Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge cestovnog prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Lot 3

Datum objave: 09.05.2018. 15:43 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.05.2018.

Adresa: Maršala Tita 9a/I
Telefon: (033) 251-590
Faks: (033) 251-595
E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba
Web: https://www.ejn.gov.ba
Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:9.5.2018. u 14:15OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

978-1-2-3-5-4/18


Broj obavještenja o nabavci 978-1-2-3-3-11/17

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv VLADA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
IDB/JIB 4245022440001
Kontakt osoba Merko Karahmetović
Adresa 1. slavne višegradske brigade 2A
Poštanski broj 73000 Goražde (bhp sa)
Općina/Grad Goražde
Telefon (038) 221-212
Faks (038) 224-161
Elektronska pošta karahmetovic.merko@gmail.com
Internet adresa www.bpkg.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Bosansko-podrinjski kanton

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Da

I 3.a. Ugovorni organi koji učestvuju u zajedničkoj nabavci
 

R.Br. Naziv ugovornog organa i nivo kojem pripada IDB/JIB
1 VLADA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE 4245022440001
2 MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE 4245023090004


ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uključujući usluge blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza
pošte

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Jedan lot

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

3

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga cestovnog prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga cestovnog prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)
Dodatni predmet(i) 60100000-9 Usluge cestovnog prevoza


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 3

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prema TD

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60100000-9 Usluge cestovnog prevoza

II Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

74000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema TD

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Attp Centroprevoz d.o.o. Goražde 4245000710005 Goražde Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.d. Broj primljenih ponuda


3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

75076,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

119520,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 3. Informacije o ugovornim organima koji su učestvovali u zajedničkoj nabavci

 

 

 

 

R.Br. Naziv ugovornog organa i nivo kojem pripada IDB/JIB Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma
1 VLADA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE 4245022440001 500,00 9.5.2018.
2 MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT BOSANSKO- 4245023090004 74576,00 9.5.2018.


IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
978-1-2-3-5-4/18
PODIJELI: