Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Čšćenje i sanacija erozija u koritu vodotoka Tinja, Lomnica i Jaruga

Datum objave: 17.05.2018. 15:11 / Izvor: Akta.ba, 17.05.2018.

REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

JEDINICA ZA KOORDINACIJU POLJOPRIVREDNIH PROJEKATA (APCU)

 

Broj: 1468/18

Datum, 15.5.2018. godine

 

Za:

ZU "DEJOKOP" d.o.o. (Vodeći partner) Bok, Orašje, Domobranska br. 130, Bok, Orašje, BiH i "MONT-GRADNJA" d.o.o. (partner) Ugljevik, Ćirila i Metodija bb, Ugljevik, BiH

"BIJELJINA PUT" d.o.o. Bijeljina, Baje Pivljanina bb, Bijeljina, BiH 'TAP1LON1' d.o.o. Čclić, Abdulaha Kovačevića br. 89, Ćelić, BiH

"ROADING" d.o.o. Gračanica, Sprečanski put bb, Gračanica, BiH

ZU "EKOPROM" d.o.o. (Vodeći partner) Brčko distrikt BiH, Bulevar mira br. 4, Brčko distrikt BiH i "ARAPOVAC PUTEVI" d.o.o. (partner) Čelić, Ratkovići, ul. Izeta Ahmetovića br. 62, Ćelić, Ratkovići, BiH_

 

Predmet: Čišćenje i proširenje riječnih korita na području Brčko distrikta BiH i Sanacija oštećenja obala i dna odvod ni li kanala i gravitacionog ispusta na ustavi u Vučilovcu, br. BA-FERP-IDA-5529-NCB-BD-W-16-103, Lot 4 "Čišćenje i sanacija  erozija u koritu vodotoka Tinja, Lomnica i Jaruga", po ponovljenom pozivu

 

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je nakon sprovedene ocjene ponuda za Čišćenje i proširenje riječnih korita na području Brčko distrikta BiH i Sanacija oštećenja obala i dna odvodnih kanala i gravitacionog ispusta na ustavi u Vučilovcu, br. BA-FERP-IDA-5529-NCB-BD-W-16-103, Lot 4 "Čišćenje i sanacija erozija u koritu vodotoka Tinja, Lomnica i Jaruga", po ponovljenom pozivu, dodijeljen ugovor ponuđaču "BIJELJINA PUT" d.o.o. Bijeljina, Baje Pivljanina bb, Bijeljina, BiH, čija je ponuda ocijenjena kao najpovoljnija.

 

U skladu sa Tenderskom dokumentacijom, U PP 40. Obavještenje o dodjeli ugovora, u prilogu dostavljamo rezultate tendera:

Projekat:

Hitni projekat oporavka od poplava

Naziv ugovora:

Čišćenje i proširenje riječnih korita na području Brčko distrikta BiH i Sanacija oštećenja obala i dna odvodnih kanala i gravitacionog ispusta na ustavi u Vučilovcu, Lot 4 "Čišćenje i sanacija erozija u koritu vodotoka Tinja, Lomnica i Jaruga", po ponovljenom pozivu

 

Broj ugovora:

BA-FERP-IDA-5529-NCB-BD-W-16-103/Lot 4

Metod nabavke:

NJN -Nacionalno javno nadmetanje

 

Nazivi ponuđača i pročitane cijene ponuda:

Red. br.

Ponuđač

Cijena ponude sa PDV-om (u KM) (bez uračunatih popusta i bez aritmetičkih korekcija gdje primjenjivo)

1.

ZU "DEJOKOP" d.o.o. (Vodeći partner u ZU) Bok, Orašje i "MONT-GRADNJA" d.o.o. (partner) Ugljevik

466.828,25

2.

"BIJELJINA PUT" d.o.o. Bijeljina

331.916,01

3.

"PAPILON" d.o.o. Čelić

414.533,95

4.

"ROADING" d.o.o. Gračanica

523.894,53

5.

ZU "EKOPROM" d.o.o. (Vodeći partner u ZU) Brčko, i "ARAPOVAC PUTEVI" d.o.o. (partner) Čelić

629.335,40

 

Nazivi ponuđača i rangirane cijene vrednovanih ponuda:

Rang

Ponuđač

Cijena ponude sa uključenim PDV-om nakon vrednovanja (u KM)

1;

"BIJELJINA PUT" d.o.o. Bijeljina

331.916,01

2.

"PAPILON" d.o.o. Čelić

389.661,91

3.

ZU "DEJOKOP" d.o.o. (Vodeći partner) Bok, Orašje i "MONT-GRADNJA" d.o.o. (partner) Ugljevik

470.638,47

4.

"ROADING" d.o.o. Gračanica

523.894,53

5.

ZU "EKOPROM" d.o.o. (Vodeći partner) Brčko, i "ARAPOVAC PUTEVI" d.o.o. (partner) Čelić

623.042,05

 

Napomena: Prikazane su cijene ponuda sa PDV-om i sa uključenim popustima i/ili aritmetičkim korekcijama gdje je primjenjivo.

 

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi odbijanja:

Red. br.

Ponuđač

Razlozi odbijanja

1.

-

 

 

Podaci o uspješnom ponuđaču:

Naziv ponuđača:

"BIJELJINA PUT" d.o.o. Bijeljina

Cijena ponude:

331.916,01 KM

Trajanje ugovora:

120 dana od dana početka izvođenja radova

Obim dodjeljenog ugovora:

Čišćenje i sanacija erozija u koritu vodotoka Tinja, Lomnica i Jaruga, u skladu sa predmjerom radova i Elaboratom, na području Brčko distrikta BiH.

 

S poštovanjem,

Stefan Mitrović, APCU Direktor

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: