Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Plin i kisik za potrebe Uslužnih djelatnosti Bugojno

Datum objave: 18.05.2018. 12:03 / Izvor: Akta.ba, 16.05.2018.

Šumskoprivredno društvo "Srednjobosanskešume"/

Šumskogospodarsko društvo "Šume Središnje d.o.o. Donji Vakuf

 

Broj:01-2430/18

Datum: 21.03.2018. godine

 

Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), člana 2,5 i 7 Pravilnika o postupku direktnog sporazuma ( „Službeni glasnik BiH" broj: 90/14) Odluke Uprave Društva broj: 01-03-3774/12 od 16.08.2012. godine , direktor Društva donosi:

 

ODLUKU O

IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA PUTEM DIREKTNOG SPORAZUMA

 

Član 1.

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma za nabavku plina i kisika za potrebe Uslužnih djelatnosti Bugojno broj: 01-2429/18 od 21.03.2018. godine, dodjeljuje se ugovor ponuđaču KA PLIN d.o.o. Bugojno u ukupnoj vrijednosti u iznosu od 5.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.

 

Član 2.

Na osnovu ove odluke ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja ugovora kojim će regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku.

 

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Društva istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke shodno članu 70 stav 6 zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Ugovorni organ pokrenuo je postupak javne nabavke putem direktnog sporazuma za nabavku plina i kisika kako vrijednost nabavke iznosi 5.000,00 KM bez PDV-a donesena je ova odluka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: