Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Gume za kamione za vozila Man, Truper i Sharan

Datum objave: 11.04.2017. 09:11 / Izvor: Akta.ba, 10.04.2017.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OКVIRNOG SPORAZUMA

AERODROMI REPUBLIКE SRPSКE AD

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

RED.BR.

OPIS I OZNAКA PO JRJN

VRSTA POSTUPКA I BROJ OBAVJEŠ.O

DODJELI UGOVORA SA PORTALA JN

PODACI O DOBAVLjAČU/DOB AVLJAČIMA U OКVIRNOM SNORAZUMU (NAZIV, ID,BROJ, MJESTO)

OSNOVNI

ELEMENTI UGOVORA/OКVIR NOG SPORAZUMA

(VRIJEDNOST, PERIOD TRAJANJA, ROК PLAĆANJA, GARANTNI PERIOD)

OPIS IZMJENE OSNOVNIH

ELEMENATA UGOVORA I DATUM IZMJENE

OSTATAК VRIJEDNOSTI UGOVORA

NAКON UČINJENE IZMJENE/OSTATAК VRIJEDNOSTI OКVIRNOG SPORAZUMA

DATUM ZAКLJUČENJA

UGOVORA/OКVIRNOG SPORAZUMA

DATUM POTPUNE REALIZACIJE UGOVORA/OКVIRNOG SPORAZUMA I UКUPNA UTROŠENA VRIJEDNOST

NAPOMENA/ OBRAZLOŽENJE

1.

Nabavka pneumatika za vatrogasno vozilo Man

JRJN:34352100-0 Gume za kamione

 

Konkurentski zahtje

01-655-1/16 20.12.2016.

.

AUTOCENTA R MERКUR d.o.o.

Banja Luka JIB

4400841420007

Vrijed.Ugovora 4.916,00 КM bez PDV-a, plać. fakture u roku od 15 dana od dana prijem fakture

 

 

23.01.2017. do konačne isporuke

 

Prodavac daje garanciju od 24 mjes po uslovima iz garantnih listova

2.

Pneumatici za

VOZILO 1511211

Truper i Sharan

JRJN: 34351100-3 - Gume

direktni

 sporazum

01-127-1/17 20.02.2017.

AUTOCENTA R MERКUR d.o.o.

Banja Luka JIB

4400841420007

Vrijed.Ugovora

1.240,00

Rok izvršenja:

odmah po

zaključenju

Ugovora,

Plaćanje: 60  dana od prijema fakture

     

06.03.2017.  do

ispunjenja ugovornih obaveza.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: