji su pokrenuti u 2016. godini.

 

Red. broj

Naziv postupka javne nabavke

Vrsta postupka

Poništen postupak

Najpovoljniji ponuđač

I/.nos

potpisanog ugovora (sa PDV-om) u KM

1.

Nabavka jednog polovnog (rabljenog) putničkog motornog vozila

Direktni sporazum

 

"Kubat" d.o.o. Kiseljak

6.075,00

(09.02.2016.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupna vrijednost dodijeljenih ugovora iznosi 1.178.103,00 KM.

Pripremio sekretar Komisije: Adnan Milanović, dipl. iur.

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Nikola Milić dipl.mat

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: