Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Lijekovi sa Osnovne bolničke liste

Datum objave: 11.01.2018. 22:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.01.2018.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

273-1-1-140-9-22/18


Broj(evi) obavještenja o dodjeli 273-1-1-140-5-5/17, 273-1-1-140-5-62/17
ugovora

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4400965150008
Kontakt osoba Daria Pajdaković
Adresa Zdrave Korde 8
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 249-100
Faks (051) 216-595
Elektronska pošta fzors@zdravstvo-srpske.org
Internet adresa www.zdravstvo-srpske.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lijekovi sa Osnovne bolničke liste

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A02BA02 ranitidin tablete 150 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
26251,74

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 538,00 3.3.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 345,00 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 517,96 4.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 368,00 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 253,00 11.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 184,00 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 287,96 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 92,00 26.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 1380,00 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 575,00 8.8.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 483,00 17.10.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 506,00 1.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 574,08 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 2415,00 28.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 287,96 30.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
16 552,00 11.12.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A02BA02 ranitidin rastvor za injekciju 50 mg/ 2 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA 4403258750006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
131429,76

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1536,70 5.4.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
2 65,38 3.3.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
3 2794,00 4.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
4 6,98 21.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
5 9779,00 11.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
6 1746,25 20.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
7 19,55 13.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
8 7334,25 21.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
9 3492,50 19.9.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
10 13,97 1.11.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
11 4191,00 24.11.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
12 3492,50 14.12.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
13 55,88 5.12.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A02BC02 pantoprazol gastrorez.tablete 40 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
21176,87

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 570,00 19.5.2017. Interpromet d.o.o.
2 47,88 15.5.2017. Interpromet d.o.o.
3 714,21 18.4.2017. Interpromet d.o.o.
4 571,36 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
5 500,25 3.3.2017. Interpromet d.o.o.
6 185,13 4.7.2017. Interpromet d.o.o.
7 641,25 10.7.2017. Interpromet d.o.o.
8 2151,75 11.7.2017. Interpromet d.o.o.
9 39,90 21.7.2017. Interpromet d.o.o.
10 356,25 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
11 285,00 21.7.2017. Interpromet d.o.o.
12 47,88 26.7.2017. Interpromet d.o.o.
13 641,25 19.9.2017. Interpromet d.o.o.
14 357,10 25.9.2017. Interpromet d.o.o.
15 571,36 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
16 185,25 26.10.2017. Interpromet d.o.o.
17 53,46 1.11.2017. Interpromet d.o.o.
18 641,25 24.11.2017. Interpromet d.o.o.
19 57,00 4.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A02BC02 pantoprazol prašak za injekciju 40 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
479451,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 292,39 3.3.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 5712,00 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 2856,00 4.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 1071,00 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 7140,00 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 2142,00 26.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 11424,00 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 29416,80 31.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 19635,00 19.9.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 42840,00 17.10.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 28560,00 26.10.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 14280,00 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 178,50 30.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 3570,00 11.12.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A03BA01 atropin sulfat rastvor za injekciju 0,5 mg/ ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
49075,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 22.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 255,93 3.3.2017. CO.MEDPROM D.O.O. 11 / 583
2 1250,00 5.4.2017. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A03BA01 atropin sulfat rastvor za injekciju 1 mg/ ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
100512,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 960,00 5.4.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
2 676,50 4.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
3 512,50 2.8.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
4 2460,00 21.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
5 246,00 21.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
6 2870,00 25.9.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
7 1230,00 19.10.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
8 820,00 1.11.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
9 2460,00 15.11.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
10 1476,00 24.11.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
11 984,00 14.12.2017. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A03AB20 trospijum rastvor za injekciju 0,2 mg/5 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
70661,76

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 955,46 19.9.2017. Interpromet d.o.o.
2 4501,29 18.4.2017. Interpromet d.o.o.
3 3184,87 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
4 487,50 4.7.2017. Interpromet d.o.o.
5 2080,00 10.7.2017. Interpromet d.o.o.
6 406,25 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
7 1300,00 21.7.2017. Interpromet d.o.o.
8 731,25 5.9.2017. Interpromet d.o.o.
9 731,25 19.9.2017. Interpromet d.o.o.
10 2437,50 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
11 1950,00 17.10.2017. Interpromet d.o.o.
12 650,00 26.10.2017. Interpromet d.o.o.
13 731,25 24.11.2017. Interpromet d.o.o.
14 1625,00 4.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A03FA01 metoklopramid tablete 10 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
2197,94

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 34,98 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 17,49 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 5,14 11.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 20,58 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 9,26 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 20,58 26.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 16,46 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 10,29 25.9.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 171,84 17.10.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 9,26 1.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 15,43 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 17,49 30.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 41,16 11.12.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A03FA01 metoklopramid rastvor za injekciju 10 mg/2 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA 4403258750006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
45413,48

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1032,50 5.4.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
2 60,40 3.3.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
3 1032,50 4.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
4 2581,25 11.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
5 413,00 20.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
6 10,32 20.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
7 1239,00 21.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
8 2608,09 31.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
9 1109,93 19.9.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
10 6,19 1.11.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
11 929,25 24.11.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
12 2581,25 28.11.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
13 1239,00 14.12.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
14 103,25 5.12.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A06AG02 bisakodil obložene tablete 5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR 4227015090005 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
20333,80

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1000,35 3.3.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
2 399,00 11.4.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
3 418,00 5.4.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
4 95,00 19.7.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
5 114,00 20.7.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
6 190,00 21.7.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
7 589,00 25.9.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
8 1178,00 17.10.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
9 285,00 1.11.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
10 285,00 24.11.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A06AG02 bisakodil supozitorije 10 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR 4227015090005 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
43860,66

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2092,50 5.4.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
2 930,00 19.7.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
3 465,00 21.7.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
4 279,00 5.9.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
5 5580,00 26.10.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
6 418,50 1.11.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
7 239,94 24.11.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
8 2325,00 5.12.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A06AD11 laktuloza sirup 66,7 g/ 100 ml; 250 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIFARM D.O.O. 4209481750009 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
7560,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 270,00 25.4.2017. UNIFARM D.O.O.
2 37,80 11.4.2017. UNIFARM D.O.O.
3 27,00 5.4.2017. UNIFARM D.O.O.
4 128,70 21.7.2017. UNIFARM D.O.O.
5 55,77 2.8.2017. UNIFARM D.O.O.
6 42,90 13.12.2017. UNIFARM D.O.O.
7 85,80 4.12.2017. UNIFARM D.O.O.
8 772,20 24.11.2017. UNIFARM D.O.O.
9 214,50 28.11.2017. UNIFARM D.O.O.
10 163,02 4.12.2017. UNIFARM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A06AD11 laktuloza sirup 66,7 g/ 100 ml; 500 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
18428,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 159,12 3.3.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 156,40 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 204,00 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 68,00 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 88,40 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 136,00 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 102,00 31.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 2040,00 17.10.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 136,00 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 88,40 30.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A07AA02 nistatin prašak za oralnu suspenziju 100 000 i.j./ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
19329,75

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 99,00 11.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 57,91 3.3.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 89,10 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 495,00 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 2970,00 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 39,60 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 99,00 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 49,50 28.9.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 69,30 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 495,00 24.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 123,75 11.12.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A07DA03 loperamid tablete 2 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
13648,82

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 405,25 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 25,93 4.7.2017. Interpromet d.o.o.
3 810,50 10.7.2017. Interpromet d.o.o.
4 486,30 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
5 324,20 28.8.2017. Interpromet d.o.o.
6 486,30 19.9.2017. Interpromet d.o.o.
7 405,25 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
8 194,52 24.11.2017. Interpromet d.o.o.
9 405,25 4.12.2017. Interpromet d.o.o.
10 486,30 5.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A07EC02 mesalazin film tablete 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
10761,51

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 47,97 11.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 106,62 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 266,55 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 1599,30 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 177,70 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 71,08 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 355,40 27.9.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 355,40 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 1599,30 28.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 53,31 11.12.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A07EC02 mesalazin supozitorije 250 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ICM DOO 4400367920001 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
3939,84

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 22.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 171,00 20.7.2017. ICM DOO 34 / 583
2 10,26 3.8.2017. ICM DOO
3 136,80 28.8.2017. ICM DOO


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A07EC02 mesalazin supozitorije 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR 4227015090005 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
8062,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 83,75 11.4.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR 35 / 583
2 18,75 5.4.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
3 312,50 19.7.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
4 250,00 21.7.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
5 37,50 26.7.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A07FA01 mliječno kiselinske bakterije kapsule 2 gigaCFU

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
152495,28

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 230,93 15.5.2017. Interpromet d.o.o.
2 159,26 18.4.2017. Interpromet d.o.o.
3 1712,08 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
4 2329,25 3.3.2017. Interpromet d.o.o.
5 966,96 10.7.2017. Interpromet d.o.o.
6 3555,00 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
7 4266,00 21.7.2017. Interpromet d.o.o.
8 302,60 25.9.2017. Interpromet d.o.o.
9 1712,08 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
10 3412,80 24.11.2017. Interpromet d.o.o.
11 711,00 4.12.2017. Interpromet d.o.o.
12 4408,20 5.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A07FA02 liofilizirana kultura Saccharomyces boulardii kapsule250 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ICM DOO 4400367920001 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
62930,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 700,00 25.4.2017. ICM DOO
2 490,00 11.4.2017. ICM DOO
3 700,00 27.2.2017. ICM DOO
4 614,25 3.3.2017. ICM DOO
5 350,00 11.7.2017. ICM DOO
6 3500,00 20.7.2017. ICM DOO
7 1400,00 28.8.2017. ICM DOO
8 140,00 30.8.2017. ICM DOO
9 875,00 28.9.2017. ICM DOO
10 1050,00 17.10.2017. ICM DOO
11 175,00 8.11.2017. ICM DOO
12 140,00 24.11.2017. ICM DOO


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A10BA02 metformin film tablete500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
7220,64

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 57,60 7.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 421,50 3.3.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 239,04 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 31,68 4.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 48,96 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 241,92 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 360,00 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 120,96 11.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 97,92 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 14,40 26.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 144,00 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 230,40 31.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 216,00 8.8.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 31,68 28.9.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 478,08 26.10.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
16 236,16 1.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
17 181,44 1.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
18 187,20 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
19 172,80 24.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
20 178,56 30.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
21 28,80 11.12.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A10BA02 metformin film tablete 850 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIFARM D.O.O. 4209481750009 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
7749,25

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 117,00 3.3.2017. UNIFARM D.O.O.
2 50,02 5.4.2017. UNIFARM D.O.O.
3 20,01 4.7.2017. UNIFARM D.O.O.
4 134,06 21.7.2017. UNIFARM D.O.O.
5 200,10 20.7.2017. UNIFARM D.O.O.
6 200,10 21.7.2017. UNIFARM D.O.O.
7 500,25 31.7.2017. UNIFARM D.O.O.
8 133,40 2.8.2017. UNIFARM D.O.O.
9 300,15 25.8.2017. UNIFARM D.O.O.
10 200,10 4.9.2017. UNIFARM D.O.O.
11 268,13 1.11.2017. UNIFARM D.O.O.
12 40,02 8.11.2017. UNIFARM D.O.O.
13 12,00 13.12.2017. UNIFARM D.O.O.
14 200,10 4.12.2017. UNIFARM D.O.O.
15 300,15 24.11.2017. UNIFARM D.O.O.
16 116,72 4.12.2017. UNIFARM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A10BB12 glimepirid tablete 2 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
2643,80

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 207,90 18.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 87,31 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
3 8,31 4.7.2017. Interpromet d.o.o.
4 41,58 10.7.2017. Interpromet d.o.o.
5 34,65 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
6 87,31 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
7 51,97 4.12.2017. Interpromet d.o.o.
8 103,95 5.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A11CC05 holekalciferol oralne kapi 4000 i.j./ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1762,80

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 27,12 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O. 46 / 583


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A11DA01 tiamin rastvor za injekciju 100 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
10171,59

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 118,35 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 11,85 10.7.2017. Interpromet d.o.o.
3 426,78 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
4 177,82 31.7.2017. Interpromet d.o.o.
5 47,42 28.8.2017. Interpromet d.o.o.
6 2371,00 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
7 118,55 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
8 29,63 4.12.2017. Interpromet d.o.o.
9 17,78 5.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A11EA vitamini B-kompleksa injekcija

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
292082,40

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 7539,00 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 133,50 4.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 4005,00 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 311,50 11.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 356,00 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 1780,00 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 5073,00 31.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 1780,00 31.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 1780,00 2.8.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 8677,50 8.8.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 22250,00 17.10.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 26700,00 26.10.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 623,00 1.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 1335,00 30.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 267,00 11.12.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A11GA01 askrobinska kiselina rastvor za injekciju 500 mg/5 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
65159,77

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

18.2.2017. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

18.2.2017.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 3031,00 18.2.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 1299,00 18.2.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 1299,00 18.2.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 1558,80 18.2.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 51,96 18.2.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 173,20 18.2.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 86,60 18.2.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 4330,00 18.2.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 1039,20 18.2.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 1732,00 18.2.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 346,40 18.2.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 866,00 18.2.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 303,97 3.3.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 1558,80 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 1299,00 4.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
16 866,00 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
17 3031,00 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
18 51,96 11.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
19 173,20 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
20 1299,00 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
21 207,84 26.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
22 3464,00 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
23 952,60 31.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
24 1039,20 8.8.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
25 103,92 1.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
26 2598,00 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
27 1039,20 24.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
28 4330,00 28.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
29 2087,40 11.12.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A11HA02 piridoksin rastvor za injekciju 50 mg/2 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
28530,92

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 402,60 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 1006,50 4.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 268,40 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 40,26 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 1006,50 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 161,04 26.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 2684,00 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 281,82 31.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 2013,00 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 1610,40 11.12.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A12AA03 kalcijum glukonat rastvor za injekciju100 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Evropa Lijek Pharma d.o.o. 4201640770007 Ilidža Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
45120,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 900,00 11.4.2017. Evropa Lijek Pharma d.o.o.
2 300,00 22.3.2017. Evropa Lijek Pharma d.o.o.
3 360,00 4.7.2017. Evropa Lijek Pharma d.o.o.
4 6000,00 11.7.2017. Evropa Lijek Pharma d.o.o.
5 150,00 20.7.2017. Evropa Lijek Pharma d.o.o.
6 675,00 21.7.2017. Evropa Lijek Pharma d.o.o.
7 420,00 26.7.2017. Evropa Lijek Pharma d.o.o.
8 810,00 31.7.2017. Evropa Lijek Pharma d.o.o.
9 300,00 24.10.2017. Evropa Lijek Pharma d.o.o.
10 720,00 24.11.2017. Evropa Lijek Pharma d.o.o.
11 6000,00 28.11.2017. Evropa Lijek Pharma d.o.o.
12 30,00 4.12.2017. Evropa Lijek Pharma d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

A12CC02 magnezijum sulfat rastvor za injekciju 200 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
10370,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2040,00 17.3.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
2 170,00 5.4.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
3 34,00 2.8.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
4 6,80 21.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
5 136,00 21.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
6 51,00 14.8.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
7 2040,00 15.8.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
8 102,00 28.9.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
9 204,00 19.10.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
10 170,00 1.11.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
11 136,00 15.11.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
12 2040,00 28.11.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
13 34,00 14.12.2017. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B01AB01 heparin rastvor za injekciju 25 000 i.j./5 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
204468,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 4400,00 5.4.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
2 2200,00 4.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
3 1100,00 2.8.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
4 880,00 21.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
5 15840,00 31.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
6 1320,00 19.10.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
7 24200,00 28.11.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
8 3080,00 14.12.2017. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B01AB04 dalteparin rastvor za injekciju 2 500 i.j.; 0,2 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIFARM D.O.O. 4209481750009 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
326830,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 12075,00 25.4.2017. UNIFARM D.O.O.
2 11431,00 25.4.2017. UNIFARM D.O.O.
3 12075,00 11.4.2017. UNIFARM D.O.O.
4 19320,00 11.4.2017. UNIFARM D.O.O.
5 9660,00 5.4.2017. UNIFARM D.O.O.
6 1284,00 4.7.2017. UNIFARM D.O.O.
7 7222,50 21.7.2017. UNIFARM D.O.O.
8 3210,00 26.7.2017. UNIFARM D.O.O.
9 401,25 2.8.2017. UNIFARM D.O.O.
10 24075,00 25.8.2017. UNIFARM D.O.O.
11 12037,50 17.10.2017. UNIFARM D.O.O.
12 1123,50 8.11.2017. UNIFARM D.O.O.
13 9630,00 13.12.2017. UNIFARM D.O.O.
14 11556,00 24.11.2017. UNIFARM D.O.O.
15 12037,50 28.11.2017. UNIFARM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B01AB04 dalteparin rastvor za injekciju 5 000 i.j.; 0,2 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka 4403661990009 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
464940,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 5400,00 13.12.2017. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka 63 / 583
2 16200,00 24.11.2017. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka
3 16200,00 28.11.2017. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka
4 20250,00 4.12.2017. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B01AB05 enoksaparin rastvor za injekciju 100 mg/ ml; 0,2 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
344322,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 3172,50 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 8234,80 4.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 6920,00 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 27680,00 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 1730,00 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 7093,00 31.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 1384,00 2.8.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 2595,00 1.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 1730,00 24.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 8650,00 11.12.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B01AB05 enoksaparin rastvor za injekciju 100 mg/ ml; 0,4 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1351524,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 321,60 7.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 9406,80 3.3.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 32160,00 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 9296,00 4.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 19920,00 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 664,00 11.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 8300,00 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 66400,00 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 92296,00 31.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 99600,00 15.9.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 66,40 1.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 16600,00 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 3320,00 24.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 4183,20 30.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 16600,00 11.12.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B01AB05 enoksaparin rastvor za injekciju 100 mg/ ml; 0,6 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
949212,60

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 6850,35 3.3.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 6440,50 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 5496,00 4.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 16030,00 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 68700,00 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 458,00 11.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 11450,00 20.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 44645,84 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 1319,04 1.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 22900,00 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 3444,16 30.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 10992,00 11.12.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B01AB05 enoksaparin rastvor za injekciju 100 mg/ ml; 0,8 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
789315,80

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 8184,15 3.3.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 5596,00 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 8047,50 4.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 1073,00 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 13412,50 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 67062,50 28.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 5365,00 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 26825,00 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 3219,00 30.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 12876,00 11.12.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B01AB08 reviparin rastvor za injekciju 1432 Anti-Xa IU/0,25 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
523913,10

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 6187,95 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 8663,13 10.7.2017. Interpromet d.o.o.
3 6187,95 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
4 12375,90 28.8.2017. Interpromet d.o.o.
5 6187,95 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
6 5156,62 26.10.2017. Interpromet d.o.o.
7 8250,60 4.12.2017. Interpromet d.o.o.
8 51566,25 28.11.2017. Interpromet d.o.o.
9 820,06 5.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B01AB08 reviparin rastvor za injekciju 3436 Anti-Xa IU/0,6 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
507891,83

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 938,53 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 25340,40 3.3.2017. Interpromet d.o.o.
3 4476,09 4.7.2017. Interpromet d.o.o.
4 22380,45 10.7.2017. Interpromet d.o.o.
5 21658,50 28.8.2017. Interpromet d.o.o.
6 938,53 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
7 27073,12 17.10.2017. Interpromet d.o.o.
8 5775,60 26.10.2017. Interpromet d.o.o.
9 25990,20 24.11.2017. Interpromet d.o.o.
10 14439,00 4.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B01AC04 klopidogrel film tablete 75 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
13191,35

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 351,05 3.3.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 259,15 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 194,36 4.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 172,77 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 321,54 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 215,96 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 59,99 26.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 127,17 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 364,73 8.8.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 599,90 25.9.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 1286,18 17.10.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 424,72 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 431,92 24.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 299,95 30.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 203,96 11.12.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B01AC06 acetilsalicilna kiselina tablete 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
6637,32

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 107,00 3.3.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 150,97 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 137,25 4.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 91,68 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 82,35 11.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 54,90 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 91,68 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 16,47 26.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 274,50 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 274,50 25.9.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 457,31 26.10.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 731,81 26.10.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 164,70 1.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 182,81 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 219,60 24.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
16 91,68 30.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
17 137,25 11.12.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B01AD01 streptokinaza prašak za rastvor za injekciju /infuziju (1.5 e+006 i.j.)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
352184,56

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 3643,28 4.7.2017. Interpromet d.o.o.
2 485,77 10.7.2017. Interpromet d.o.o.
3 6072,14 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
4 3643,28 17.8.2017. Interpromet d.o.o.
5 21859,73 25.9.2017. Interpromet d.o.o.
6 3497,85 26.10.2017. Interpromet d.o.o.
7 1214,42 4.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B01AD02 alteplaza prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR 4227015090005 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1025317,96

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

18.2.2017. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

18.2.2017.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 39989,00 18.2.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
2 23993,40 18.2.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
3 2399,34 18.2.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
4 19994,50 18.2.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
5 19994,50 18.2.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
6 2399,34 18.2.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
7 10397,14 18.2.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
8 2399,34 18.2.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
9 15995,60 18.2.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
10 15995,60 11.4.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
11 2399,34 19.7.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
12 4798,68 21.7.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
13 19994,50 8.8.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
14 14396,04 18.8.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
15 31991,20 25.9.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
16 19194,72 24.11.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B02AA02 traneksaminska kiselina rastvor za injekciju 500 mg/5 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
180700,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2919,00 11.4.2017. CO.MEDPROM D.O.O. 84 / 583
2 81315,00 3.3.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
3 695,00 5.4.2017. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B02BA01 fitomenadion rastvor za injekciju 10 mg/ ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
69119,40

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 13,75 3.3.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
2 1960,00 5.4.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
3 490,00 4.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
4 588,00 2.8.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
5 490,00 21.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
6 7350,00 15.8.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
7 98,00 28.9.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
8 637,00 14.12.2017. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B02BX01 etamsilat rastvor za injekciju 250 mg/2 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
80817,07

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1394,60 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 122,37 3.3.2017. Interpromet d.o.o.
3 871,62 4.7.2017. Interpromet d.o.o.
4 836,76 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
5 976,22 31.7.2017. Interpromet d.o.o.
6 209,19 17.8.2017. Interpromet d.o.o.
7 10459,50 4.9.2017. Interpromet d.o.o.
8 1656,08 19.9.2017. Interpromet d.o.o.
9 1394,60 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
10 871,62 26.10.2017. Interpromet d.o.o.
11 697,30 4.12.2017. Interpromet d.o.o.
12 104,59 5.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B03AC02 kompleks gvožđe (IIII) hidroksida sa saharozom rastvor za injekciju 100 mg/5 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
118989,19

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 6257,10 19.5.2017. Interpromet d.o.o.
2 14599,90 10.4.2017. Interpromet d.o.o.
3 52,14 18.4.2017. Interpromet d.o.o.
4 260,71 4.7.2017. Interpromet d.o.o.
5 1042,85 10.7.2017. Interpromet d.o.o.
6 10428,50 11.7.2017. Interpromet d.o.o.
7 782,13 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
8 3128,55 21.7.2017. Interpromet d.o.o.
9 10428,50 28.11.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B03BA03 hidroksokobalamin rastvor za injekciju 2 500 mcg/2 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
15004,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 46,50 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 77,50 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 18,60 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 155,00 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 124,00 26.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 186,00 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 434,00 31.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 93,00 28.9.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 1860,00 26.10.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 15,50 1.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 310,00 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 930,00 28.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 155,00 30.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 186,00 11.12.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B03BB01 folna kiselina tablete 5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
3049,42

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 8,35 7.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 63,46 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 105,21 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 16,70 11.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 53,44 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 61,79 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 417,50 8.8.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 101,87 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 58,45 24.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B05AA01 albumin rastvor za infuziju 200 g/1000 ml, 50 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR 4227015090005 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
950657,86

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 11553,00 5.4.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
2 9627,50 19.7.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
3 1925,50 21.7.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
4 3851,00 26.7.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
5 63541,50 31.7.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
6 192,55 2.8.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
7 15404,00 11.8.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
8 4428,65 30.8.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
9 154,04 1.11.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
10 5776,50 24.11.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
11 385,10 5.12.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B05AA01 albuminrastvor za infuziju 200 g/1000 ml, 100 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR 4227015090005 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1345364,70

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 15402,00 11.4.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
2 7701,00 5.4.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
3 19252,50 19.7.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
4 3850,50 21.7.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
5 5775,75 26.7.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
6 30804,00 31.7.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
7 154,02 2.8.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
8 2926,38 30.8.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
9 231,03 4.9.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
10 11551,50 24.11.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
11 771,10 5.12.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B05AA07 hidroksietilskrob, natrijum-hloridrastvor za infuziju (60 g/1000 ml+9g/1000 ml); 500 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOO FARMACIJA 2011 4263626870002 Bihać Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
74436,60

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 4790,00 5.4.2017. DOO FARMACIJA 2011 99 / 583
2 2241,72 3.3.2017. DOO FARMACIJA 2011
3 479,00 28.8.2017. DOO FARMACIJA 2011
4 3113,50 5.12.2017. DOO FARMACIJA 2011
5 2395,00 4.12.2017. DOO FARMACIJA 2011


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B05BA retinol palmitat, ergokalciferol, tokoferol, fitomenandion, sojino ulje koncentrat za emulziju za infuziju 10 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOO FARMACIJA 2011 4263626870002 Bihać Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
19116,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 118,00 26.7.2017. DOO FARMACIJA 2011 100 / 583


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B05BA01 aminokiseline rastvor za infuziju 100 g/1000 ml; 500 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOO FARMACIJA 2011 4263626870002 Bihać Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
346067,40

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2682,00 10.4.2017. DOO FARMACIJA 2011
2 15645,00 5.4.2017. DOO FARMACIJA 2011
3 313,79 3.3.2017. DOO FARMACIJA 2011
4 5364,00 10.7.2017. DOO FARMACIJA 2011
5 2235,00 20.7.2017. DOO FARMACIJA 2011
6 1341,00 26.7.2017. DOO FARMACIJA 2011
7 15198,00 31.7.2017. DOO FARMACIJA 2011
8 5364,00 25.8.2017. DOO FARMACIJA 2011
9 2682,00 28.8.2017. DOO FARMACIJA 2011
10 62,58 1.11.2017. DOO FARMACIJA 2011
11 5364,00 24.11.2017. DOO FARMACIJA 2011
12 44700,00 28.11.2017. DOO FARMACIJA 2011
13 1341,00 4.12.2017. DOO FARMACIJA 2011


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B05BA01 aminokiseline rastvor za infuziju 150 g/1000 ml; 500 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
298538,40

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 8801,25 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 11735,00 4.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 3520,50 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 5867,50 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 1408,20 26.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 7041,00 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 11735,00 31.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 11735,00 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 11735,00 11.12.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B05BA02 prečišćeno sojino ulje emulzija za infuziju 100 mg/ml; 500 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOO FARMACIJA 2011 4263626870002 Bihać Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
13167,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 522,50 5.4.2017. DOO FARMACIJA 2011 105 / 583
2 522,50 28.11.2017. DOO FARMACIJA 2011


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B05BA02 prečišćeno sojino ulje emulzija za infuziju 200 mg/ml; 500 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOO FARMACIJA 2011 4263626870002 Bihać Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
35496,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 696,00 25.9.2017. DOO FARMACIJA 2011 106 / 583


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B05BA03 glukoza rastvor za infuziju 50 g/1000 ml; 250 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INEL-MED društvo za trgovinu,usluge i zastupanja,export- import d.o.o. Mostar 4227082520006 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
32754,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI
107 / 583

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2385,00 28.8.2017. "INEL-MED" društvo za trgovinu,usluge i zastupanja,export-import d.o.o. Mostar


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B05BA03 glukoza rastvor za infuziju 50 g/1000 ml; 500 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
547362,36

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 9841,50 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 87,48 21.7.2017. Interpromet d.o.o.
3 262,44 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
4 2099,52 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
5 25806,60 31.7.2017. Interpromet d.o.o.
6 8748,00 25.8.2017. Interpromet d.o.o.
7 13122,00 28.8.2017. Interpromet d.o.o.
8 4374,00 30.8.2017. Interpromet d.o.o.
9 32805,00 15.9.2017. Interpromet d.o.o.
10 43740,00 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
11 9841,50 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
12 874,80 28.9.2017. Interpromet d.o.o.
13 218,70 1.11.2017. Interpromet d.o.o.
14 28868,40 24.11.2017. Interpromet d.o.o.
15 1749,60 5.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B05BA03 glukoza rastvor za infuziju 100 g/1000 ml; 500 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
117404,96

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2375,55 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 123,53 3.3.2017. Interpromet d.o.o.
3 11877,75 11.7.2017. Interpromet d.o.o.
4 2111,60 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
5 3959,25 25.8.2017. Interpromet d.o.o.
6 211,16 28.8.2017. Interpromet d.o.o.
7 5147,02 19.9.2017. Interpromet d.o.o.
8 2111,60 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
9 2375,55 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
10 527,90 28.9.2017. Interpromet d.o.o.
11 5806,90 24.11.2017. Interpromet d.o.o.
12 11877,75 28.11.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B05BA03 glukoza rastvor za injekciju 500 mg/ml, 10 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
78574,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 298,35 3.3.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
2 850,00 5.4.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
3 127,50 2.8.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
4 170,00 21.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
5 765,00 31.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
6 2975,00 8.8.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
7 850,00 19.10.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
8 850,00 14.12.2017. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B05BA03 glukoza rastvor za injekciju 400 mg/ml, 10 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INEL-MED društvo za trgovinu,usluge i zastupanja,export- import d.o.o. Mostar 4227082520006 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
20102,40

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

18.2.2017. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

18.2.2017.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 960,00 18.2.2017. "INEL-MED" društvo za trgovinu,usluge i zastupanja,export-import d.o.o. Mostar zastupanja,export-import d.o.o. Mostar zastupanja,export-import d.o.o. Mostar zastupanja,export-import d.o.o. Mostar zastupanja,export-import d.o.o. Mostar zastupanja,export-import d.o.o. Mostar zastupanja,export-import d.o.o. Mostar zastupanja,export-import d.o.o. Mostar zastupanja,export-import d.o.o. Mostar zastupanja,export-import d.o.o. Mostar
2 48,00 18.2.2017. "INEL-MED" društvo za trgovinu,usluge i
3 28,80 18.2.2017. "INEL-MED" društvo za trgovinu,usluge i
4 600,00 18.2.2017. "INEL-MED" društvo za trgovinu,usluge i
5 144,00 25.4.2017. "INEL-MED" društvo za trgovinu,usluge i
6 28,80 11.7.2017. "INEL-MED" društvo za trgovinu,usluge i
7 600,00 3.8.2017. "INEL-MED" društvo za trgovinu,usluge i
8 96,00 28.8.2017. "INEL-MED" društvo za trgovinu,usluge i
9 600,00 1.11.2017. "INEL-MED" društvo za trgovinu,usluge i
10 57,60 1.11.2017. "INEL-MED" društvo za trgovinu,usluge i


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B05BA10 aminokiseline, kombinacije rastvor za infuziju 100 g/1000 ml; 500 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INEL-MED društvo za trgovinu,usluge i zastupanja,export- import d.o.o. Mostar 4227082520006 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
46771,20

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 783,00 11.7.2017. "INEL-MED" društvo za trgovinu,usluge i zastupanja,export-import d.o.o. Mostar zastupanja,export-import d.o.o. Mostar zastupanja,export-import d.o.o. Mostar zastupanja,export-import d.o.o. Mostar
2 1044,00 28.8.2017. "INEL-MED" društvo za trgovinu,usluge i
3 783,00 26.12.2017. "INEL-MED" društvo za trgovinu,usluge i
4 783,00 28.11.2017. "INEL-MED" društvo za trgovinu,usluge i


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B05BB01 kalcijum-hlorid, kalijum-hlorid, natrijum-hlorid rastvor za infuziju (0,33 g/1000 ml+0,3g/1000 ml+8,6/1000 ml); 500
ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
415601,40

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2347,50 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 281,70 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
3 5868,75 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
4 39015,45 31.7.2017. Interpromet d.o.o.
5 18780,00 15.8.2017. Interpromet d.o.o.
6 9390,00 25.8.2017. Interpromet d.o.o.
7 7042,50 30.8.2017. Interpromet d.o.o.
8 10563,75 19.9.2017. Interpromet d.o.o.
9 37560,00 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
10 2347,50 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
11 1878,00 28.9.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B05BB01 kalcijum-hlorid, kalijum-hlorid, natrijum-hlorid, natrijum-laktat rastvor za infuziju 500 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
279287,22

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 12877,50 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 1287,75 4.7.2017. Interpromet d.o.o.
3 18028,50 11.7.2017. Interpromet d.o.o.
4 128,77 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
5 10302,00 17.8.2017. Interpromet d.o.o.
6 1287,75 25.8.2017. Interpromet d.o.o.
7 8241,60 30.8.2017. Interpromet d.o.o.
8 11589,75 19.9.2017. Interpromet d.o.o.
9 12877,50 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
10 2575,50 28.9.2017. Interpromet d.o.o.
11 18028,50 28.11.2017. Interpromet d.o.o.
12 515,10 5.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B05BC01 manitol, natrijum-laktat rastvor za infuziju (100 g/1000 ml+13,44 g/1000 ml); 500 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
55523,75

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 387,37 5.4.2017. Interpromet d.o.o. 122 / 583
2 387,37 27.9.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B05CX10 manitol, sorbitol rastvor za ispiranje bešike (5,4g/1000 ml+27g/1000 ml); 5000 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1054410,72

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1159,69 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 10711,95 3.3.2017. Interpromet d.o.o.
3 779,38 4.7.2017. Interpromet d.o.o.
4 5742,80 10.7.2017. Interpromet d.o.o.
5 10255,00 10.7.2017. Interpromet d.o.o.
6 30765,00 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
7 102,55 26.7.2017. Interpromet d.o.o.
8 51275,00 15.8.2017. Interpromet d.o.o.
9 6153,00 28.8.2017. Interpromet d.o.o.
10 10255,00 19.9.2017. Interpromet d.o.o.
11 82040,00 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
12 779,38 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
13 10255,00 24.11.2017. Interpromet d.o.o.
14 7691,25 4.12.2017. Interpromet d.o.o.
15 4614,75 5.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B05XA bakar hlorid, magnezijum hlorid, kalijum jodid, selen, natrijum fluorid, cink hlorid koncentrat za otopinu za infuziju 10
ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOO FARMACIJA 2011 4263626870002 Bihać Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
17228,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 236,00 22.8.2017. DOO FARMACIJA 2011 125 / 583


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B05XA01 kalijum-hlorid koncentrat otopine za infuziju 74 mg/ ml; 20 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOO FARMACIJA 2011 4263626870002 Bihać Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
555840,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 7680,00 10.4.2017. DOO FARMACIJA 2011
2 2304,00 6.4.2017. DOO FARMACIJA 2011
3 28800,00 5.4.2017. DOO FARMACIJA 2011
4 9600,00 4.7.2017. DOO FARMACIJA 2011
5 32640,00 11.7.2017. DOO FARMACIJA 2011
6 9600,00 20.7.2017. DOO FARMACIJA 2011
7 3840,00 26.7.2017. DOO FARMACIJA 2011
8 32640,00 27.7.2017. DOO FARMACIJA 2011
9 31680,00 31.7.2017. DOO FARMACIJA 2011
10 1920,00 17.8.2017. DOO FARMACIJA 2011
11 18720,00 25.8.2017. DOO FARMACIJA 2011
12 57,60 1.11.2017. DOO FARMACIJA 2011
13 16128,00 24.11.2017. DOO FARMACIJA 2011
14 5760,00 4.12.2017. DOO FARMACIJA 2011


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B05XA02 natrijum-hidrogenkarbonat koncentrat za rastvor za infuziju 84 g/1000 ml; 20 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOO FARMACIJA 2011 4263626870002 Bihać Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
250740,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 22500,00 5.4.2017. DOO FARMACIJA 2011
2 63,18 3.3.2017. DOO FARMACIJA 2011
3 20,81 21.7.2017. DOO FARMACIJA 2011
4 20815,00 11.7.2017. DOO FARMACIJA 2011
5 312,22 20.7.2017. DOO FARMACIJA 2011
6 20815,00 27.7.2017. DOO FARMACIJA 2011
7 6244,50 31.7.2017. DOO FARMACIJA 2011
8 4163,00 25.8.2017. DOO FARMACIJA 2011
9 1561,12 28.8.2017. DOO FARMACIJA 2011
10 41,63 1.11.2017. DOO FARMACIJA 2011
11 7493,40 24.11.2017. DOO FARMACIJA 2011
12 1040,75 4.12.2017. DOO FARMACIJA 2011


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B05XA03 natrijum-hlorid rastvor za infuziju 9 g/1000 ml; 500 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1435023,28

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 23007,00 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 3067,60 13.2.2017. Interpromet d.o.o.
3 26919,00 3.3.2017. Interpromet d.o.o.
4 345,10 21.7.2017. Interpromet d.o.o.
5 230,07 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
6 10544,87 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
7 2300,70 26.7.2017. Interpromet d.o.o.
8 46244,07 31.7.2017. Interpromet d.o.o.
9 172552,50 2.8.2017. Interpromet d.o.o.
10 15338,00 17.8.2017. Interpromet d.o.o.
11 13420,75 25.8.2017. Interpromet d.o.o.
12 16871,80 30.8.2017. Interpromet d.o.o.
13 35469,12 19.9.2017. Interpromet d.o.o.
14 61352,00 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
15 23007,00 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
16 690,21 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
17 2300,70 28.9.2017. Interpromet d.o.o.
18 34510,50 24.11.2017. Interpromet d.o.o.
19 23007,00 5.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B05XA03 natrijum-hlorid rastvor za infuziju100 mg/ml; 10 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 INEL-MED društvo za trgovinu,usluge i zastupanja,export- import d.o.o. Mostar 4227082520006 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
12700,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1250,00 11.7.2017. "INEL-MED" društvo za trgovinu,usluge i zastupanja,export-import d.o.o. Mostar zastupanja,export-import d.o.o. Mostar zastupanja,export-import d.o.o. Mostar zastupanja,export-import d.o.o. Mostar zastupanja,export-import d.o.o. Mostar
2 375,00 3.8.2017. "INEL-MED" društvo za trgovinu,usluge i
3 250,00 28.8.2017. "INEL-MED" društvo za trgovinu,usluge i
4 1250,00 14.9.2017. "INEL-MED" društvo za trgovinu,usluge i
5 1000,00 28.11.2017. "INEL-MED" društvo za trgovinu,usluge i


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

B05XC B1, B2, B6, B12, nikotinamid, pantotenska kiselina, vitamin C, biotin, folna kiselina prašak za rastvor za infuziju 490
mosm/kg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOO FARMACIJA 2011 4263626870002 Bihać Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
20650,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 88,25 26.7.2017. DOO FARMACIJA 2011 134 / 583
2 882,50 4.12.2017. DOO FARMACIJA 2011


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C01AA05 digoksin tablete 0,25 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA 4403258750006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
4172,05

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 126,77 5.4.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
2 53,90 3.3.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
3 28,81 4.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
4 9,22 21.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
5 115,25 20.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
6 27,66 20.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
7 9,22 21.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
8 138,30 19.9.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
9 18,44 1.11.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
10 138,30 24.11.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
11 57,62 14.12.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
12 92,20 5.12.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C01BC03 propafenon film tablete150 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA 4403258750006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
3634,67

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

18.2.2017. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

18.2.2017.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 14,23 18.2.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
2 23,72 18.2.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
3 14,23 18.2.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
4 61,68 18.2.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
5 14,23 18.2.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
6 23,72 18.2.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
7 9,49 18.2.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
8 14,23 5.4.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
9 99,64 11.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
10 23,72 20.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
11 35,58 21.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
12 28,47 1.11.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
13 142,35 24.11.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
14 99,64 28.11.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
15 23,72 14.12.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C01BC03 propafenon rastvor za injekciju 35 mg/10 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA 4403258750006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
6511,51

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 27,37 5.4.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
2 3,60 21.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
3 180,07 20.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
4 270,11 21.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
5 53,30 1.11.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
6 7,20 1.11.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
7 252,10 24.11.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
8 90,03 28.11.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
9 57,62 14.12.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C01BD01 amiodaron tablete 200 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
11186,35

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 237,20 19.5.2017. Interpromet d.o.o.
2 28,46 15.5.2017. Interpromet d.o.o.
3 298,87 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
4 14,22 4.7.2017. Interpromet d.o.o.
5 88,95 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
6 533,70 31.7.2017. Interpromet d.o.o.
7 23,72 28.8.2017. Interpromet d.o.o.
8 238,87 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
9 35,58 26.10.2017. Interpromet d.o.o.
10 17,79 1.11.2017. Interpromet d.o.o.
11 474,40 24.11.2017. Interpromet d.o.o.
12 237,20 4.12.2017. Interpromet d.o.o.
13 889,50 28.11.2017. Interpromet d.o.o.
14 71,16 5.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C01BD01 amiodaron rastvor za injekciju 150 mg/3 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
104324,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 3300,00 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 554,40 4.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 884,40 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 2204,40 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 8250,00 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 554,40 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 264,00 26.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 818,40 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 8910,00 31.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 2481,60 19.9.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 554,40 28.9.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 1095,60 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 26,40 30.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 541,20 11.12.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C01CA01 etilefrin rastvor za injekciju 10 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
215028,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 497,75 2.8.2017. CO.MEDPROM D.O.O. 145 / 583
2 7466,25 21.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
3 3982,00 31.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C01CA06 fenilefrin rastvor za injekciju 10 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka 4403661990009 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
10231,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 393,50 25.4.2017. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka
2 299,06 5.4.2017. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka
3 196,75 20.7.2017. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka
4 157,40 21.7.2017. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka
5 393,50 15.8.2017. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka
6 157,40 28.9.2017. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C01CA03 noradrenalin rastvor za injekciju 2 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka 4403661990009 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
51477,16

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 6594,00 25.4.2017. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka 148 / 583
2 4396,00 5.4.2017. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka
3 109,90 20.7.2017. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka
4 439,60 21.7.2017. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C01CA04 dopamin koncentrat za rastvor za infuziju 10 mg/ ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOO FARMACIJA 2011 4263626870002 Bihać Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
354850,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1500,00 10.4.2017. DOO FARMACIJA 2011
2 12500,00 5.4.2017. DOO FARMACIJA 2011
3 2092,50 4.7.2017. DOO FARMACIJA 2011
4 13,95 21.7.2017. DOO FARMACIJA 2011
5 2092,50 20.7.2017. DOO FARMACIJA 2011
6 837,00 26.7.2017. DOO FARMACIJA 2011
7 15624,00 31.7.2017. DOO FARMACIJA 2011
8 558,00 17.8.2017. DOO FARMACIJA 2011
9 2790,00 25.8.2017. DOO FARMACIJA 2011
10 27,90 1.11.2017. DOO FARMACIJA 2011
11 1255,50 24.11.2017. DOO FARMACIJA 2011
12 139,50 5.12.2017. DOO FARMACIJA 2011
13 697,50 4.12.2017. DOO FARMACIJA 2011


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C01CA07 dobutamin koncentrat za rastvor za infuziju 250 mg/20 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
390207,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 15875,00 5.4.2017. CO.MEDPROM D.O.O. 151 / 583
2 970,50 21.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
3 1294,00 19.10.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
4 388,20 14.12.2017. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C01CE02 milrinon rastvor za injekciju 1 mg/ ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka 4403661990009 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
27940,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 310,45 21.7.2017. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka 152 / 583


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C01DA02 gliceril trinitrat rastvor za injekciju 1 mg/ ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
231978,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 5175,00 5.4.2017. CO.MEDPROM D.O.O. 153 / 583
2 282,00 4.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
3 94,00 2.8.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
4 188,00 21.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
5 564,00 14.12.2017. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C01DA14 izosorbid mononitrat tablete 20 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
12659,07

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 276,84 3.3.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 147,82 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 98,55 4.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 165,56 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 137,97 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 165,56 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 327,18 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 547,93 31.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 7,88 28.9.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 256,23 1.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 327,18 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 130,08 24.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 246,37 30.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 98,55 11.12.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C01DA14 izosorbid mononitrat tablete 40 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
9256,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 38,61 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 148,50 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 89,10 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 198,99 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 493,02 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 594,00 25.9.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 395,01 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 74,25 30.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 29,70 11.12.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C01EA01 alprostadil rastvor za injekciju 0,5 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIFARM D.O.O. 4209481750009 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
56792,16

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 394,39 20.4.2017. UNIFARM D.O.O. 158 / 583
2 788,78 13.12.2017. UNIFARM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C02AB01 metildopa film tablete 250 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
16087,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 592,42 3.3.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 288,00 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 112,50 4.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 225,00 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 562,50 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 1521,00 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 58,50 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 225,00 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 360,00 31.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 1125,00 14.8.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 283,50 1.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 108,00 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 540,00 24.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 1521,00 28.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 112,50 11.12.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C02CA06 urapidil rastvor za injekciju 25 mg/5 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
42029,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2440,00 11.4.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
2 915,00 5.4.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
3 152,50 4.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
4 231,80 2.8.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
5 915,00 21.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
6 3050,00 15.8.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
7 305,00 19.10.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
8 3050,00 28.11.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
9 183,00 14.12.2017. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C02CA06 urapidil rastvor za injekciju 50 mg/10 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
76856,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1560,00 5.4.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
2 214,75 4.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
3 326,42 2.8.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
4 2577,00 21.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
5 6013,00 31.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
6 429,50 19.10.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
7 4295,00 17.10.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
8 859,00 8.11.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
9 257,70 14.12.2017. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C03AA03 hidrohlorotiazid tablete 25 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA 4403258750006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
2272,46

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 48,37 5.4.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
2 67,95 3.3.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
3 96,75 20.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
4 38,70 20.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
5 116,10 21.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
6 135,45 26.10.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
7 58,05 1.11.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
8 38,70 24.11.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
9 7,74 14.12.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
10 145,12 5.12.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C03CA01 furosemid tablete 40 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
6657,96

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 226,18 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 158,70 3.3.2017. Interpromet d.o.o.
3 22,60 10.7.2017. Interpromet d.o.o.
4 10,84 21.7.2017. Interpromet d.o.o.
5 13,56 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
6 67,80 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
7 406,80 31.7.2017. Interpromet d.o.o.
8 22,60 28.8.2017. Interpromet d.o.o.
9 163,85 19.9.2017. Interpromet d.o.o.
10 226,18 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
11 40,68 26.10.2017. Interpromet d.o.o.
12 29,83 1.11.2017. Interpromet d.o.o.
13 162,72 24.11.2017. Interpromet d.o.o.
14 113,00 4.12.2017. Interpromet d.o.o.
15 508,50 28.11.2017. Interpromet d.o.o.
16 45,20 5.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C03CA01 furosemid rastvor za injekciju 20 mg/2 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIFARM D.O.O. 4209481750009 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
119083,20

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2400,00 11.4.2017. UNIFARM D.O.O.
2 210,60 3.3.2017. UNIFARM D.O.O.
3 100,00 5.4.2017. UNIFARM D.O.O.
4 1800,00 4.7.2017. UNIFARM D.O.O.
5 10800,00 11.7.2017. UNIFARM D.O.O.
6 2,40 21.7.2017. UNIFARM D.O.O.
7 4,80 20.7.2017. UNIFARM D.O.O.
8 720,00 21.7.2017. UNIFARM D.O.O.
9 120,00 26.7.2017. UNIFARM D.O.O.
10 6840,00 31.7.2017. UNIFARM D.O.O.
11 780,00 2.8.2017. UNIFARM D.O.O.
12 4800,00 14.8.2017. UNIFARM D.O.O.
13 4500,00 25.8.2017. UNIFARM D.O.O.
14 1200,00 28.9.2017. UNIFARM D.O.O.
15 12,00 1.11.2017. UNIFARM D.O.O.
16 1200,00 16.11.2017. UNIFARM D.O.O.
17 960,00 13.12.2017. UNIFARM D.O.O.
18 4800,00 24.11.2017. UNIFARM D.O.O.
19 10800,00 28.11.2017. UNIFARM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C03DA01 spironolakton tablete 25 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
6509,93

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 493,80 11.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 125,09 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 32,92 4.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 62,54 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 516,84 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 32,92 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 49,38 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 164,60 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 299,57 8.8.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 13,16 28.9.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 121,80 1.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 98,76 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 62,54 30.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 16,46 11.12.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C03DA01 spironolakton tablete 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIFARM D.O.O. 4209481750009 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
8780,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 292,00 11.4.2017. UNIFARM D.O.O.
2 200,00 21.7.2017. UNIFARM D.O.O.
3 120,00 2.8.2017. UNIFARM D.O.O.
4 725,00 25.8.2017. UNIFARM D.O.O.
5 350,00 4.9.2017. UNIFARM D.O.O.
6 140,00 25.9.2017. UNIFARM D.O.O.
7 160,00 28.9.2017. UNIFARM D.O.O.
8 60,00 13.12.2017. UNIFARM D.O.O.
9 1200,00 24.11.2017. UNIFARM D.O.O.
10 350,00 28.11.2017. UNIFARM D.O.O.
11 150,00 4.12.2017. UNIFARM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C03DA01 spironolakton tablete 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
7608,62

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 186,03 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 105,41 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 415,46 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 124,02 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 204,63 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 186,03 8.8.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 248,00 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C07AA05 propranolol tablete 40 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1054,32

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 5,96 11.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 11,92 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 11,92 4.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 22,35 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 14,90 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 22,35 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 11,92 28.9.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 44,70 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 35,76 24.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 5,96 30.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 11,92 11.12.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C07AB02 metoprolol tablete 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
6452,84

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 13,71 7.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 52,09 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 102,82 4.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 46,61 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 54,84 11.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 102,82 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 171,37 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 27,42 26.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 137,10 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 297,50 31.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 456,54 26.10.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 34,27 1.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 342,75 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 137,10 24.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 115,16 30.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
16 116,53 11.12.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C07AB02 metoprolol rastvor za injekciju 5 mg/5 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
83876,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 390,00 5.4.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
2 260,00 4.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
3 390,00 2.8.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
4 1950,00 21.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
5 1040,00 21.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
6 16120,00 31.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
7 3640,00 14.8.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
8 780,00 19.10.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
9 5200,00 17.10.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
10 780,00 1.11.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
11 36,40 1.11.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
12 520,00 14.12.2017. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C07AB07 bisoprolol tablete 5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1822,40

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 48,06 11.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 46,80 3.3.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 87,30 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 20,02 4.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 20,02 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 13,61 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 100,12 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 13,61 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 4,00 26.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 80,10 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 24,03 14.8.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 76,89 19.9.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 173,01 1.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 12,01 1.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 26,43 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
16 100,12 28.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
17 47,25 30.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
18 20,02 11.12.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C07AB07 bisoprolol tablete 10 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1486,84

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 44,95 11.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 41,95 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 58,94 4.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 12,98 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 24,97 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 16,98 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 99,90 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 33,96 14.8.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 15,98 26.10.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 32,96 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 57,94 11.12.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C07AG02 karvedilol tablete 6,25 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1799,46

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 63,57 18.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 34,67 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
3 28,14 3.3.2017. Interpromet d.o.o.
4 8,18 4.7.2017. Interpromet d.o.o.
5 10,32 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
6 48,16 21.7.2017. Interpromet d.o.o.
7 30,10 19.9.2017. Interpromet d.o.o.
8 34,67 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
9 43,34 24.11.2017. Interpromet d.o.o.
10 51,60 4.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C07AG02 karvedilol tablete 12,5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1713,39

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 5,62 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 28,12 4.7.2017. Interpromet d.o.o.
3 17,22 10.7.2017. Interpromet d.o.o.
4 17,22 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
5 62,68 31.7.2017. Interpromet d.o.o.
6 80,36 28.8.2017. Interpromet d.o.o.
7 50,22 19.9.2017. Interpromet d.o.o.
8 287,00 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
9 72,32 24.11.2017. Interpromet d.o.o.
10 43,05 4.12.2017. Interpromet d.o.o.
11 21,52 5.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C08CA05 nifedipin tablete sa produženim oslobađanjem 20 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
2872,64

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 9,16 15.5.2017. Interpromet d.o.o.
2 57,30 18.4.2017. Interpromet d.o.o.
3 105,43 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
4 67,05 3.3.2017. Interpromet d.o.o.
5 19,48 4.7.2017. Interpromet d.o.o.
6 11,46 10.7.2017. Interpromet d.o.o.
7 95,50 11.7.2017. Interpromet d.o.o.
8 57,30 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
9 47,75 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
10 171,90 21.7.2017. Interpromet d.o.o.
11 152,80 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
12 105,43 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
13 103,14 24.11.2017. Interpromet d.o.o.
14 57,30 4.12.2017. Interpromet d.o.o.
15 95,50 28.11.2017. Interpromet d.o.o.
16 28,65 5.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C08CA06 nimodipin rastvor za infuziju 10 mg/50 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
222140,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 73,95 2.8.2017. CO.MEDPROM D.O.O. 193 / 583
2 172,55 21.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
3 145,00 14.12.2017. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

CO8DA01 verapamil tablete 40 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA 4403258750006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1483,20

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 4,80 5.4.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
2 1,20 4.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
3 18,00 20.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
4 12,00 21.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
5 264,00 25.9.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
6 14,40 1.11.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
7 50,40 24.11.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
8 2,40 14.12.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

CO8DA01 verapamil tablete 80 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA 4403258750006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
2652,78

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 17,90 5.4.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
2 12,57 3.3.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
3 44,75 20.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
4 107,40 20.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
5 161,10 19.9.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
6 21,48 1.11.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
7 85,92 24.11.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
8 28,64 5.12.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

CO8DA01 verapamil rastvor za injekciju 5 mg/2 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIFARM D.O.O. 4209481750009 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
250460,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 700,00 11.4.2017. UNIFARM D.O.O.
2 56000,00 11.4.2017. UNIFARM D.O.O.
3 5250,00 5.4.2017. UNIFARM D.O.O.
4 146,08 4.7.2017. UNIFARM D.O.O.
5 11,62 21.7.2017. UNIFARM D.O.O.
6 24,90 20.7.2017. UNIFARM D.O.O.
7 622,50 21.7.2017. UNIFARM D.O.O.
8 166,00 26.7.2017. UNIFARM D.O.O.
9 124,50 2.8.2017. UNIFARM D.O.O.
10 166,00 28.9.2017. UNIFARM D.O.O.
11 166,00 16.11.2017. UNIFARM D.O.O.
12 249,00 13.12.2017. UNIFARM D.O.O.
13 33,20 4.12.2017. UNIFARM D.O.O.
14 298,80 24.11.2017. UNIFARM D.O.O.
15 41,50 4.12.2017. UNIFARM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C09AA01 kaptopril tablete 25 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
3626,04

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 40,59 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 158,40 3.3.2017. Interpromet d.o.o.
3 4,51 22.3.2017. Interpromet d.o.o.
4 9,02 10.7.2017. Interpromet d.o.o.
5 9,02 21.7.2017. Interpromet d.o.o.
6 33,82 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
7 392,37 31.7.2017. Interpromet d.o.o.
8 45,10 28.8.2017. Interpromet d.o.o.
9 135,30 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
10 40,59 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
11 108,24 24.11.2017. Interpromet d.o.o.
12 11,27 4.12.2017. Interpromet d.o.o.
13 259,32 28.11.2017. Interpromet d.o.o.
14 67,65 5.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C09AA02 enalapril tablete 5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
2673,09

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1,89 3.3.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 1,29 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 21,50 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 53,75 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 80,84 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 80,41 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 2,15 28.9.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 215,00 26.10.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 160,82 1.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 19,35 11.12.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C09AA02 enalapril tablete 10 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
6638,60

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 76,00 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 222,00 3.3.2017. Interpromet d.o.o.
3 17,67 4.7.2017. Interpromet d.o.o.
4 285,00 10.7.2017. Interpromet d.o.o.
5 38,00 21.7.2017. Interpromet d.o.o.
6 171,00 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
7 71,25 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
8 285,00 28.8.2017. Interpromet d.o.o.
9 570,00 15.9.2017. Interpromet d.o.o.
10 79,80 25.9.2017. Interpromet d.o.o.
11 76,00 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
12 18,05 26.10.2017. Interpromet d.o.o.
13 104,50 1.11.2017. Interpromet d.o.o.
14 171,00 24.11.2017. Interpromet d.o.o.
15 95,00 4.12.2017. Interpromet d.o.o.
16 95,00 5.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C09AA02 enalapril tablete 20 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
6857,76

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 153,50 24.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 359,00 3.3.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 253,27 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 46,05 4.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 153,80 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 307,61 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 9,21 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 77,36 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 460,50 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 268,93 15.8.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 4,60 28.9.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 138,15 1.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 151,96 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 152,88 30.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 92,10 11.12.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C09AA05 ramipril tablete 2,5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
935,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 10,78 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 11,55 10.7.2017. Interpromet d.o.o.
3 6,87 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
4 137,50 28.8.2017. Interpromet d.o.o.
5 27,50 30.8.2017. Interpromet d.o.o.
6 10,78 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
7 110,00 17.10.2017. Interpromet d.o.o.
8 7,70 4.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C09AA05 ramipril tablete 5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1322,04

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 10,62 18.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 43,47 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
3 23,28 10.7.2017. Interpromet d.o.o.
4 8,62 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
5 172,50 21.7.2017. Interpromet d.o.o.
6 2,89 26.7.2017. Interpromet d.o.o.
7 34,50 30.8.2017. Interpromet d.o.o.
8 43,47 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
9 86,25 17.10.2017. Interpromet d.o.o.
10 69,00 24.11.2017. Interpromet d.o.o.
11 14,49 4.12.2017. Interpromet d.o.o.
12 48,30 5.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C09AA05 ramipril tablete 10 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
874,22

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 13,10 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 26,00 17.3.2017. Interpromet d.o.o.
3 11,70 10.7.2017. Interpromet d.o.o.
4 13,00 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
5 39,31 31.7.2017. Interpromet d.o.o.
6 156,00 28.8.2017. Interpromet d.o.o.
7 13,10 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
8 26,00 17.10.2017. Interpromet d.o.o.
9 19,50 24.11.2017. Interpromet d.o.o.
10 21,84 4.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C09CA01 losartan film tablete 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
2010,06

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 35,68 18.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 18,50 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
3 30,91 3.3.2017. Interpromet d.o.o.
4 19,82 21.7.2017. Interpromet d.o.o.
5 29,50 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
6 236,00 21.8.2017. Interpromet d.o.o.
7 79,67 19.9.2017. Interpromet d.o.o.
8 18,50 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
9 79,29 1.11.2017. Interpromet d.o.o.
10 79,29 24.11.2017. Interpromet d.o.o.
11 47,20 4.12.2017. Interpromet d.o.o.
12 118,00 28.11.2017. Interpromet d.o.o.
13 26,66 5.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C10AA05 atovarstatin film tablete 10 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1932,92

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 125,99 18.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 12,90 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
3 59,20 3.3.2017. Interpromet d.o.o.
4 15,18 22.3.2017. Interpromet d.o.o.
5 22,77 21.7.2017. Interpromet d.o.o.
6 63,25 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
7 75,90 21.7.2017. Interpromet d.o.o.
8 75,90 17.10.2017. Interpromet d.o.o.
9 91,08 24.11.2017. Interpromet d.o.o.
10 18,97 4.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

C10AA05 atovarstatin film tablete 20 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
3584,73

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 5,95 15.5.2017. Interpromet d.o.o.
2 49,65 18.4.2017. Interpromet d.o.o.
3 83,41 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
4 58,05 3.3.2017. Interpromet d.o.o.
5 8,27 21.7.2017. Interpromet d.o.o.
6 82,75 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
7 99,30 21.7.2017. Interpromet d.o.o.
8 4,96 26.7.2017. Interpromet d.o.o.
9 177,91 19.9.2017. Interpromet d.o.o.
10 83,41 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
11 347,55 17.10.2017. Interpromet d.o.o.
12 16,55 1.11.2017. Interpromet d.o.o.
13 119,16 24.11.2017. Interpromet d.o.o.
14 33,10 4.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

D01AC01 klotrimazol krem 10 mg/g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
6588,95

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 103,30 3.3.2017. Interpromet d.o.o.
2 176,60 10.7.2017. Interpromet d.o.o.
3 26,49 21.7.2017. Interpromet d.o.o.
4 44,15 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
5 24,72 31.7.2017. Interpromet d.o.o.
6 39,73 28.8.2017. Interpromet d.o.o.
7 529,80 15.9.2017. Interpromet d.o.o.
8 132,45 4.12.2017. Interpromet d.o.o.
9 529,80 28.11.2017. Interpromet d.o.o.
10 176,60 5.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

D06AX bacitracin, neomicin sprej za kožu 12500 i.j./150 ml+165000 i.j./150 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
35955,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 265,20 11.4.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
2 2550,00 11.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
3 2040,00 21.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
4 2550,00 4.9.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
5 510,00 19.10.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
6 2550,00 28.11.2017. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

D06AX07 gentamicin mast 1mg/g,15 g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
17230,24

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 226,00 25.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 271,20 11.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 11,03 7.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 66,10 3.3.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 16,95 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 3390,00 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 39,55 11.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 9,04 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 28,25 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 339,00 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 33,90 1.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 56,50 1.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 226,00 28.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 56,50 30.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 16,95 11.12.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

D06AX09 mupirocin mast 20 mg/g, 15 g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
28119,88

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 154,90 5.4.2017. Interpromet d.o.o. 226 / 583
2 258,17 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
3 103,26 28.8.2017. Interpromet d.o.o.
4 1032,68 17.10.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

D06BA01 sulfadiazin-srebro krem 10 mg/g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
6968,64

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 178,50 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 35,70 21.7.2017. Interpromet d.o.o.
3 17,85 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
4 71,40 28.8.2017. Interpromet d.o.o.
5 64,26 19.9.2017. Interpromet d.o.o.
6 257,04 25.9.2017. Interpromet d.o.o.
7 178,50 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
8 124,95 1.11.2017. Interpromet d.o.o.
9 354,00 4.12.2017. Interpromet d.o.o.
10 535,50 28.11.2017. Interpromet d.o.o.
11 1,42 5.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

D06BB03 aciklovir krem 50 mg/g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR 4227015090005 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
4712,40

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 140,00 19.7.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR 229 / 583
2 56,00 21.7.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
3 140,00 17.10.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
4 210,00 5.12.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

D07AC04 fluocinolon acetonid mast 250 mcg/g, 15 g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
8551,44

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 22,20 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 1095,00 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 36,50 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 365,00 28.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 43,80 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 8,76 25.9.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 73,00 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 365,00 28.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 36,50 30.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 14,60 11.12.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

D07AC04 fluocinolon acetonid krem 250 mcg/g, 15 g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
8492,24

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 370,00 25.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 19,24 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 1110,00 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 37,00 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 44,40 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 74,00 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 236,80 24.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 370,00 28.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 37,00 30.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

D07CC01 betametazon, gentamicin mast (0,5 mg/g+1 mg/g), 15 g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
9104,25

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 18,30 7.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 45,75 27.2.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 18,30 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 1281,00 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 45,75 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 9,15 11.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 9,15 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 45,75 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 54,90 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 45,75 17.10.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 91,50 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 47,75 28.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 45,75 30.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

D07CC01 betametazon, gentamicin krem (0,5 mg/g+1 mg/g), 15 g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
8994,45

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 91,50 27.2.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 9,15 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 1281,00 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 91,50 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 9,15 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 45,75 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 54,90 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 91,50 15.8.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 91,50 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 91,50 28.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 91,50 30.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

D08AG02 povidon jod rastvor za kožu 10 g/100 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
267725,40

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 41,10 7.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 8014,50 3.3.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 2055,00 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 5137,50 4.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 5137,50 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 82,20 11.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 3425,00 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 4110,00 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 274,00 28.9.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 6850,00 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 4110,00 24.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 4110,00 30.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 5137,50 11.12.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

G02AB01 metilergometrin rastvor za injekciju 0,2 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
40074,03

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2794,61 18.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 599,32 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
3 202,02 10.7.2017. Interpromet d.o.o.
4 3,36 21.7.2017. Interpromet d.o.o.
5 1010,10 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
6 67,34 21.7.2017. Interpromet d.o.o.
7 28,28 22.8.2017. Interpromet d.o.o.
8 599,32 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
9 2020,20 26.10.2017. Interpromet d.o.o.
10 1616,16 24.11.2017. Interpromet d.o.o.
11 134,68 4.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

G02AD02 dinoproston vaginalne tablete 3 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIFARM D.O.O. 4209481750009 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
58680,93

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 113,58 26.7.2017. UNIFARM D.O.O. 242 / 583
2 1774,68 2.8.2017. UNIFARM D.O.O.
3 113,58 13.12.2017. UNIFARM D.O.O.
4 709,87 4.12.2017. UNIFARM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

G02AD02 dinoproston gel za cerviks 0,5 mg/3 g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIFARM D.O.O. 4209481750009 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
54626,13

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1541,87 21.7.2017. UNIFARM D.O.O. 243 / 583
2 27,53 26.7.2017. UNIFARM D.O.O.
3 1720,83 2.8.2017. UNIFARM D.O.O.
4 151,43 13.12.2017. UNIFARM D.O.O.
5 1032,50 4.12.2017. UNIFARM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

G02AD04 karboprost rastvor za injekciju 250 mcg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Evropa Lijek Pharma d.o.o. 4201640770007 Ilidža Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
73469,82

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 579,41 20.7.2017. Evropa Lijek Pharma d.o.o. 244 / 583
2 695,29 21.7.2017. Evropa Lijek Pharma d.o.o.
3 5794,15 17.10.2017. Evropa Lijek Pharma d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

G02CA heksoprenalin rastvor za injekciju 0,01 mg/2 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
89600,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 6125,00 5.4.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
2 1750,00 2.8.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
3 140,00 21.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
4 2100,00 8.8.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
5 2100,00 19.10.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
6 7000,00 17.10.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
7 3500,00 24.11.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
8 1750,00 14.12.2017. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

H01BA02 dezmopresin sprej za nos 0,001 mg/0,1 ml; 5 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
7314,30

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 464,40 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O. 247 / 583


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

H01BB02 oksitocin rastvor za injekciju 5 i.j./ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
25760,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1050,00 11.4.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
2 525,00 5.4.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
3 262,50 4.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
4 525,00 2.8.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
5 350,00 21.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
6 2625,00 28.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
7 700,00 8.8.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
8 700,00 19.9.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
9 105,00 28.9.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
10 70,00 19.10.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
11 350,00 14.12.2017. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

H01BB02 oksitocin rastvor za injekciju 10 i.j /ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
16650,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 225,00 27.2.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
2 675,00 5.4.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
3 337,50 4.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
4 112,50 2.8.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
5 900,00 21.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
6 900,00 31.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
7 45,00 28.9.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
8 270,00 19.10.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
9 630,00 14.12.2017. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

H02AB02 deksametazon rastvor za injekciju 4 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
96801,39

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 119,70 15.5.2017. Interpromet d.o.o.
2 1939,14 10.4.2017. Interpromet d.o.o.
3 2394,00 18.4.2017. Interpromet d.o.o.
4 1256,85 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
5 280,10 3.3.2017. Interpromet d.o.o.
6 837,90 10.7.2017. Interpromet d.o.o.
7 1286,77 10.7.2017. Interpromet d.o.o.
8 11970,00 11.7.2017. Interpromet d.o.o.
9 11,97 21.7.2017. Interpromet d.o.o.
10 11,97 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
11 1496,25 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
12 478,80 21.7.2017. Interpromet d.o.o.
13 4788,00 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
14 1256,85 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
15 897,75 26.10.2017. Interpromet d.o.o.
16 23,94 1.11.2017. Interpromet d.o.o.
17 861,84 24.11.2017. Interpromet d.o.o.
18 478,80 5.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

H02AB02 deksametazon tablete 0,5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ICM DOO 4400367920001 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1551,70

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 4,42 3.8.2017. ICM DOO 254 / 583
2 5,90 28.8.2017. ICM DOO
3 339,25 28.11.2017. ICM DOO


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

H02AB04 metilprednizolon suspenzija za injekciju 40 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
11739,27

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2736,00 3.3.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 187,08 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 46,77 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 77,95 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 77,95 26.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 779,50 17.10.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 155,90 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 1169,25 30.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

H02AB04 metilprednizolon prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 20 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
197819,32

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1243,38 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 438,60 4.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 2580,00 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 154,80 11.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 180,60 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 258,00 26.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 2580,00 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 438,60 28.9.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 154,80 1.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 309,60 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 17208,60 28.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 129,00 30.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 412,80 11.12.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

H02AB04 metilprednizolon prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 40 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1062152,52

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 141,99 7.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 830,70 3.3.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 11856,91 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 7114,20 4.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 10650,00 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 14228,40 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 170,40 11.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 5708,40 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 12780,00 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 35613,60 31.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 16358,40 8.8.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 11289,00 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 71014,20 28.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 426,00 30.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 8520,00 11.12.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

H02AB04 metilprednizolon prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 125 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka 4403661990009 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
26164,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1186,87 21.7.2017. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka 261 / 583
2 659,37 24.11.2017. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

H02AB04 metilprednizolon prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
304151,40

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1075,50 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 2547,50 4.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 3057,00 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 35665,00 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 3057,00 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 2038,00 26.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 6114,00 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 12533,70 31.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 3057,00 8.8.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 6114,00 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 2038,00 11.12.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

H02AB07 prednizon tablete 5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA 4403258750006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1845,79

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 8,84 5.4.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA 264 / 583
2 13,26 21.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
3 26,52 1.11.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
4 114,92 24.11.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

H02AB07 prednizon tablete 20 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
18240,42

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 93,30 3.3.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 121,22 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 79,75 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 19,14 11.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 9,57 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 41,47 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 9,57 26.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 657,14 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 95,70 26.10.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 3,19 1.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 76,56 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 191,40 24.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 38,28 11.12.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

H02AB09 hidrokortizon prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
134904,48

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 20805,75 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 67,75 4.7.2017. Interpromet d.o.o.
3 8,13 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
4 135,50 28.8.2017. Interpromet d.o.o.
5 271,00 25.9.2017. Interpromet d.o.o.
6 6775,00 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
7 569,10 24.11.2017. Interpromet d.o.o.
8 203,25 4.12.2017. Interpromet d.o.o.
9 2710,00 28.11.2017. Interpromet d.o.o.
10 27,10 5.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

H03AA01 levotiroksin-natrijum tablete 100 mcg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
591,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 15,76 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 23,05 3.3.2017. Interpromet d.o.o.
3 15,76 22.3.2017. Interpromet d.o.o.
4 27,58 21.7.2017. Interpromet d.o.o.
5 11,82 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
6 7,88 26.7.2017. Interpromet d.o.o.
7 15,76 31.7.2017. Interpromet d.o.o.
8 11,82 19.9.2017. Interpromet d.o.o.
9 15,76 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
10 0,98 1.11.2017. Interpromet d.o.o.
11 11,82 24.11.2017. Interpromet d.o.o.
12 9,85 4.12.2017. Interpromet d.o.o.
13 9,85 5.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

H03BA02 propiltiouracil tablete 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA 4403258750006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
682,84

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 4,56 5.4.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA 271 / 583
2 24,81 20.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

H03BA02 propiltiouracil tablete 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA 4403258750006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1271,92

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 8,26 5.4.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA 272 / 583
2 44,91 20.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

H03BB02 tiamazol tablete 20 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA 4403258750006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1249,62

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 12,18 5.4.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
2 20,31 20.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
3 48,75 21.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
4 40,62 17.10.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
5 65,00 24.11.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01AA02 doksiciklin kapsule 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
7955,44

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 110,80 10.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 33,24 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
3 77,76 3.3.2017. Interpromet d.o.o.
4 8,31 10.7.2017. Interpromet d.o.o.
5 11,08 21.7.2017. Interpromet d.o.o.
6 22,16 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
7 41,55 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
8 332,40 28.8.2017. Interpromet d.o.o.
9 332,40 19.9.2017. Interpromet d.o.o.
10 33,24 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
11 941,80 17.10.2017. Interpromet d.o.o.
12 221,60 1.11.2017. Interpromet d.o.o.
13 265,92 24.11.2017. Interpromet d.o.o.
14 41,55 4.12.2017. Interpromet d.o.o.
15 99,72 5.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01BA01 hloramfenikol prašak za injekciju 1 g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
40199,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 30,50 2.8.2017. CO.MEDPROM D.O.O. 277 / 583
2 1372,50 19.10.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
3 915,00 14.12.2017. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01CA01 ampicilin prašak za otopinu za injekciju 1 g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
253565,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 933,75 5.4.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
2 5187,50 4.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
3 622,50 2.8.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
4 4150,00 21.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
5 14732,50 31.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
6 18675,00 8.8.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
7 8300,00 14.8.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
8 1660,00 19.10.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
9 332,00 1.11.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
10 6640,00 14.12.2017. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01CA04 amoksicilin kapsule 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
25465,57

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 901,60 3.3.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 482,27 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 135,59 4.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 241,90 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 289,67 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 241,90 11.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 154,08 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 49,30 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 1926,00 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 1052,36 31.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 1685,63 15.9.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 135,59 28.9.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 462,24 1.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 93,98 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 865,92 24.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
16 770,40 30.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
17 132,50 11.12.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01CA04 amoksicilin prašak(granule) za oralnu suspenziju 250 mg/5 ml, 100 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA 4403258750006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
3402,74

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 48,89 5.4.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
2 48,89 4.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
3 15,64 20.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
4 58,66 21.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
5 195,56 28.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
6 78,22 14.12.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
7 58,66 5.12.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01CE01 benzilpenicilin-natrijum prašak za rastvor za injekciju 1e+006 i.j.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
144900,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 102,37 3.3.2017. CO.MEDPROM D.O.O. 284 / 583
2 2625,00 17.3.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
3 2625,00 5.4.2017. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01CE30 benzilpenicilin-natrijum, benzilpenicilin-prokain prašak za suspenziju za injekciju 200 000 i.j.+600 000 i.j.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
66476,20

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 113,26 3.3.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 968,10 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 1032,64 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 64,54 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 1936,20 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 2581,60 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 3872,40 26.10.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 3872,40 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 387,24 11.12.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01CF02 kloksacilin prašak za injekciju 1 000 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIFARM D.O.O. 4209481750009 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
53725,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 87,50 2.8.2017. UNIFARM D.O.O. 287 / 583
2 70,00 13.12.2017. UNIFARM D.O.O.
3 350,00 4.12.2017. UNIFARM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01CR02 amoksicilin, klavulanska kiselina prašak za rastvor za injekciju 1 000 mg+200 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
440952,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 3420,00 10.4.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
2 1140,00 11.4.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
3 2850,00 5.4.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
4 57,00 2.8.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
5 228,00 21.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
6 342,00 21.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
7 684,00 8.8.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
8 91200,00 15.8.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
9 684,00 19.9.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
10 5700,00 19.10.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
11 2850,00 1.11.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
12 684,00 24.11.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
13 456,00 14.12.2017. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01DB01 cefaleksin kapsule 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
36100,77

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1050,48 18.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 23,34 11.4.2017. Interpromet d.o.o.
3 79,36 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
4 1365,60 3.3.2017. Interpromet d.o.o.
5 583,60 4.7.2017. Interpromet d.o.o.
6 1167,20 10.7.2017. Interpromet d.o.o.
7 2224,97 11.7.2017. Interpromet d.o.o.
8 233,44 21.7.2017. Interpromet d.o.o.
9 466,88 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
10 729,50 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
11 2918,00 21.7.2017. Interpromet d.o.o.
12 1459,00 5.9.2017. Interpromet d.o.o.
13 79,36 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
14 583,60 26.10.2017. Interpromet d.o.o.
15 70,03 1.11.2017. Interpromet d.o.o.
16 1400,64 24.11.2017. Interpromet d.o.o.
17 2188,50 4.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01DC02 cefuroksim prašak za rastvor za injekciju/infuziju 1,5 g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOO FARMACIJA 2011 4263626870002 Bihać Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
228352,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 44600,00 6.9.2017. DOO FARMACIJA 2011
2 1672,50 10.4.2017. DOO FARMACIJA 2011
3 2787,50 5.4.2017. DOO FARMACIJA 2011
4 28,99 20.7.2017. DOO FARMACIJA 2011
5 334,50 26.7.2017. DOO FARMACIJA 2011
6 669,00 17.8.2017. DOO FARMACIJA 2011
7 249,76 5.12.2017. DOO FARMACIJA 2011
8 1672,50 28.11.2017. DOO FARMACIJA 2011


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01DD02 ceftazidim prašak za rastvor za injekciju 1 g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
54292,52

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1443,95 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 2345,91 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
3 72,19 4.7.2017. Interpromet d.o.o.
4 23,10 10.7.2017. Interpromet d.o.o.
5 2165,92 28.8.2017. Interpromet d.o.o.
6 1443,95 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
7 72,19 16.11.2017. Interpromet d.o.o.
8 577,58 24.11.2017. Interpromet d.o.o.
9 360,98 4.12.2017. Interpromet d.o.o.
10 1299,55 5.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01DD04 ceftriakson prašak za rastvor za injekciju 1 g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
534501,84

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 289,86 10.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 16908,50 11.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 48,31 7.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 2261,00 3.3.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 14493,00 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 12077,50 4.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 5314,10 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 96,62 11.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 6038,75 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 1932,40 26.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 19324,00 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 6038,75 8.8.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 38648,00 15.9.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 1932,40 28.9.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 12077,50 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
16 1207,75 30.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
17 12077,50 11.12.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01DE01 cefepim prašak za rastvor za injekciju/infuziju 1 g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
91212,33

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 167,56 4.7.2017. Interpromet d.o.o.
2 2010,78 10.7.2017. Interpromet d.o.o.
3 335,13 26.7.2017. Interpromet d.o.o.
4 16756,50 4.9.2017. Interpromet d.o.o.
5 2345,91 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
6 3351,30 17.10.2017. Interpromet d.o.o.
7 1340,52 24.11.2017. Interpromet d.o.o.
8 670,26 4.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01DH02 meropenem prašak za rastvor za injekciju/infuziju 1 g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
283619,60

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 3523,16 3.3.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
2 7026,25 5.4.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
3 50187,50 11.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
4 40,15 2.8.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
5 3011,25 21.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
6 2409,00 19.9.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
7 14052,50 1.11.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
8 3212,00 9.11.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
9 2409,00 24.11.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
10 50187,50 28.11.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
11 1204,50 14.12.2017. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01DH51 cilastatin, imipenem prašak za rastvor za infuziju 500 mg+500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
463085,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 16047,50 5.4.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
2 3897,25 4.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
3 45850,00 11.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
4 1604,75 2.8.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
5 2751,00 21.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
6 1834,00 21.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
7 1650,60 4.9.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
8 9170,00 25.9.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
9 6877,50 19.10.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
10 16047,50 1.11.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
11 55020,00 11.12.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
12 6143,90 14.12.2017. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01EE01 sulfametoksazol, trimetoprim tablete 400 mg+80 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
11759,30

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 543,56 11.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 626,00 3.3.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 73,83 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 133,75 4.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 107,00 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 85,60 11.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 42,80 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 53,50 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 3,21 26.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 321,00 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 535,00 14.8.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 668,75 19.9.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 1605,00 26.10.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 146,59 1.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 114,49 1.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
16 107,00 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
17 267,50 30.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
18 107,00 11.12.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01EE01 sulfametoksazol, trimetoprim koncentrat za rastvor za infuziju 400 mg/5 ml+80 mg/5 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Evropa Lijek Pharma d.o.o. 4201640770007 Ilidža Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
69657,80

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 5579,00 18.5.2017. Evropa Lijek Pharma d.o.o.
2 2391,00 20.2.2017. Evropa Lijek Pharma d.o.o.
3 7970,00 11.7.2017. Evropa Lijek Pharma d.o.o.
4 79,70 20.7.2017. Evropa Lijek Pharma d.o.o.
5 797,00 26.7.2017. Evropa Lijek Pharma d.o.o.
6 797,00 4.12.2017. Evropa Lijek Pharma d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01EE01 sulfametoksazol, trimetoprim sirup 200 mg/5 ml+40 mg/5ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1982,37

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 12,87 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 51,49 10.7.2017. Interpromet d.o.o.
3 12,87 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
4 193,08 15.8.2017. Interpromet d.o.o.
5 25,74 28.8.2017. Interpromet d.o.o.
6 12,87 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
7 33,46 4.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01FA01 eritromicin film tablete 250 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
14016,73

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 738,50 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 109,29 4.7.2017. Interpromet d.o.o.
3 295,40 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
4 184,62 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
5 553,87 28.8.2017. Interpromet d.o.o.
6 738,50 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
7 110,77 26.10.2017. Interpromet d.o.o.
8 44,31 1.11.2017. Interpromet d.o.o.
9 1033,90 4.12.2017. Interpromet d.o.o.
10 221,55 5.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01FA09 klaritromicin liofilizat za rastvor za injekciju 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
115130,90

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 581,88 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 69,27 4.7.2017. Interpromet d.o.o.
3 13854,50 28.8.2017. Interpromet d.o.o.
4 13854,50 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
5 581,88 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
6 1246,90 4.12.2017. Interpromet d.o.o.
7 10390,87 28.11.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01FA10 azitromicin film tablete 250 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIFARM D.O.O. 4209481750009 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
46425,75

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 119,50 11.4.2017. UNIFARM D.O.O.
2 314,59 3.3.2017. UNIFARM D.O.O.
3 597,50 5.4.2017. UNIFARM D.O.O.
4 328,62 4.7.2017. UNIFARM D.O.O.
5 358,50 21.7.2017. UNIFARM D.O.O.
6 71,70 26.7.2017. UNIFARM D.O.O.
7 1493,75 2.8.2017. UNIFARM D.O.O.
8 239,00 28.9.2017. UNIFARM D.O.O.
9 71,70 1.11.2017. UNIFARM D.O.O.
10 657,25 16.11.2017. UNIFARM D.O.O.
11 286,80 13.12.2017. UNIFARM D.O.O.
12 250,95 24.11.2017. UNIFARM D.O.O.
13 89,62 4.12.2017. UNIFARM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01FA10 azitromicin film tablete 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
15589,35

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 286,33 10.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 635,66 18.4.2017. Interpromet d.o.o.
3 195,98 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
4 715,83 27.2.2017. Interpromet d.o.o.
5 837,56 3.3.2017. Interpromet d.o.o.
6 143,16 4.7.2017. Interpromet d.o.o.
7 318,15 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
8 28,63 26.7.2017. Interpromet d.o.o.
9 767,37 31.7.2017. Interpromet d.o.o.
10 2545,20 14.8.2017. Interpromet d.o.o.
11 76,35 28.8.2017. Interpromet d.o.o.
12 715,83 15.9.2017. Interpromet d.o.o.
13 195,98 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
14 159,07 26.10.2017. Interpromet d.o.o.
15 36,26 1.11.2017. Interpromet d.o.o.
16 127,26 4.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01FA10 azitromicin prašak za oralnu suspenziju 200 mg/5 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
10828,40

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 73,60 11.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 161,46 3.3.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 345,00 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 138,00 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 1150,00 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 27,60 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 46,00 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 23,00 25.9.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 55,20 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 69,00 30.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01FF01 klindamicin rastvor za injekciju 300 mg/2 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
131112,49

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1126,88 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 197,20 4.7.2017. Interpromet d.o.o.
3 845,16 10.7.2017. Interpromet d.o.o.
4 169,03 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
5 633,87 26.7.2017. Interpromet d.o.o.
6 2817,20 31.7.2017. Interpromet d.o.o.
7 104,23 17.8.2017. Interpromet d.o.o.
8 28172,00 4.9.2017. Interpromet d.o.o.
9 1126,88 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
10 352,15 4.12.2017. Interpromet d.o.o.
11 633,87 5.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01FF02 linkomicin rastvor za injekciju 300 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIFARM D.O.O. 4209481750009 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
17138,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2750,00 25.4.2017. UNIFARM D.O.O.
2 275,00 5.4.2017. UNIFARM D.O.O.
3 165,00 21.7.2017. UNIFARM D.O.O.
4 220,00 27.7.2017. UNIFARM D.O.O.
5 66,00 31.7.2017. UNIFARM D.O.O.
6 2750,00 15.9.2017. UNIFARM D.O.O.
7 191,40 13.12.2017. UNIFARM D.O.O.
8 33,00 4.12.2017. UNIFARM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01GA01 streptomicin prašak za injekciju 1 g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
38686,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 345,00 5.4.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
2 57,50 2.8.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
3 23,00 21.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
4 276,00 8.8.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
5 690,00 19.10.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
6 690,00 1.11.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
7 356,50 1.11.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
8 1150,00 28.11.2017. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01GB03 gentamicin rastvor za injekciju 40 mg/2 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIFARM D.O.O. 4209481750009 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
31000,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 375,00 5.4.2017. UNIFARM D.O.O.
2 100,00 21.7.2017. UNIFARM D.O.O.
3 5000,00 14.8.2017. UNIFARM D.O.O.
4 500,00 25.9.2017. UNIFARM D.O.O.
5 300,00 13.12.2017. UNIFARM D.O.O.
6 375,00 4.12.2017. UNIFARM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01GB03 gentamicin rastvor za injekciju 80 mg/2 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
95842,80

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 554,60 3.3.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 2962,50 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 651,75 4.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 829,50 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 47,40 11.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 47,40 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 1777,50 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 237,00 26.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 1185,00 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 4147,50 31.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 3555,00 15.9.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 94,80 1.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 3555,00 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 7110,00 28.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 296,25 30.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
16 1185,00 11.12.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01GB06 amikacin rastvor za injekciju/infuziju 100 mg/2 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
62550,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1350,00 5.4.2017. CO.MEDPROM D.O.O. 330 / 583
2 129,00 21.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
3 90,30 19.10.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
4 193,50 14.12.2017. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01GB06 amikacin rastvor za injekciju/infuziju 500 mg/2 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
214150,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 4387,50 3.3.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
2 7500,00 5.4.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
3 375,00 2.8.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
4 875,00 21.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
5 15625,00 28.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
6 250,00 28.9.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
7 250,00 19.10.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
8 7500,00 1.11.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
9 15625,00 28.11.2017. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01MA02 ciprofloksacin film tablete 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
26626,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1135,00 3.3.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 412,25 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 630,50 4.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 436,50 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 14,55 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 291,00 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 97,00 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 1164,00 31.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 145,50 1.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 582,00 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 485,00 30.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 630,50 11.12.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01MA02 ciprofloksacin koncentrat za otopinu za injekciju/infuziju 100 mg/10 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
112541,28

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 4525,00 19.5.2017. Interpromet d.o.o.
2 135,75 15.5.2017. Interpromet d.o.o.
3 3620,00 10.4.2017. Interpromet d.o.o.
4 2036,25 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
5 1696,87 4.7.2017. Interpromet d.o.o.
6 2262,50 10.7.2017. Interpromet d.o.o.
7 1696,87 10.7.2017. Interpromet d.o.o.
8 339,37 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
9 226,25 28.8.2017. Interpromet d.o.o.
10 13575,00 4.9.2017. Interpromet d.o.o.
11 226,25 5.9.2017. Interpromet d.o.o.
12 1696,87 19.9.2017. Interpromet d.o.o.
13 9050,00 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
14 2036,25 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
15 1810,00 26.10.2017. Interpromet d.o.o.
16 3054,37 24.11.2017. Interpromet d.o.o.
17 2262,50 4.12.2017. Interpromet d.o.o.
18 452,50 5.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01MA14 moksifloksacin film tablete 400 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
28280,32

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 574,84 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 213,89 31.7.2017. Interpromet d.o.o.
3 85,94 28.8.2017. Interpromet d.o.o.
4 574,84 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
5 13,36 4.12.2017. Interpromet d.o.o.
6 4774,50 28.11.2017. Interpromet d.o.o.
7 143,23 5.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01MA14 moksifloksacin rastvor za infuziju 400 mg/250 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
226840,06

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 36128,70 25.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 4215,01 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
3 313,11 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
4 289,02 28.8.2017. Interpromet d.o.o.
5 4215,01 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
6 36128,70 17.10.2017. Interpromet d.o.o.
7 168,60 4.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01XA01 vankomicin prašak za rastvor za infuziju 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
118957,23

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2284,12 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 138,87 4.7.2017. Interpromet d.o.o.
3 456,82 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
4 1096,38 28.8.2017. Interpromet d.o.o.
5 730,92 25.9.2017. Interpromet d.o.o.
6 3654,60 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
7 2284,12 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
8 913,65 24.11.2017. Interpromet d.o.o.
9 2284,12 4.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01XA01 vankomicin prašak za rastvor za infuziju 1000 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
186080,26

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2964,95 19.5.2017. Interpromet d.o.o.
2 296,49 15.5.2017. Interpromet d.o.o.
3 4447,42 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
4 266,84 4.7.2017. Interpromet d.o.o.
5 20754,65 11.7.2017. Interpromet d.o.o.
6 741,23 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
7 5929,90 14.8.2017. Interpromet d.o.o.
8 6671,13 28.8.2017. Interpromet d.o.o.
9 1778,97 25.9.2017. Interpromet d.o.o.
10 4447,42 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
11 1482,47 24.11.2017. Interpromet d.o.o.
12 4447,42 4.12.2017. Interpromet d.o.o.
13 5929,90 5.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01XB01 kolistin prašak za rastvor za injekciju ili infuziju 1e+006 i.j.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
210056,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1173,50 11.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 352,05 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 1173,50 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 26403,75 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 2581,70 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 26403,75 4.9.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 1760,25 25.9.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 11735,00 26.10.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 11735,00 1.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 586,75 30.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01XD01 metronidazol tablete 400 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
22440,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 309,00 3.3.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 220,00 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 198,88 4.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 440,00 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 550,88 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 5,28 11.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 8,80 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 220,00 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 52,80 26.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 329,12 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 369,60 31.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 594,88 8.8.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 220,00 1.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 7,04 1.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 440,00 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
16 2860,00 28.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
17 220,00 11.12.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01XD01 metronidazol rastvor za infuziju 500 mg/100 ml, 100 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka 4403661990009 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
367134,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 13545,00 11.4.2017. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka
2 6450,00 5.4.2017. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka
3 150,93 3.3.2017. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka
4 3225,00 4.7.2017. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka
5 9675,00 10.7.2017. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka
6 3225,00 20.7.2017. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka
7 12900,00 21.7.2017. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka
8 29025,00 15.8.2017. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka
9 1290,00 15.9.2017. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka
10 6772,50 25.9.2017. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka
11 8385,00 28.9.2017. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka
12 6450,00 1.11.2017. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka
13 14190,00 24.11.2017. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka
14 387,00 5.12.2017. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J01XX08 linezolid rastvor za infuziju 2 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
136674,46

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 4729,22 9.2.2017. Interpromet d.o.o. 351 / 583
2 614,79 4.7.2017. Interpromet d.o.o.
3 4729,22 28.8.2017. Interpromet d.o.o.
4 378,33 4.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J02AA01 lipozomalni amfotericin B koncentrat za suspenziju za infuziju 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR 4227015090005 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
221359,04

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 30518,25 25.4.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR 352 / 583
2 30276,00 2.8.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J02AC01 flukonazol kapsule 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
13521,69

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 444,50 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 222,25 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
3 177,80 28.8.2017. Interpromet d.o.o.
4 16,00 19.9.2017. Interpromet d.o.o.
5 444,50 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
6 93,34 4.12.2017. Interpromet d.o.o.
7 1778,00 28.11.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J02AC01 flukonazol kapsule 150 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
24355,41

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 522,20 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 522,20 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
3 626,64 28.8.2017. Interpromet d.o.o.
4 522,20 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
5 52,22 4.12.2017. Interpromet d.o.o.
6 2611,00 28.11.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J02AC01 flukonazol rastvor za infuziju 2 mg/ml, 100 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
87656,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 3506,24 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 13148,40 11.7.2017. Interpromet d.o.o.
3 113,95 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
4 438,28 28.8.2017. Interpromet d.o.o.
5 5259,36 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
6 3506,24 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
7 876,56 4.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J04AB02 rifampicin kapsule 300 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
7457,62

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 472,60 18.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 650,29 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 26,46 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 298,68 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 37,80 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 22,68 11.12.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J04AC01 izoniazid tablete 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIFARM D.O.O. 4209481750009 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
46382,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 5600,00 5.4.2017. UNIFARM D.O.O. 361 / 583
2 220,50 4.12.2017. UNIFARM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J04AC51 izoniazid sa piridoksinom kapsule (400+50) mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIFARM D.O.O. 4209481750009 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
47360,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 277,50 5.4.2017. UNIFARM D.O.O. 362 / 583


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J04AK01 pirazinamid tablete 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIFARM D.O.O. 4209481750009 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
82320,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 7700,00 5.4.2017. UNIFARM D.O.O. 363 / 583
2 1505,00 4.12.2017. UNIFARM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J04AK02 etambutol tablete 400 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
11664,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 960,00 5.4.2017. CO.MEDPROM D.O.O. 364 / 583
2 36,00 4.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
3 240,00 19.10.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
4 36,00 14.12.2017. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J05AB01 aciklovir tablete 200 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR 4227015090005 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
13698,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 270,00 19.7.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR 365 / 583
2 810,00 21.7.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
3 324,00 5.9.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
4 540,00 24.11.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
5 135,00 5.12.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J05AB01 aciklovir prašak za rastvor za infuziju 250 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
273769,83

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 149,60 4.7.2017. Interpromet d.o.o. 366 / 583
2 1122,00 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
3 1122,00 28.8.2017. Interpromet d.o.o.
4 2618,01 4.12.2017. Interpromet d.o.o.
5 59840,40 28.11.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J06BA02 imunoglobulin, normalni humani za intravensku primjenu rastvor za infuziju 2,5 g/50 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR 4227015090005 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
142083,40

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 19056,25 5.7.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR 367 / 583
2 19056,25 11.7.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
3 1524,50 21.7.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
4 7622,50 4.9.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
5 3049,00 11.10.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J06BA02 imunoglobulin, normalni humani za intravensku primjenu rastvor za infuziju 5 g/100 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR 4227015090005 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
933024,60

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 15855,32 25.5.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR 368 / 583
2 3658,92 19.7.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
3 1524,55 21.7.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
4 77142,23 31.7.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
5 21343,70 24.11.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

J06BA02 imunoglobulin, normalni humani za intravensku primjenu rastvor za infuziju 10 g/200 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR 4227015090005 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
551268,24

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 13415,82 25.5.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
2 1829,43 20.6.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
3 2439,24 5.6.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
4 76226,25 5.7.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
5 1829,43 7.7.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
6 76226,25 11.7.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
7 3658,86 19.7.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
8 3049,05 21.7.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
9 15245,25 31.7.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
10 1829,43 14.8.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
11 7317,72 23.8.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

L04AX01 azatioprin film tablete 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1739,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 34,00 26.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O. 371 / 583
2 34,00 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

M01AB05 diklofenak rastvor za injekciju 75 mg/3 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIFARM D.O.O. 4209481750009 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
60638,62

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 3037,50 11.4.2017. UNIFARM D.O.O.
2 1184,50 3.3.2017. UNIFARM D.O.O.
3 759,37 5.4.2017. UNIFARM D.O.O.
4 227,81 4.7.2017. UNIFARM D.O.O.
5 10,12 20.7.2017. UNIFARM D.O.O.
6 1012,50 21.7.2017. UNIFARM D.O.O.
7 202,50 27.7.2017. UNIFARM D.O.O.
8 1215,00 2.8.2017. UNIFARM D.O.O.
9 1265,62 25.8.2017. UNIFARM D.O.O.
10 91,12 1.11.2017. UNIFARM D.O.O.
11 303,75 16.11.2017. UNIFARM D.O.O.
12 506,25 13.12.2017. UNIFARM D.O.O.
13 1012,50 4.12.2017. UNIFARM D.O.O.
14 607,50 24.11.2017. UNIFARM D.O.O.
15 7593,75 28.11.2017. UNIFARM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

M01AB05 diklofenak film tablete 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
4102,28

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 365,20 18.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 156,04 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
3 291,60 3.3.2017. Interpromet d.o.o.
4 11,20 4.7.2017. Interpromet d.o.o.
5 20,75 21.7.2017. Interpromet d.o.o.
6 83,00 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
7 83,00 21.7.2017. Interpromet d.o.o.
8 77,81 30.8.2017. Interpromet d.o.o.
9 156,04 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
10 12,45 26.10.2017. Interpromet d.o.o.
11 41,50 1.11.2017. Interpromet d.o.o.
12 99,60 24.11.2017. Interpromet d.o.o.
13 12,45 4.12.2017. Interpromet d.o.o.
14 363,12 28.11.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

M01AB05 diklofenak tablete sa produženim oslobađanjem 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
5113,60

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1123,50 3.3.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 96,00 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 64,00 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 32,00 11.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 128,00 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 96,00 31.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 480,00 17.10.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 19,20 26.10.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 64,00 1.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

M01AE01 ibuprofen film tablete 400 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIFARM D.O.O. 4209481750009 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
5903,33

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 121,42 11.4.2017. UNIFARM D.O.O.
2 327,60 3.3.2017. UNIFARM D.O.O.
3 233,50 5.4.2017. UNIFARM D.O.O.
4 23,35 4.7.2017. UNIFARM D.O.O.
5 70,05 21.7.2017. UNIFARM D.O.O.
6 70,05 20.7.2017. UNIFARM D.O.O.
7 140,10 21.7.2017. UNIFARM D.O.O.
8 14,01 26.7.2017. UNIFARM D.O.O.
9 28,02 2.8.2017. UNIFARM D.O.O.
10 186,80 14.8.2017. UNIFARM D.O.O.
11 227,66 25.8.2017. UNIFARM D.O.O.
12 350,25 15.9.2017. UNIFARM D.O.O.
13 60,71 25.9.2017. UNIFARM D.O.O.
14 186,80 28.9.2017. UNIFARM D.O.O.
15 140,10 1.11.2017. UNIFARM D.O.O.
16 23,35 16.11.2017. UNIFARM D.O.O.
17 28,02 13.12.2017. UNIFARM D.O.O.
18 280,20 24.11.2017. UNIFARM D.O.O.
19 140,10 4.12.2017. UNIFARM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

M01AE01 ibuprofen oralna suspenzija 100 mg/5 ml,100 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
5134,81

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 47,44 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 37,00 3.3.2017. Interpromet d.o.o.
3 15,81 4.7.2017. Interpromet d.o.o.
4 79,07 10.7.2017. Interpromet d.o.o.
5 672,09 11.7.2017. Interpromet d.o.o.
6 20,55 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
7 47,44 28.8.2017. Interpromet d.o.o.
8 110,69 19.9.2017. Interpromet d.o.o.
9 47,44 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
10 14,23 26.10.2017. Interpromet d.o.o.
11 31,62 4.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

M01AE03 ketoprofen rastvor za injekciju 100 mg/2 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
245686,68

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 209,19 15.5.2017. Interpromet d.o.o.
2 13946,00 18.4.2017. Interpromet d.o.o.
3 2789,20 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
4 4079,00 3.3.2017. Interpromet d.o.o.
5 606,65 4.7.2017. Interpromet d.o.o.
6 2789,20 10.7.2017. Interpromet d.o.o.
7 5229,75 10.7.2017. Interpromet d.o.o.
8 26148,75 11.7.2017. Interpromet d.o.o.
9 261,48 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
10 4445,28 21.7.2017. Interpromet d.o.o.
11 5229,75 30.8.2017. Interpromet d.o.o.
12 2789,20 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
13 627,57 26.10.2017. Interpromet d.o.o.
14 4183,80 24.11.2017. Interpromet d.o.o.
15 1743,25 4.12.2017. Interpromet d.o.o.
16 26148,75 28.11.2017. Interpromet d.o.o.
17 1743,25 5.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

M03AC01 pankuronijum rastvor za injekciju 4 mg/2 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
271365,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 321,51 3.3.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
2 2519,00 5.4.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
3 4331,25 5.4.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
4 5267,00 4.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
5 4580,00 2.8.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
6 6870,00 21.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
7 8587,50 8.8.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
8 512,96 25.9.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
9 11450,00 19.10.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
10 6870,00 14.12.2017. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

M03AC04 atrkurijum rastvor za injekciju 50 mg/5 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
238639,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 618,75 4.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
2 24750,00 11.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
3 618,75 2.8.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
4 4950,00 21.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
5 1732,50 21.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
6 17820,00 31.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
7 4950,00 14.8.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
8 247,50 4.9.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
9 2475,00 19.10.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
10 990,00 14.12.2017. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N01AB08 sevofluran para za inhalaciju, tečnost 100 % /boca; 250 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
982919,39

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1199,90 15.5.2017. Interpromet d.o.o.
2 23998,03 18.4.2017. Interpromet d.o.o.
3 7999,34 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
4 10529,13 3.3.2017. Interpromet d.o.o.
5 2999,75 4.7.2017. Interpromet d.o.o.
6 1199,90 10.7.2017. Interpromet d.o.o.
7 139988,52 11.7.2017. Interpromet d.o.o.
8 5999,50 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
9 19998,36 21.7.2017. Interpromet d.o.o.
10 2999,75 26.7.2017. Interpromet d.o.o.
11 13598,88 19.9.2017. Interpromet d.o.o.
12 43996,39 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
13 7999,34 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
14 2999,75 26.10.2017. Interpromet d.o.o.
15 13998,85 24.11.2017. Interpromet d.o.o.
16 9999,18 4.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N01AF03 tiopental prašak za rastvor za injekciju 1 g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
299092,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1345,50 3.3.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
2 4600,00 5.4.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
3 920,00 4.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
4 2300,00 2.8.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
5 13800,00 21.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
6 1950,40 4.9.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
7 27600,00 15.9.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
8 4600,00 19.10.2017. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N01AX03 ketamin rastvor za injekciju 100 mg/2 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
61347,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 605,00 5.4.2017. CO.MEDPROM D.O.O. 392 / 583
2 242,00 21.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
3 181,50 31.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
4 6050,00 14.12.2017. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N01AX10 propofol emulzija za injekciju/infuziju 10 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOO FARMACIJA 2011 4263626870002 Bihać Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
483375,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 11250,00 5.4.2017. DOO FARMACIJA 2011
2 105,30 3.3.2017. DOO FARMACIJA 2011
3 766,50 4.7.2017. DOO FARMACIJA 2011
4 1916,25 20.7.2017. DOO FARMACIJA 2011
5 1533,00 26.7.2017. DOO FARMACIJA 2011
6 40880,00 27.7.2017. DOO FARMACIJA 2011
7 30149,00 31.7.2017. DOO FARMACIJA 2011
8 1022,00 17.8.2017. DOO FARMACIJA 2011
9 4471,25 25.8.2017. DOO FARMACIJA 2011
10 3832,50 24.11.2017. DOO FARMACIJA 2011
11 127,75 5.12.2017. DOO FARMACIJA 2011
12 4471,25 4.12.2017. DOO FARMACIJA 2011


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N01BB01 bupivakain rastvor za injekciju 5 mg/ ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
51185,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1450,00 5.4.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
2 217,50 4.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
3 1450,00 2.8.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
4 1087,50 21.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
5 362,50 21.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
6 1450,00 25.9.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
7 580,00 28.9.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
8 1160,00 19.10.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
9 2900,00 17.10.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
10 203,00 14.12.2017. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N01BB02 lidokain rastvor za injekciju 40 mg/2 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
60328,49

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 968,10 3.3.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 1654,80 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 179,27 4.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 689,50 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 1654,80 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 5516,00 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 41,37 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 1379,00 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 4274,90 31.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 3309,60 26.10.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 55,16 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 5516,00 28.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 482,65 30.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 165,48 11.12.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N01BB02 lidokain rastvor za injekciju 20 mg/ml,20 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Evropa Lijek Pharma d.o.o. 4201640770007 Ilidža Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
153995,11

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 4808,91 4.7.2017. Evropa Lijek Pharma d.o.o.
2 6869,87 20.7.2017. Evropa Lijek Pharma d.o.o.
3 164,87 21.7.2017. Evropa Lijek Pharma d.o.o.
4 274,79 26.7.2017. Evropa Lijek Pharma d.o.o.
5 2198,36 31.7.2017. Evropa Lijek Pharma d.o.o.
6 13739,75 8.8.2017. Evropa Lijek Pharma d.o.o.
7 274,79 24.10.2017. Evropa Lijek Pharma d.o.o.
8 6595,08 24.11.2017. Evropa Lijek Pharma d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N01BB10 levobupivakain koncentrat za rastvor za infuziju 50 mg/10 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
74447,10

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2290,68 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 4466,85 3.3.2017. Interpromet d.o.o.
3 181,25 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
4 2175,00 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
5 1087,50 4.12.2017. Interpromet d.o.o.
6 2900,00 5.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N01BB52 adrenalin,lidokain rastvor za injekciju (0,025 mg/2 ml+40 mg/2ml)

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
5054,15

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 13,55 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 81,30 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 81,30 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 677,50 8.8.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 243,90 24.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 677,50 28.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N02AA01 morfin rastvor za injekciju 20 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA 4403258750006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
29729,31

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 517,16 5.4.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
2 71,60 4.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
3 89,50 20.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
4 179,00 21.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
5 2685,00 28.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
6 89,50 14.12.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N02AA01 morfin oralni rastvor 10 mg/5ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
3442,58

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 29,37 3.3.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O. 407 / 583
2 100,44 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 21,80 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N02AA01 morfin oralni rastvor 30 mg/5 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1611,36

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 84,66 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O. 408 / 583
2 152,60 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 21,80 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 43,60 1.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N02AA01 morfin oralne kapi, otopina 20 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
11377,35

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 52,11 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O. 409 / 583
2 49,30 26.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 197,20 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N02AB02 petidin rastvor za injekciju 100 mg/2 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
70550,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 3187,50 5.4.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
2 212,50 2.8.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
3 85,00 21.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
4 9350,00 31.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
5 4250,00 4.9.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
6 3187,50 1.11.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
7 4250,00 28.11.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
8 127,50 14.12.2017. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N02AB03 fentanil rastvor za injekciju 50 mcg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
294277,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 579,15 3.3.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
2 7548,75 5.4.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
3 1100,00 2.8.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
4 6600,00 21.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
5 880,00 21.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
6 13200,00 31.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
7 1540,00 4.9.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
8 6050,00 19.9.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
9 4400,00 19.10.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
10 66000,00 26.10.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
11 8800,00 8.11.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
12 3080,00 14.12.2017. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N02AB03 fentanil transdermalni flaster 25 mcg/Hr

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
23150,38

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 608,42 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 180,50 10.7.2017. Interpromet d.o.o.
3 10,83 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
4 18,05 2.8.2017. Interpromet d.o.o.
5 1353,75 15.8.2017. Interpromet d.o.o.
6 270,75 28.8.2017. Interpromet d.o.o.
7 361,00 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
8 144,40 4.12.2017. Interpromet d.o.o.
9 36,10 5.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N02AB03 fentanil transdermalni flaster 50 mcg/Hr

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
28066,76

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 565,10 20.9.2017. Interpromet d.o.o.
2 376,73 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
3 677,00 10.7.2017. Interpromet d.o.o.
4 2031,00 11.7.2017. Interpromet d.o.o.
5 20,31 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
6 33,85 2.8.2017. Interpromet d.o.o.
7 1354,00 28.8.2017. Interpromet d.o.o.
8 338,50 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
9 507,75 4.12.2017. Interpromet d.o.o.
10 67,70 5.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N02AB03 fentanil transdermalni flaster 100 mcg/Hr

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
54229,14

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1404,90 4.9.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 702,45 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 730,80 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 60,90 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 1218,00 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 913,50 17.10.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 304,50 1.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 60,90 30.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N02AX02 tramadol rastvor za injekciju 50 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
14660,10

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 537,00 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 62,82 3.3.2017. Interpromet d.o.o.
3 187,95 4.7.2017. Interpromet d.o.o.
4 343,68 10.7.2017. Interpromet d.o.o.
5 26,85 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
6 214,80 31.7.2017. Interpromet d.o.o.
7 214,80 14.8.2017. Interpromet d.o.o.
8 429,60 28.8.2017. Interpromet d.o.o.
9 805,50 4.9.2017. Interpromet d.o.o.
10 537,00 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
11 187,95 26.10.2017. Interpromet d.o.o.
12 1031,04 24.11.2017. Interpromet d.o.o.
13 214,80 4.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N02AX02 tramadol rastvor za injekciju 100 mg/2ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
22033,10

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 12,06 18.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 1447,80 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
3 98,80 3.3.2017. Interpromet d.o.o.
4 482,60 4.7.2017. Interpromet d.o.o.
5 241,30 10.7.2017. Interpromet d.o.o.
6 30,16 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
7 603,25 21.7.2017. Interpromet d.o.o.
8 904,87 15.9.2017. Interpromet d.o.o.
9 1447,80 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
10 482,60 26.10.2017. Interpromet d.o.o.
11 1158,24 24.11.2017. Interpromet d.o.o.
12 241,30 4.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N02AX02 tramadol tablete sa produženim oslobađanjem 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1579,75

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 75,65 18.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 13,35 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
3 33,37 4.7.2017. Interpromet d.o.o.
4 33,37 10.7.2017. Interpromet d.o.o.
5 13,35 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
6 13,35 24.11.2017. Interpromet d.o.o.
7 33,37 4.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N02BB02 metamizol-natrijum rastvor za injekciju 2,5 g/5 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
139144,32

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 501,20 3.3.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 1606,50 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 4391,10 4.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 3213,00 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 21,42 11.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 42,84 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 107,10 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 856,80 26.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 6426,00 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 8568,00 31.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 10281,60 8.8.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 2249,10 17.10.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 21,42 1.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 214,20 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 5140,80 11.12.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N02BE01 paracetamol tablete 500 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA 4403258750006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
14964,70

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 164,37 11.4.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
2 197,25 5.4.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
3 2772,00 3.3.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
4 98,62 4.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
5 210,40 21.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
6 98,62 20.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
7 131,50 20.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
8 263,00 21.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
9 26,30 26.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
10 1196,65 28.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
11 295,87 19.9.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
12 184,10 1.11.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
13 473,40 24.11.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
14 184,10 14.12.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N02BE01 paracetamol sirup 120 mg/5 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIFARM D.O.O. 4209481750009 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
5040,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 52,65 3.3.2017. UNIFARM D.O.O.
2 54,00 5.4.2017. UNIFARM D.O.O.
3 72,00 4.7.2017. UNIFARM D.O.O.
4 54,00 21.7.2017. UNIFARM D.O.O.
5 45,00 2.8.2017. UNIFARM D.O.O.
6 162,00 25.8.2017. UNIFARM D.O.O.
7 90,00 16.11.2017. UNIFARM D.O.O.
8 9,00 13.12.2017. UNIFARM D.O.O.
9 216,00 24.11.2017. UNIFARM D.O.O.
10 113,40 4.12.2017. UNIFARM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N03AA02 fenobarbiton rastvor za injekciju 220 mg/2 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
47372,76

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 70,28 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 70,28 4.7.2017. Interpromet d.o.o.
3 351,40 10.7.2017. Interpromet d.o.o.
4 35,14 21.7.2017. Interpromet d.o.o.
5 527,10 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
6 351,40 31.7.2017. Interpromet d.o.o.
7 527,10 28.8.2017. Interpromet d.o.o.
8 8785,00 4.9.2017. Interpromet d.o.o.
9 70,28 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
10 84,33 26.10.2017. Interpromet d.o.o.
11 70,28 1.11.2017. Interpromet d.o.o.
12 1054,20 24.11.2017. Interpromet d.o.o.
13 527,10 4.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N03AA02 fenobarbiton tablete 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1673,70

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 16,73 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 11,95 4.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 11,95 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 179,32 11.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 4,78 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 11,95 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 358,65 1.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 4,78 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 38,25 24.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 11,95 11.12.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N03AE01 klonazepam tablete 2 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
9325,09

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 42,79 11.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 78,22 3.3.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 90,93 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 173,40 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 663,00 11.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 255,00 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 20,40 26.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 15,30 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 1530,00 26.10.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 1326,00 1.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 510,00 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 336,60 24.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N03AF01 karbamazepin tablete 200 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
6013,58

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 12,77 15.5.2017. Interpromet d.o.o.
2 76,65 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
3 2,55 4.7.2017. Interpromet d.o.o.
4 102,20 10.7.2017. Interpromet d.o.o.
5 140,52 10.7.2017. Interpromet d.o.o.
6 511,00 21.7.2017. Interpromet d.o.o.
7 511,00 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
8 25,55 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
9 10,22 26.7.2017. Interpromet d.o.o.
10 76,65 17.8.2017. Interpromet d.o.o.
11 140,52 19.9.2017. Interpromet d.o.o.
12 102,20 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
13 76,65 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
14 51,10 17.10.2017. Interpromet d.o.o.
15 907,02 1.11.2017. Interpromet d.o.o.
16 140,52 24.11.2017. Interpromet d.o.o.
17 63,87 4.12.2017. Interpromet d.o.o.
18 76,65 5.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N03AG01 natrijum valproat,valproinska kiselina film tablete 333 mg+145 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka 4403661990009 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
22354,20

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 825,00 25.4.2017. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka
2 453,75 5.4.2017. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka
3 2112,00 20.6.2017. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka
4 4,16 20.7.2017. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka
5 96,00 21.7.2017. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka
6 1200,00 8.8.2017. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka
7 800,00 17.10.2017. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka
8 440,00 1.11.2017. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka
9 3784,64 1.11.2017. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka
10 640,00 2.11.2017. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka
11 1248,00 24.11.2017. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka
12 480,00 5.12.2017. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N03AG01 natrijum valproat sirup 57,64 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
3343,04

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 7,05 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O. 442 / 583
2 70,50 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 21,15 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N03AG01 valproinska kiselina prašak i rastvarač za rastvor za injekciju 400 mg/4ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka 4403661990009 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
36381,80

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 399,80 21.7.2017. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka 443 / 583


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N03AX09 lamotrigin tablete 25 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1008,85

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 52,02 25.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 8,88 11.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 43,14 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 3,80 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 8,88 4.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 12,69 30.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N03AX09 lamotrigin tablete 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
4400,16

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 5,08 11.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 43,19 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 152,46 11.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 170,24 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 7,62 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 40,65 1.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 508,20 1.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 213,44 28.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 20,32 30.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N03AX09 lamotrigin tablete 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
2616,30

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 3,44 11.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O. 448 / 583
2 58,49 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 206,46 11.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 412,92 1.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N03AX12 gabapentin kapsule 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1680,55

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 23,18 11.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 9,27 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 22,40 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 36,40 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 70,00 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 11,20 30.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N04AA02 biperiden rastvor za injekciju 5 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR 4227015090005 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
4324,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 59,22 5.4.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
2 41,50 19.7.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
3 41,50 20.7.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
4 124,50 5.9.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
5 83,00 1.11.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
6 124,50 24.11.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
7 5,81 5.12.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N04AA02 biperiden tablete 2 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
21586,23

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2,79 18.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 41,85 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
3 27,90 10.7.2017. Interpromet d.o.o.
4 76,72 10.7.2017. Interpromet d.o.o.
5 334,80 11.7.2017. Interpromet d.o.o.
6 3348,00 21.7.2017. Interpromet d.o.o.
7 2790,00 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
8 195,30 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
9 76,72 19.9.2017. Interpromet d.o.o.
10 390,60 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
11 41,85 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
12 6696,00 1.11.2017. Interpromet d.o.o.
13 160,42 24.11.2017. Interpromet d.o.o.
14 55,80 4.12.2017. Interpromet d.o.o.
15 20,92 5.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N04BA02 benzerazid, levodopa tablete 25 mg+100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR 4227015090005 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
4464,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 180,00 5.4.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
2 66,00 5.7.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
3 66,00 11.7.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
4 55,00 19.7.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
5 768,00 20.7.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
6 66,00 21.7.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
7 33,00 31.7.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
8 192,50 5.9.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
9 264,00 24.11.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
10 110,00 5.12.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05AA01 hlorpromazin film tablete 25 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
15010,80

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 46,20 11.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 67,20 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 7,50 4.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 1175,00 11.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 400,00 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 7,50 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 75,00 8.8.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 7,50 28.9.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 2330,00 1.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 10,00 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 7,50 30.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 10,00 11.12.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05AA01 hlorpromazin film tablete 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
24970,68

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 11,34 11.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 90,72 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 3061,80 11.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 680,40 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 34,02 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 56,70 15.9.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 6123,60 1.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 45,36 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 181,44 24.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05AA02 levomepromazin film tablete 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
36934,03

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 113,55 11.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 37,85 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 5715,35 11.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 2271,00 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 242,24 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 15,14 26.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 11355,00 1.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 461,77 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05AA03 promazin film tablete 25 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
36829,62

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 43,38 15.5.2017. Interpromet d.o.o.
2 79,53 26.9.2017. Interpromet d.o.o.
3 216,90 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
4 169,20 3.3.2017. Interpromet d.o.o.
5 36,15 4.7.2017. Interpromet d.o.o.
6 361,50 11.7.2017. Interpromet d.o.o.
7 1879,80 21.7.2017. Interpromet d.o.o.
8 14460,00 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
9 54,22 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
10 43,38 21.7.2017. Interpromet d.o.o.
11 72,30 26.7.2017. Interpromet d.o.o.
12 903,75 19.9.2017. Interpromet d.o.o.
13 36,15 26.10.2017. Interpromet d.o.o.
14 3759,60 1.11.2017. Interpromet d.o.o.
15 36,15 4.12.2017. Interpromet d.o.o.
16 180,75 5.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05AA03 promazin film tablete 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
41993,30

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 188,84 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 59,01 4.7.2017. Interpromet d.o.o.
3 3776,80 21.7.2017. Interpromet d.o.o.
4 7081,50 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
5 1180,25 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
6 236,05 15.8.2017. Interpromet d.o.o.
7 177,03 28.8.2017. Interpromet d.o.o.
8 70,81 26.10.2017. Interpromet d.o.o.
9 7553,60 1.11.2017. Interpromet d.o.o.
10 2360,50 24.11.2017. Interpromet d.o.o.
11 118,02 4.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05AB02 flufenazin rastvor za injekciju 25 mg/ ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka 4403661990009 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
139440,66

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 118,05 5.4.2017. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka
2 118,05 20.7.2017. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka
3 944,40 20.7.2017. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka
4 849,96 24.11.2017. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka
5 708,30 28.11.2017. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka
6 33,05 5.12.2017. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05AD01 haloperidol rastvor za injekciju 5 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
11037,92

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 78,45 15.5.2017. Interpromet d.o.o.
2 101,98 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
3 282,42 13.2.2017. Interpromet d.o.o.
4 42,00 4.7.2017. Interpromet d.o.o.
5 35,00 10.7.2017. Interpromet d.o.o.
6 175,00 21.7.2017. Interpromet d.o.o.
7 1050,00 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
8 525,00 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
9 70,00 26.7.2017. Interpromet d.o.o.
10 70,00 31.7.2017. Interpromet d.o.o.
11 350,00 14.8.2017. Interpromet d.o.o.
12 210,00 28.8.2017. Interpromet d.o.o.
13 91,00 19.9.2017. Interpromet d.o.o.
14 91,00 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
15 140,00 10.10.2017. Interpromet d.o.o.
16 525,00 17.10.2017. Interpromet d.o.o.
17 42,00 26.10.2017. Interpromet d.o.o.
18 245,00 1.11.2017. Interpromet d.o.o.
19 10,50 24.11.2017. Interpromet d.o.o.
20 52,50 4.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05AD01 haloperidol rastvor za injekciju 50 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
207329,54

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 166,93 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 59,70 10.7.2017. Interpromet d.o.o.
3 3432,75 21.7.2017. Interpromet d.o.o.
4 2985,00 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
5 149,25 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
6 89,55 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
7 6865,50 1.11.2017. Interpromet d.o.o.
8 77,61 4.12.2017. Interpromet d.o.o.
9 41,79 5.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05AD01 haloperidol tablete 2 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
12700,61

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 5,21 15.5.2017. Interpromet d.o.o.
2 73,01 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
3 24,40 3.3.2017. Interpromet d.o.o.
4 73,01 10.7.2017. Interpromet d.o.o.
5 104,30 10.7.2017. Interpromet d.o.o.
6 651,87 11.7.2017. Interpromet d.o.o.
7 3389,75 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
8 13,03 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
9 6,46 26.7.2017. Interpromet d.o.o.
10 10,43 31.7.2017. Interpromet d.o.o.
11 52,15 28.8.2017. Interpromet d.o.o.
12 104,30 19.9.2017. Interpromet d.o.o.
13 2086,00 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
14 73,01 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
15 26,07 10.10.2017. Interpromet d.o.o.
16 10,43 26.10.2017. Interpromet d.o.o.
17 135,59 24.11.2017. Interpromet d.o.o.
18 52,15 4.12.2017. Interpromet d.o.o.
19 26,07 5.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05AD01 haloperidol tablete 10 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
36973,86

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 66,78 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 55,65 10.7.2017. Interpromet d.o.o.
3 166,95 10.7.2017. Interpromet d.o.o.
4 5676,30 21.7.2017. Interpromet d.o.o.
5 4006,80 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
6 166,95 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
7 13,35 26.7.2017. Interpromet d.o.o.
8 278,25 8.8.2017. Interpromet d.o.o.
9 55,65 28.8.2017. Interpromet d.o.o.
10 166,95 19.9.2017. Interpromet d.o.o.
11 66,78 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
12 40,06 10.10.2017. Interpromet d.o.o.
13 11352,60 1.11.2017. Interpromet d.o.o.
14 278,25 24.11.2017. Interpromet d.o.o.
15 55,65 4.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05AH02 klozapin tablete 25 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
8656,22

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 13,29 15.5.2017. Interpromet d.o.o.
2 4,43 18.4.2017. Interpromet d.o.o.
3 48,73 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
4 3101,00 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
5 22,15 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
6 22,15 21.7.2017. Interpromet d.o.o.
7 354,40 14.8.2017. Interpromet d.o.o.
8 48,73 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
9 212,64 24.11.2017. Interpromet d.o.o.
10 44,30 4.12.2017. Interpromet d.o.o.
11 553,75 28.11.2017. Interpromet d.o.o.
12 33,22 5.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05AH02 klozapin tablete 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
26547,88

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 452,55 7.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 142,23 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
3 3103,20 21.7.2017. Interpromet d.o.o.
4 6465,00 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
5 193,95 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
6 142,23 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
7 2262,75 1.11.2017. Interpromet d.o.o.
8 620,64 24.11.2017. Interpromet d.o.o.
9 103,44 4.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05AL01 sulpirid kapsule 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA 4403258750006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
6727,57

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 108,60 15.4.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
2 47,68 11.4.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
3 39,73 5.4.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
4 46,48 3.3.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
5 264,90 21.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
6 110,37 20.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
7 529,80 20.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
8 52,98 21.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
9 26,49 26.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
10 110,37 15.9.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
11 419,42 19.9.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
12 529,80 1.11.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
13 397,35 24.11.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05AX08 risperidon film tablete 2 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
9344,13

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 48,67 18.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 221,25 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
3 295,00 10.7.2017. Interpromet d.o.o.
4 442,50 21.7.2017. Interpromet d.o.o.
5 1062,00 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
6 258,12 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
7 14,75 21.7.2017. Interpromet d.o.o.
8 5,90 26.7.2017. Interpromet d.o.o.
9 295,00 19.9.2017. Interpromet d.o.o.
10 221,25 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
11 1327,50 1.11.2017. Interpromet d.o.o.
12 442,50 24.11.2017. Interpromet d.o.o.
13 14,75 4.12.2017. Interpromet d.o.o.
14 184,37 28.11.2017. Interpromet d.o.o.
15 33,18 5.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05BA01 diazepam rastvor za injekciju 10 mg/2 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
30408,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 577,50 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 171,99 3.3.2017. Interpromet d.o.o.
3 210,00 4.7.2017. Interpromet d.o.o.
4 273,00 21.7.2017. Interpromet d.o.o.
5 210,00 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
6 525,00 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
7 105,00 26.7.2017. Interpromet d.o.o.
8 997,50 31.7.2017. Interpromet d.o.o.
9 105,00 17.8.2017. Interpromet d.o.o.
10 1522,50 19.9.2017. Interpromet d.o.o.
11 2100,00 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
12 577,50 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
13 210,00 26.10.2017. Interpromet d.o.o.
14 546,00 1.11.2017. Interpromet d.o.o.
15 210,00 4.12.2017. Interpromet d.o.o.
16 2100,00 28.11.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05BA01 diazepam tablete 5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA 4403258750006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
9770,60

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 122,50 5.4.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
2 48,09 3.3.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
3 58,80 4.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
4 784,00 21.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
5 73,50 20.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
6 352,80 20.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
7 98,00 21.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
8 8,82 26.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
9 171,50 15.9.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
10 176,40 19.9.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
11 264,60 25.9.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
12 1568,00 1.11.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
13 176,40 24.11.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
14 58,80 14.12.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
15 58,80 5.12.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05BA01 diazepam tablete 10 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
7252,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 60,00 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 44,16 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 100,32 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 960,00 11.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 168,00 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 80,16 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 2,40 26.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 159,84 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 144,00 19.9.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 480,00 27.9.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 1920,00 1.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 159,68 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05BA06 lorazepam tablete 2,5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
2795,41

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 3,53 15.5.2017. Interpromet d.o.o.
2 112,96 18.4.2017. Interpromet d.o.o.
3 88,25 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
4 52,95 10.7.2017. Interpromet d.o.o.
5 247,10 21.7.2017. Interpromet d.o.o.
6 282,40 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
7 26,47 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
8 10,59 21.7.2017. Interpromet d.o.o.
9 5,18 26.7.2017. Interpromet d.o.o.
10 88,25 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
11 494,20 1.11.2017. Interpromet d.o.o.
12 17,65 4.12.2017. Interpromet d.o.o.
13 10,59 5.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05BA08 bromazepam tablete 1,5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
2068,75

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 3,75 15.5.2017. Interpromet d.o.o.
2 3,37 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
3 87,60 3.3.2017. Interpromet d.o.o.
4 31,25 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
5 5,62 26.7.2017. Interpromet d.o.o.
6 37,50 31.7.2017. Interpromet d.o.o.
7 7,50 28.8.2017. Interpromet d.o.o.
8 250,00 15.9.2017. Interpromet d.o.o.
9 90,62 19.9.2017. Interpromet d.o.o.
10 3,37 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
11 9,37 26.10.2017. Interpromet d.o.o.
12 112,50 24.11.2017. Interpromet d.o.o.
13 6,25 4.12.2017. Interpromet d.o.o.
14 75,00 5.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05BA08 bromazepam tablete 3 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
6135,07

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 585,00 3.3.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 146,29 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 42,08 4.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 21,04 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 100,20 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 42,08 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 8,51 26.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 10,02 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 200,40 31.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 835,16 15.9.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 42,08 28.9.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 150,30 26.10.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 292,08 1.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 82,83 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 150,30 24.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
16 313,12 30.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
17 41,08 11.12.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05BA08 bromazepam tablete 6 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
3064,34

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 92,50 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 37,00 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 46,62 11.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 92,50 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 2,96 26.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 22,20 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 69,56 8.8.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 277,50 4.9.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 91,76 1.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 185,00 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05BA12 alprazolam tablete 0,25 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ICM DOO 4400367920001 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
585,06

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 5,16 3.3.2017. ICM DOO
2 14,70 20.7.2017. ICM DOO
3 61,74 20.7.2017. ICM DOO
4 7,35 3.8.2017. ICM DOO
5 5,88 28.8.2017. ICM DOO
6 51,45 30.8.2017. ICM DOO
7 4,41 8.11.2017. ICM DOO


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05BA12 alprazolam tablete 0,5 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ICM DOO 4400367920001 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
569,18

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 14,70 20.7.2017. ICM DOO
2 26,46 20.7.2017. ICM DOO
3 14,70 3.8.2017. ICM DOO
4 5,88 28.8.2017. ICM DOO
5 51,45 30.8.2017. ICM DOO
6 3,52 8.11.2017. ICM DOO


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05BA12 alprazolam tablete 1 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
815,76

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 33,66 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O. 503 / 583
2 1,98 28.9.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05CD08 midazolam rastvor za injekciju 15 mg/3 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
137750,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 6937,50 11.4.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
2 351,00 3.3.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
3 2000,00 5.4.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
4 562,50 4.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
5 1250,00 2.8.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
6 1250,00 21.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
7 375,00 21.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
8 5000,00 8.8.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
9 250,00 4.9.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
10 2250,00 25.9.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
11 2000,00 19.10.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
12 875,00 14.12.2017. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N05CD08 midazolam tablete 15 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR 4227015090005 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
12551,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 343,75 5.4.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
2 343,75 19.7.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
3 2750,00 20.7.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
4 27,50 26.7.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
5 550,00 11.8.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
6 44,00 5.12.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N06AA09 amitriptilin film tablete 10 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
255,84

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2,08 18.4.2017. Interpromet d.o.o. 508 / 583
2 5,02 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
3 5,20 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
4 20,80 4.12.2017. Interpromet d.o.o.
5 31,20 5.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N06AA09 amitriptilin film tablete 25 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1702,80

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 5,16 18.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 17,54 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
3 129,00 11.7.2017. Interpromet d.o.o.
4 137,60 21.7.2017. Interpromet d.o.o.
5 82,56 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
6 8,60 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
7 41,28 19.9.2017. Interpromet d.o.o.
8 17,54 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
9 275,20 1.11.2017. Interpromet d.o.o.
10 2,58 4.12.2017. Interpromet d.o.o.
11 129,00 28.11.2017. Interpromet d.o.o.
12 51,60 5.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N06AA21 maprotilin film tablete 25 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR 4227015090005 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
5142,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 12,75 11.4.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
2 25,50 5.4.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
3 450,00 11.8.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
4 180,00 5.9.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
5 562,50 17.10.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
6 45,00 1.11.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
7 270,00 24.11.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
8 112,50 5.12.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N06AB03 fluoksetin tablete 20 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
3493,61

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 20,04 11.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 24,05 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 72,17 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 272,64 28.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 32,07 1.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 120,28 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 272,64 28.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 16,03 30.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N06AB05 paroksetin tablete 20 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIFARM D.O.O. 4209481750009 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
8411,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 19,50 11.4.2017. UNIFARM D.O.O.
2 390,00 5.4.2017. UNIFARM D.O.O.
3 20,70 26.7.2017. UNIFARM D.O.O.
4 172,50 2.8.2017. UNIFARM D.O.O.
5 172,50 25.8.2017. UNIFARM D.O.O.
6 6,90 13.12.2017. UNIFARM D.O.O.
7 195,00 4.12.2017. UNIFARM D.O.O.
8 345,00 24.11.2017. UNIFARM D.O.O.
9 172,50 4.12.2017. UNIFARM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N06AB06 sertralin tablete 50 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
3610,66

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 27,51 18.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 84,67 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
3 61,88 3.3.2017. Interpromet d.o.o.
4 74,08 22.3.2017. Interpromet d.o.o.
5 124,36 21.7.2017. Interpromet d.o.o.
6 127,00 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
7 56,70 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
8 37,80 21.7.2017. Interpromet d.o.o.
9 160,65 19.9.2017. Interpromet d.o.o.
10 113,40 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
11 84,67 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
12 283,50 17.10.2017. Interpromet d.o.o.
13 79,38 1.11.2017. Interpromet d.o.o.
14 169,34 24.11.2017. Interpromet d.o.o.
15 9,45 4.12.2017. Interpromet d.o.o.
16 230,58 5.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N06AB06 sertralin tablete 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
3509,07

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 50,78 18.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 124,66 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
3 23,08 10.7.2017. Interpromet d.o.o.
4 247,35 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
5 164,90 21.7.2017. Interpromet d.o.o.
6 23,08 19.9.2017. Interpromet d.o.o.
7 124,66 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
8 164,90 1.11.2017. Interpromet d.o.o.
9 23,08 24.11.2017. Interpromet d.o.o.
10 41,22 4.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N06BC01 kofein-citrat otopina za infuziju i oralna otopina 20 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
19078,15

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 4088,17 17.3.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O. 521 / 583
2 4139,28 17.10.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N07AA01 neostigmin rastvor za injekciju 0,5 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
787511,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 81,02 3.3.2017. CO.MEDPROM D.O.O. 522 / 583
2 10387,50 5.4.2017. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

N07AA01 neostigmin rastvor za injekciju 2 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DOO FARMACIJA 2011 4263626870002 Bihać Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
212850,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 7500,00 5.4.2017. DOO FARMACIJA 2011
2 2250,00 27.6.2017. DOO FARMACIJA 2011
3 22500,00 25.7.2017. DOO FARMACIJA 2011
4 2250,00 31.7.2017. DOO FARMACIJA 2011
5 3750,00 13.9.2017. DOO FARMACIJA 2011
6 750,00 13.9.2017. DOO FARMACIJA 2011
7 1875,00 13.9.2017. DOO FARMACIJA 2011
8 4500,00 13.9.2017. DOO FARMACIJA 2011
9 3000,00 13.9.2017. DOO FARMACIJA 2011
10 1500,00 13.9.2017. DOO FARMACIJA 2011
11 1500,00 24.10.2017. DOO FARMACIJA 2011
12 4500,00 24.10.2017. DOO FARMACIJA 2011
13 750,00 24.10.2017. DOO FARMACIJA 2011
14 7500,00 24.10.2017. DOO FARMACIJA 2011
15 1500,00 24.10.2017. DOO FARMACIJA 2011
16 3000,00 24.10.2017. DOO FARMACIJA 2011
17 1875,00 24.10.2017. DOO FARMACIJA 2011
18 750,00 24.10.2017. DOO FARMACIJA 2011
19 1500,00 24.10.2017. DOO FARMACIJA 2011
20 3750,00 24.10.2017. DOO FARMACIJA 2011
21 9000,00 24.11.2017. DOO FARMACIJA 2011


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

P02CA01 mebendazol tablete 100 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIFARM D.O.O. 4209481750009 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
1148,33

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 10,59 5.4.2017. UNIFARM D.O.O.
2 35,33 21.7.2017. UNIFARM D.O.O.
3 4,23 26.7.2017. UNIFARM D.O.O.
4 71,36 31.7.2017. UNIFARM D.O.O.
5 15,89 1.11.2017. UNIFARM D.O.O.
6 4,23 13.12.2017. UNIFARM D.O.O.
7 1,76 4.12.2017. UNIFARM D.O.O.
8 17,66 4.12.2017. UNIFARM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

P02CA01 mebendazol oralna suspenzija 100 mg/5 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ICM DOO 4400367920001 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
627,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 16,50 28.8.2017. ICM DOO 527 / 583


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

R03AC02 salbutamol rastvor za raspršivanje 5 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
22201,20

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 176,90 3.3.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 1260,00 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 189,00 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 1260,00 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 756,00 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 504,00 26.10.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 63,00 1.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 2520,00 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 352,80 24.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 504,00 12.12.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

R03BB01 ipratropijum bromid otopina za atomizator 0,25 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
32070,54

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 870,23 18.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 281,54 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
3 898,38 3.3.2017. Interpromet d.o.o.
4 639,87 10.7.2017. Interpromet d.o.o.
5 255,95 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
6 1535,70 21.7.2017. Interpromet d.o.o.
7 281,54 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
8 10749,90 26.10.2017. Interpromet d.o.o.
9 30,71 4.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

R03DA05 aminofilin rastvor za injekciju 250 mg/10 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
144112,62

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 3183,47 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 102,74 3.3.2017. Interpromet d.o.o.
3 1427,07 4.7.2017. Interpromet d.o.o.
4 2415,05 10.7.2017. Interpromet d.o.o.
5 43,91 21.7.2017. Interpromet d.o.o.
6 21,95 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
7 1536,85 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
8 8562,45 31.7.2017. Interpromet d.o.o.
9 1317,30 17.8.2017. Interpromet d.o.o.
10 8782,00 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
11 3183,47 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
12 1427,07 26.10.2017. Interpromet d.o.o.
13 17564,00 26.10.2017. Interpromet d.o.o.
14 109,77 1.11.2017. Interpromet d.o.o.
15 6586,50 24.11.2017. Interpromet d.o.o.
16 2415,05 4.12.2017. Interpromet d.o.o.
17 109,77 5.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

R05CB02 bromheksin tablete 8 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIFARM D.O.O. 4209481750009 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
30632,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 936,00 3.3.2017. UNIFARM D.O.O.
2 720,00 5.4.2017. UNIFARM D.O.O.
3 128,00 21.7.2017. UNIFARM D.O.O.
4 384,00 20.7.2017. UNIFARM D.O.O.
5 1600,00 21.7.2017. UNIFARM D.O.O.
6 200,00 2.8.2017. UNIFARM D.O.O.
7 700,00 25.8.2017. UNIFARM D.O.O.
8 480,00 28.9.2017. UNIFARM D.O.O.
9 256,00 1.11.2017. UNIFARM D.O.O.
10 128,00 16.11.2017. UNIFARM D.O.O.
11 9,60 13.12.2017. UNIFARM D.O.O.
12 480,00 4.12.2017. UNIFARM D.O.O.
13 768,00 24.11.2017. UNIFARM D.O.O.
14 600,00 4.12.2017. UNIFARM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

R05DB13 butamirat film tablete 20 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
13091,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 377,62 11.7.2017. Interpromet d.o.o.
2 151,05 28.8.2017. Interpromet d.o.o.
3 1825,18 19.9.2017. Interpromet d.o.o.
4 2265,75 24.11.2017. Interpromet d.o.o.
5 352,45 4.12.2017. Interpromet d.o.o.
6 37,76 5.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

R05DB13 butamirat sirup 0,8 mg/ml, 200 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
12173,85

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1014,97 3.3.2017. Interpromet d.o.o. 538 / 583
2 1156,66 10.7.2017. Interpromet d.o.o.
3 173,49 28.8.2017. Interpromet d.o.o.
4 1590,40 4.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

R06AC03 hloropiramin rastvor za injekciju 20 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
39884,32

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 401,52 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 501,90 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
3 669,20 28.8.2017. Interpromet d.o.o.
4 2676,80 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
5 401,52 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
6 5353,60 17.10.2017. Interpromet d.o.o.
7 669,20 26.10.2017. Interpromet d.o.o.
8 80,30 1.11.2017. Interpromet d.o.o.
9 669,20 4.12.2017. Interpromet d.o.o.
10 133,84 5.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

R06AX13 loratadin tablete 10 mg

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA 4403258750006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
3663,60

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 53,25 5.4.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
2 13,31 20.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
3 21,30 20.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
4 31,95 21.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
5 3,19 26.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
6 271,57 25.9.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
7 5,32 1.11.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
8 213,00 24.11.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
9 159,75 5.12.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

R06AX13 loratadin sirup 5 mg/5 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIFARM D.O.O. 4209481750009 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
2025,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 114,00 5.4.2017. UNIFARM D.O.O.
2 30,00 21.7.2017. UNIFARM D.O.O.
3 30,00 31.7.2017. UNIFARM D.O.O.
4 15,00 2.8.2017. UNIFARM D.O.O.
5 90,00 14.8.2017. UNIFARM D.O.O.
6 54,00 25.8.2017. UNIFARM D.O.O.
7 3,00 13.12.2017. UNIFARM D.O.O.
8 18,00 24.11.2017. UNIFARM D.O.O.
9 24,00 4.12.2017. UNIFARM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

R07AA02 prirodni fosfolipidi ukapna tekućina za dušnik i pluća, suspenzija 120 mg/1,5 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
297885,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 54078,42 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O. 545 / 583


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

S01AA01 hloramfenikol mast za oči 10 mg/g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
13050,77

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 83,73 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 41,98 4.7.2017. Interpromet d.o.o.
3 893,20 10.7.2017. Interpromet d.o.o.
4 6,69 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
5 167,47 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
6 111,65 31.7.2017. Interpromet d.o.o.
7 223,30 28.8.2017. Interpromet d.o.o.
8 223,30 25.9.2017. Interpromet d.o.o.
9 83,73 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
10 1116,50 17.10.2017. Interpromet d.o.o.
11 44,66 26.10.2017. Interpromet d.o.o.
12 22,33 1.11.2017. Interpromet d.o.o.
13 893,20 4.12.2017. Interpromet d.o.o.
14 223,30 5.12.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

S01AA11 gentamicin kapi za oči 3 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
6776,90

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 12,03 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 120,30 4.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 152,38 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 200,50 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 100,25 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 401,00 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 120,30 28.9.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 60,15 1.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 200,50 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 120,30 11.12.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

S01AA12 tobramicin kapi za oči 3 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR 4227015090005 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
16318,30

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 369,75 5.4.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
2 310,59 10.7.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
3 246,50 19.7.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
4 369,75 21.7.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
5 123,25 30.8.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
6 986,00 28.11.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
7 739,50 24.11.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
8 49,30 5.12.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

S01AA12 tobramicin mast za oči 3 mg/g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR 4227015090005 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
20980,05

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 23,85 5.4.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
2 395,00 19.7.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
3 158,00 21.7.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
4 415,54 8.8.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
5 142,20 24.11.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
6 7,90 5.12.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

S01AD03 aciklovir mast za oči 30 mg/g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA 4403258750006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
4539,51

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 19,35 5.4.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
2 116,10 11.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
3 96,75 20.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
4 232,20 21.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
5 5,41 14.12.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
6 7,74 5.12.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

S01BA01 deksametazon mast za oči 1 mg/g

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR 4227015090005 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
11732,70

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 5,55 5.4.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR 556 / 583
2 166,50 19.7.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
3 333,00 21.7.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
4 22,20 24.11.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

S01BA01 deksametazon kapi za oči 1 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR 4227015090005 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
6425,10

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 84,75 19.7.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR 557 / 583
2 339,00 21.7.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
3 67,80 24.11.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

S01CA01 deksametazon, neomicin kapi za oči, rastvor 1 mg/ml+3,5 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
11712,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 292,50 3.3.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 75,00 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 187,50 4.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 125,00 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 25,00 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 437,50 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 750,00 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 125,00 31.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 625,00 8.8.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 1250,00 26.10.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 75,00 1.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
12 50,00 1.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
13 875,00 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
14 625,00 28.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
15 187,50 30.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
16 250,00 11.12.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

S01EB01 pilokarpin kapi za oči 20 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
3696,15

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 30,05 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O. 560 / 583
2 158,46 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 104,25 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 208,50 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

S01EC03 dorzolamid kapi za oči 20 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
6455,85

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 255,50 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 255,50 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 204,00 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 132,86 4.9.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 511,00 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 204,40 11.12.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

S01ED01 timolol kapi za oči 5 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
2620,80

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 7,20 5.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
2 60,00 4.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 91,20 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 72,00 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
5 240,00 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
6 60,00 28.9.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
7 240,00 26.10.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
8 144,00 8.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
9 14,40 24.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
10 60,00 28.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
11 60,00 11.12.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

S01ED02 betaksolol kapi za oči, suspenzija 2,5 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR 4227015090005 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
2245,80

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 29,55 19.7.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR 565 / 583
2 59,10 21.7.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
3 17,73 24.11.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
4 5,91 5.12.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

S01EE01 latanaprost kapi za oči 50 mcg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 UNIFARM D.O.O. 4209481750009 Lukavac Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
2124,30

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 43,80 21.7.2017. UNIFARM D.O.O. 566 / 583
2 21,90 2.8.2017. UNIFARM D.O.O.
3 43,80 16.11.2017. UNIFARM D.O.O.
4 8,76 4.12.2017. UNIFARM D.O.O.
5 109,50 4.12.2017. UNIFARM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

S01FA06 tropikamid kapi za oči 5 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR 4227015090005 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
6599,25

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 62,85 5.4.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
2 104,75 19.7.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
3 41,90 21.7.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
4 83,80 30.8.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
5 167,60 24.11.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
6 4,19 5.12.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

S01FA06 tropikamid kapi za oči10 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR 4227015090005 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
18121,25

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 71,25 5.4.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
2 118,75 19.7.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
3 95,00 21.7.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
4 180,50 30.8.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
5 1425,00 28.11.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
6 570,00 24.11.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
7 4,75 5.12.2017. HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

S01KA02 hipromeloza kapi za oči 5 mg/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Interpromet d.o.o. 4400757980005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
3665,17

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 13,67 5.4.2017. Interpromet d.o.o.
2 273,52 10.7.2017. Interpromet d.o.o.
3 68,38 20.7.2017. Interpromet d.o.o.
4 82,05 28.8.2017. Interpromet d.o.o.
5 13,67 27.9.2017. Interpromet d.o.o.
6 54,70 17.10.2017. Interpromet d.o.o.
7 341,90 4.12.2017. Interpromet d.o.o.
8 136,76 28.11.2017. Interpromet d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

V03AB14 protamin sulfat rastvor za injekciju 50 mg/5 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Evropa Lijek Pharma d.o.o. 4201640770007 Ilidža Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
25065,79

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 217,58 20.7.2017. Evropa Lijek Pharma d.o.o. 573 / 583
2 87,03 21.7.2017. Evropa Lijek Pharma d.o.o.
3 3263,77 28.11.2017. Evropa Lijek Pharma d.o.o.
4 43,51 4.12.2017. Evropa Lijek Pharma d.o.o.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

V03AB15 nalokson rastvor za injekciju 0,4 mg/ ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
5814,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 102,00 5.4.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
2 170,00 4.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
3 44,20 2.8.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
4 68,00 21.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
5 34,00 4.9.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
6 102,00 14.12.2017. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

V03AB25 flumazenil rastvor za injekciju 0,5 mg/5 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 CO.MEDPROM D.O.O. 4400878930005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
25907,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2150,00 11.4.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
2 537,50 5.4.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
3 215,00 4.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
4 279,50 2.8.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
5 645,00 21.7.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
6 215,00 4.9.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
7 322,50 19.10.2017. CO.MEDPROM D.O.O.
8 43,00 14.12.2017. CO.MEDPROM D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

V07AB voda za injekcije rastvarač za parenteralnu upotrebu 5 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA 4403258750006 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
44918,32

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1108,00 5.4.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
2 207,44 3.3.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
3 387,80 20.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
4 443,20 21.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
5 3878,00 31.7.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
6 221,60 1.11.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
7 664,80 24.11.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA
8 155,12 5.12.2017. BANJALUKAFARM-PLUS DOO BANJA LUKA


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

V07AB voda za injekcije rastvarač za parenteralnu upotrebu 10 ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka 4403661990009 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
34631,10

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 597,50 5.4.2017. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka
2 279,60 3.3.2017. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka
3 717,00 21.7.2017. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka
4 2712,65 31.7.2017. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka
5 3585,00 15.8.2017. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka
6 1195,00 1.11.2017. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka
7 573,60 24.11.2017. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka
8 119,50 5.12.2017. KRAJINAGROUP d.o.o. Banja Luka


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

enteralna visokokalorijska ishrana za djecu preko sonde bočica 1kcal/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
2911,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 53,30 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O. 582 / 583
2 410,00 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 28,70 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 410,00 15.9.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

enteralna visokokalorijska ishrana za pacijente sa Diabetes Mellitus-om bočica 1kcal/ml

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33600000-6 Farmaceutski proizvodi

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PHOENIX PHARMA D.O.O. 4400375940003 Bijeljina Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
3608,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

15.12.2016. - 15.12.2018.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

15.12.2016.

VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 328,00 25.4.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O. 583 / 583
2 246,00 10.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
3 32,80 13.7.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.
4 16,40 30.11.2017. PHOENIX PHARMA D.O.O.

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: