Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Outdoor (vanjsko) oglašavanje (Billboard, LCD...)

Datum objave: 06.04.2017. 16:08 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 06.04.2017.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1098-4-2-11-5-12/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KJP CENTAR SKENDERIJA D.O.O.
IDB/JIB 4200736910008
Kontakt osoba Bego Gljiva
Adresa Terezija b.b.
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 665-334
Faks (033) 445-156
Elektronska pošta dejana.s@skenderija.ba
Internet adresa www.skenderija.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Grad,Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Reklamne usluge i usluge marketinga

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Outdoor (vanjskog) oglašavanja (Billboard, LCD...)

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

SPECIFIKACIJA USLUGA – Outdoor (vanjsko) oglašavanje (Billboard, LCD...)
Tražene lokacije:
BILLBOARD – Skenderija – glavna saobračajnica DVOR centar grada, Čengić Vila glavna saobračajnica prema Ilidži, Ilidža –
Centar – Pijaca V, Medicinski fakultet prema Centru
CITYLIGHT – Skenderija okretnica pješačka zona, Glavna saobračajnica Muzej prema centru i ul. Alipašina prema Skenderiji
LCD –
Dimenzije Billboard 504 cm x 238 cm
Dimenzije Citylight 118,5 cm x 175 cm
Vrijeme trajanja oglašavanj 60 (šezdeset) dana

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79340000-9 Usluge oglašavanja i marketinga


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Predmet nabavke je definisan prema tehničkoj specificikaciji.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

KJP Centar Skenderija d.o.o
Terezija b.b., 71000 Sarajevo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

65 dana

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu idejnog
rješenja?

Ne

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 EUROPLAKATBH d.o.o. 4200120300001 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

5918,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

5918,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

6.4.2017.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

5918,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

5918,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Da

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka c)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21 Stav (1) Tačka c)

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

EUROPLAKATBH d.o.o.

 

 

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1098-4-2-11-5-12/17
PODIJELI: