Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge održavanja Nova programa i održavanja informacionog sistema za potrebe Jedinstvenog gradskog organa uprave Cazin u 2018.godini

Datum objave: 08.05.2018. 11:59 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.05.2018.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

697-4-2-47-5-11/18ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA CAZIN
IDB/JIB 4263120860009
Kontakt osoba Ismet Đuzelić
Adresa Trg Prvog Predsjednika Predsjedništva RBiH Alije Izetbegovića
Poštanski broj 77220 Cazin (bhp sa)
Općina/Grad Cazin
Telefon (037) 515-324
Faks (037) 515-363
Elektronska pošta ismetd@opcinacazin.ba
Internet adresa www.opcinacazin.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Cazin

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Računovodstvene usluge, revizorske i knjigovodstvene usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga održavanja Nova programa i održavanja informacionog sistema za potrebe Jedinstvenog gradskog organa
uprave Cazin u 2018.godini

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga održavanja Nova programa i održavanje informacionog sistema za gradsku upravu CAzin u 2018.godini

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 48443000-5 Programski paket za računovodstvo


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

8.832,00 KM

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Jedinstveni gradski organ uprave Grada Cazina

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu idejnog
rješenja?

Ne

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ITINERIS D.O.O. TUZLA 4209718600007 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

8832,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

8832,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

3.5.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8832,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8832,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka c)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Pružanje usluga održavanja NOVA programa i održavanje informacionog sistema za potreba grada Cazina

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

ITINERIS D.O.O. TUZLA

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
697-4-2-47-5-11/18
PODIJELI: