Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge održavanja u zgradi (zanatski radovi)

Datum objave: 04.04.2017. 13:41 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 04.04.2017.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NEPRIORITETNE
USLUGE

605-0-2-1-7-9/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv PRAVNI FAKULTET U SARAJEVU
IDB/JIB 4200311660008
Kontakt osoba SUADA KALAJDŽIĆ
Adresa Obala Kulina bana 7
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 206-360
Faks (033) 206-355
Elektronska pošta sekretarijat@pfsa.unsa.ba
Internet adresa www.pfsa.unsa.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Obrazovanje

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Održavanje u zgradi Fakulteta - zanatski radovi

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 121,00 8.3.2017. "HAKE" doo Ilijaš

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
605-0-2-1-7-9/17
PODIJELI: