Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Toneri

Datum objave: 13.04.2017. 14:39 / Izvor: Akta.ba, 13.04.2017.

MINISTARSTVO INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA

TUZLANSKOG KANTONA

 

Broj: 03/1-14-9330-1/17

Tuzla, 11.04.2017. godine

 

Na osnovu Slana 64. stav I. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine broj: 39/14) i člana 9. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Ministarstva industrije, energetike i rudarstva broj: 03/1-02-6766/15 od 27.02.2015. godine i broj 03/1-02-5259/16 od 16,02,2016. godine, ministar industrije, energetike i rudarstva donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

Prihvata se ponuda - predračun broj 901/17 od 11.04,2017. godinu za isporuku 4 kom tonera za slijedeću vrstu printera HP Laser PRO MFP M127 fn CZI81 A (oznaka originalnog tonera je JaserJet 83A CF283A). te će se direktni sporazum zaključiti sa ponuđačem ,.R&S d.o.o. Sarajevo, Podružnica Tuzla.

II

Nabavka će biti realizovana prihvatanjem računa od izabranog ponuđača u iznosu od 85,00 KM (bez PDV-a).

III

Ova odluka će biti objavljena na web stranici vladatk.kim.ba-Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: