Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Raspodjela sredstava na ime podrške projektima iz oblasti društvenih djelatnosti organizacijama civilnog društva na području općine Kalesija u 2017. godini

Datum objave: 09.05.2017. 08:25 / Izvor: Akta.ba, 08.05.2017.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Služba za opću upravu, boračko-invalidsku

zaštitu i raseljena lica

 

Broj: 02/4-14-1661/17.

Datum: 10.04.2017. godine

 

Na osnovu člana 15. Zakona o prinicpima lokalne samouprave ("Sl. novine FBiH" br. 49/06 i 51/09), člana 56. Statuta općine Kalesija - Prečišćeni tekst ("Sl. glasnik općine Kalesija" br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13) i člana 13. Pravilnika o utvrđivanju postupka i kriterija za dodjelu sredstava na ime podrške projektima iz oblasti društvenih djelatnosti organizacijama civilnog društva na području općine Kalesija ("Službeni glasnik općine Kalesija" br. 3/17) Rukovodilac Službe za opću upravu, boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica, dana 10.04.2017. godine, d o n o s i

 

PROGRAM

raspodjele sredstava na ime podrške projektima iz oblasti društvenih djelatnosti organizacijama civilnog društva na području općine Kalesija u 2017. godini

 

I

Na osnovu Javnog poziva za dodjelu sredstava na ime podrške projektima iz oblasti društvenih djelatnosti organizacijama civilnog društva na području općine Kalesija, objavljenog u dnevnom listu "Oslobođenje" od 02. marta 2017. godine, Komisija za ocjenjivanje projekata je izvršila bodovanje i sačinila rang listu.

 

II

U skladu sa kriterijima iz člana 10. Pravilnika i Rang liste, utvrđuje se Program raspodjele sredstava na slijedeće korisnike:

1

Ekološko udruženje građana „Eko-zeleni" Kalesija

1000,00

2

Udruženje civilnih žrtava rata i porodica civilnih žrtava rata Kalesija

2500,00

3

Crveni križ općine Kalesija

4400,00

4

Udruženje penzionera/umirovljenika općine Kalesija

3000,00

5

Udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama „Osmijeh nade" Kalesija

3500,00

6

Humanitarna organizacija „Merhamet MDD" Kalesija

3500,00

7

Udruženje žena oboljelih od raka „Nijemi krik" Kalesija

2000,00

8

Udruženje za održiv povratak u općinu Kalesija Kalesija

800,00

9

Udruženje mladih aktivista „UMAK" Kalesija

500,00

10

Planinarsko društvo „Kalesija" Kalesija

1000,00

11

Udruženje porodica zarobljenihi nestalih lica Kalesija 1992 Kalesija

800,00

12

Udruženje građana za razvoj civilnog društva „Citizen" Kalesija

1000,00

13

GKUD „Halisije" Kalesija

2400,00

14

Udruženje građana logoraša općina Kalesija

1000,00

15

Udruženje žena oboljelih i liječenih od raka dojke, drugih karcinoma njihovih porodica i prijatelja „Ženo, majko, sestro..." Kalesija

1500,00

16

KUD „Sevdah" Seljublje

1900,00

 

17

Udruženje građana poljoprivrednika „Agrorazvoj" Gojčin

1000,00

18

Udruženje za razvoj lokalne zajednice „Progres" Kalesija

800,00

19

Udruženje građana „Spektar" Kalesija

1000,00

20

Udruženje antifašista i boraca NOR-a BiH „UABNOR" Kalesija

500,00

21

Udruženje mladih aktivista „UMAK" Kalesija

1000,00

22

KUD „Biser" Tojšići

1000,00

23

KUD „Biser" Tojšići

1400,00

24

Udruženje Roma „Glas Roma" Petrovice Gornje

1000,00

25

KUD „7. april" Vukovije

1600,00

26

KUD „14. Maj" Tojšići

2400,00

27

KUD „Rainci Gornji" Kalesija

2000,00

28

Udruženje prognanika „Gornja Spreča" Kalesija

1000,00

29

BZK Preporod Kalesija

1000,00

30

Crveni križ općine Kalesija

1000,00

31

Planinarsko društvo „Resnik" Memići

1500,00

32

Asocijacija za kreiranje i razvoj pozitivnih vrijednosti „Pro-Aktiva" Tuzla

1000,00

 

 

III

Ovaj Program se dostavlja Općinskom načelniku radi donošenja Odluke o usvajanju Programa i sačinjavanja ugovora o međusobnim pravima između općine Kalesija i korisnika sredstava.

 

IV

Program će se objaviti na web stranici općine Kalesija.

 

 

Po ovlaštenju

OPĆINSKOG NAČELNIKA

Hazim Halilović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: