Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Rekonstrukcija lokalnih i nekategorisanih puteva

Datum objave: 12.05.2018. 11:13 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.05.2018.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

320-1-3-57-5-174/18


Broj obavještenja o nabavci 320-1-3-57-3-84/18

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD BANJA LUKA
IDB/JIB 4401012920007
Kontakt osoba Željka Morača
Adresa Trg Srpskih vladara 1
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 244-476
Faks (051) 244-576
Elektronska pošta javne.nabavke@banjaluka.rs.ba
Internet adresa www.banjaluka.rs.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Grad,Banja Luka

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i
sportskih objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

5

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

4, 5

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na investicionom održavanju gradskih asfaltnih saobraćajnica - rehabilitacija,
modernizaciji gradskih makadamskih saobraćajnica, rekonstrukciji gradskih saobraćajnica sa izgradnjom dijela
trotoara od „Hiper korta“ prema prijedorskoj petlji i dijela trotoara od mosta na rijeci Vrbas prema
Olimpijskom bazenu, investicionom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva i rekonstrukciji lokalnih i
nekategorisanih puteva Lot 1- Lot 5

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na investicionom održavanju gradskih asfaltnih saobraćajnica - rehabilitacija,
modernizaciji gradskih makadamskih saobraćajnica, rekonstrukciji gradskih saobraćajnica sa izgradnjom dijela
trotoara od „Hiper korta“ prema prijedorskoj petlji i dijela trotoara od mosta na rijeci Vrbas prema
Olimpijskom bazenu, investicionom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva i rekonstrukciji lokalnih i
nekategorisanih puteva Lot 1- Lot 5

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4 – investiciono održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 4 – investiciono održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

II Ukupna količina ili obim ugovora

256.410,20 KM

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

256410,20

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

regulisan predviđenim nacrtom ugovora

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

područje grada Banjaluka

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MG MIND d.o.o. 4401192990008 Mrkonjić Grad Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


241225,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

3.5.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

4

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

241225,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

293770,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 5 – rekonstrukcija lokalnih i nekategorisanih puteva

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 5 – rekonstrukcija lokalnih i nekategorisanih puteva

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi

II Ukupna količina ili obim ugovora

431.623,00 KM

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

431623,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

regulisan predviđenim nacrtom ugovora

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

područje grada Banjaluka

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MG MIND d.o.o. 4401192990008 Mrkonjić Grad Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


414372,92

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

3.5.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

414372,92

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

522300,88

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
320-1-3-57-5-174/18
PODIJELI: