Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Raspodjela finansijskih sredstava sportskim udruženjima koja se finansiraju iz Budžeta općine llijaš za 2017. godinu

Datum objave: 17.02.2017. 16:02 / Izvor: Akta.ba, 14.02.2017.

Općina Ilijaš

 

01/2-14-345/17

llijaš, 14.02.2017.godine

 

Na osnovu Budžeta općine llijaš za 2017.godinu broj:01/1-02-3111-4/16, člana 10., 23. i 24. Odluke o izvršavanju Budžeta općine llijaš za 2017.godinu broj:01/1-02-3111-5/16, (»Službene novine Kantona Sarajevo», broj:3/17), Pravilnika o kriterijima za finansiranje javnog interesa Općine llijaš u oblasti sporta broj: 01/2-07-40-2534/12 od17.12.2012.godine i prijedloga Komisije za kulturu i sport Općinskog vijeća llijaš, Općinski načelnik donosi:

 

ODLUKU

O RASPODJELI FINANSIJSKIH SREDSTAVA SPORTSKIM UDRUŽENJIMA KOJA SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA OPĆINE ILIJAŠ ZA 2017. GODINU

 

Član 1.

Ovom Odlukom odobrava se finansiranje sportskih udruženja iz Budžeta općine llijaš za 2017. godinu u iznosu od 145.000,00 KM. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Općina ilijaš

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Član 2.

Raspodjela finansijskih sredstava iz člana 1. ove Odluke izvršit će se na sljedeći način:

Red. br.

NAZIV SPORTSKOG UDRUŽENJA

ODOBRENO KM ZA 2017.

1.

NOGOMETNI KLUB „JEDINSTVO" LJUBINIĆI

15.000.00

2.

STONOTENISKI KLUB „HAŠIM SPAHIĆ" ILIJAŠ

14.000,00

3.

NOGOMETNI KLUB„ILIJAŠ" ILIJAŠ

28.000,00

4.

"ATLETSKI KLUB ILIJAŠ" ILIJAŠ

6.000,00

5.

KOŠARKAŠKI KLUB "MLADOST" ILIJAŠ

7.000,00

6.

KARATE KLUB „RAŠID BUĆA" ILIJAŠ

11.000,00

7.

ODBOJKAŠKI KLUB "ILIJAŠ" ILIJAŠ

23.000,00

8.

SPORTSKO INVALIDSKO DRUŠTVO "ILIJAŠ 126"

7.500,00

9.

TAEKVVANDO KLUB ILIJAŠ

5.000,00

10.

CENTAR BORILAČKIH VJEŠTINA "BUNKAI" ILIJAŠ

3.500,00

11.

SPORTSKA AKADEMIJA ILIJAŠ

5.000,00

12.

AUTO-MOTO KLUB ILIJAŠ

1.500,00

13.

USISR ŠKOLA FUDBALA RESPECT SREDNJE

1.000,00

14.

USR "ALIĆ HIDAJET-HITKO" ILIJAŠ

1.300,00

15.

OMLADINSKI FUDBALSKI KLUB"ILIJAŠ" ILIJAŠ

2.500,00

 

UKUPNO:

131.300,00

 

REZERVA (U skladu sa članom 3. Pravilnika:... nagrade, podrška reprezentativcima, organizacija međunarodnih turnira, odlasci na međunarodne turnire, priznanja ili jednokratne pomoći za provođenje aktivnosti od interesa za općinu llijaš.).

11.200,00

 

OTVORENA ZABAVNA ŠKOLA FUDBALA (OPEN FUN FOOTBALL SCHOOLS)

2.500,00

 

SVE UKUPNO:

145.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Član 3.

Sa sportskim udruženjima koja će se finansirati iz Budžeta Općine llijaš tokom 2017.godine Općinski načelnik zaključuje ugovor koji će sadržavati prava, obaveze i odgovornosti, način praćenja provođenja odobrenog programa, način praćenja namjenskog trošenja sredstava, te elemente narativnog i finansijskog izvještavanja o provođenju programa.

 

Član 4.

Transfer novca vršit će se mjesečno na osnovu Zahtjeva sportskih udruženja proisteklih iz terminskih planova i obaveza tih udruženja. Zahtjevi sa izvještajem o utrošku prethodno dodjeljenih sredstava, sa pratećom validnom finansijskom dokumentacijom, dostavljaju se općinskoj Službi za društvene djelatnosti, najkasnije do 25. dana tekućeg mjeseca.

 

Član 5.

Služba za društvene djelatnosti će do 5. dana narednog mjeseca dostavljati prijedlog transfera sredstava sportskim udruženjima za taj mjesec, nadležnoj Službi za privredu, finansije i investicije općine llijaš, koja će transfere vršiti u skladu sa prilivom budžetskih sredstava općine llijaš. Do 01.07.2017. godine može se realizovati do 50% planiranih sredstava.

 

Član 6.

Općinski načelnik može vršiti korekciju plana sredstava za navecene korisnike u toku godine shodno izvršenju Budžeta općine llijaš, a na osnovu kvartalnih izvještaja o njegovom izvršenju.

 

Član 7.

Sportska udruženja kojima se odobravaju sredstva za redovan rad, dužna su dostaviti završni račun za 2016.godinu ovjeren od AFIP-a zaključno sa 28.02.2017.godine, održati izvještajne skupštine do 31.maja 2017.godine i dostaviti zapisnik sa skupštine, izvještaj o radu i finansijski

izvještaj za 2016.godinu, odluku o usvajanju izvještaja i program rada za 2017.godinu sa finansijskim planom za 2017. godinu.

U slučaju nepoštivanja odredbi iz stava 1. Općinski načelnik svojom Odlukom zaustavlja finansiranje za tekuću godinu, čime Udruženje gubi pravo da bude Korisnik budžetskih sredstava za narednu godinu.

 

Član 8.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Služba za privredu, finansije i investicije i Služba za

društvene djelatnosti općine llijaš.

 

Član 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se za fiskalnu 2017. godinu.

 

Broj: 01/2-14

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: