Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Dodatni radovi na rekonstrukciji trgova na Dobrinji i Alipašinom polju - izgradnja potapajućih stubića za zaštitu trgova

Datum objave: 16.05.2018. 11:28 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.05.2018.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

422-4-3-96-5-38/18ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO
IDB/JIB 4200422060000
Kontakt osoba Zlatka Pločo
Adresa Bulevar Meše Selimovića 97
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 291-247
Faks (033) 291-247
Elektronska pošta javnenabavke@novigradsarajevo.ba
Internet adresa www.novigradsarajevo.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Sarajevo Novi Grad

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji trgova na Dobrinji i Alipašinom polju - izgradnja potapajućih stubića za zaštitu
trgova

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji trgova na Dobrinji i Alipašinom polju- izgradnja potapajućih stubića za zaštitu
trgova

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233291-5 Postavljanje saobraćajnih stubića


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

20.512,82

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Novi Grad Sarajevo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 radnih dana od dana uvođenja u posao

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu idejnog
rješenja?

Ne

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SES D.O.O. 4201026910005 Novi Grad Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

23704,88

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

23704,88

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

14.5.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

23704,88

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

23704,88

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 24. Stav (1) Tačka a)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Radovi koji se nemogu odvoiti od osnovnog ugovora

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

SES D.O.O.

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
422-4-3-96-5-38/18
PODIJELI: