Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Pitka voda u galonima

Datum objave: 17.05.2018. 14:52 / Izvor: Akta.ba, 17.05.2018.

KJKP "POKOP" d.o.o. Sarajevo za sahrane i upravljanje grobljem

Broj: 0602-769-4/18

Sarajevo: 23.02.2018.god.

 

Na osnovu člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma KJKP „POKOP" d.o.o. Sarajevo broj 118A/15 od 30.01.2015. godine i tačke IV Odluke o javnoj nabavci - direktni sporazum broj 0602-769-1/18 od 22.2.2017. godine, Direktor donosi

 

ODLUKU

 

O odabiru ponuđača sa kojim se zaključuje direktni sporazum

 

I

U postupku direktnog sporazuma - Nabavka pitke vode u galonima za potrebe preduzeća, pokrenutim Odlukom o javnoj nabavci broj 0602-769-1/18 od 22.2.2017. godine, odabran je ponuđač „Corto" d.o.o,, Srđana Aleksića br.22, Sarajevo.

 

II

Ponuđač iz tačke I ove Odluke izabran je nakon ispitivanja tržišta i ponuđene ponude od 23.02.2018. godine, koja nije viša od odgovarajuće tržišne cijene 5.933,60 KM bez PDV-a.

 

III

Direktni sporazum će se smatrati zaključenim nakon zaključenja ugovora o nabavci.

 

IV

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za komercijalne poslove.

 

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

DOSTAVITI:

1.         Ponuđaču;

2.         Službi za komercijalne poslove;

3.         a/a Preduzeca.

 

Direktor

Goran Cerić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: