Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge sječe i izrade, izvoza ŠDS u ŠU Modriča PJ Trebava, odjeli: 16,31,43,55,61,78 i 82, PJ Vučjak odjeli: 92 i 104, izgradnja i održavanje traktorskih vlaka PJ Trebava u odjelima: 16,31,43,55,61,78 i 82., PJ Vučjak odjeli: 92 i 104 u ŠG Doboj

Datum objave: 08.05.2018. 09:02 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.05.2018.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA
NEPRIORITETNE USLUGE

1172-0-2-183-7-517/18ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JPŠ "ŠUME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
IDB/JIB 4400632340004
Kontakt osoba Sofrenić Aleksandra,dipl.inž.šum.
Adresa Romanijska 1
Poštanski broj 71350 Sokolac (sp bl)
Opština/Grad Sokolac (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 405-300
Faks (057) 405-341
Elektronska pošta uprava@sumers.org
Internet adresa www.sumerepublikesrpske.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge u šumarstvu u ŠG "Doboj" Doboj

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 1: Usluge sječe i izrade, izvoza ŠDS u ŠU Modriča
PJ“Trebava“odjeli: 16,31,43,55,61,78 i 82,
PJ „Vučjak“odjeli: 92 i 104, te izgradnja i održavanje traktorskih vlaka
PJ „Trebava“ u odjelima: 16,31,43,55,61,78 i82.,
PJ „Vučjak“odjeli:92 i 104.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77200000-2 Šumarske usluge


VI ODJELJAK VI: UGOVORI

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 138345,72 16.3.2018. ELGRAD DOO

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1172-0-2-183-7-517/18
PODIJELI: