Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nadogradnja postojećeg pilot projekta nabavke elektronskih plombi (proširenje i dogradnja STONE2 - integracija sa RMP platformom (elektronske plombe))

Datum objave: 18.05.2018. 12:34 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.05.2018.


OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

741-4-1-34-5-61/18


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MJEŠOVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" - MATIČNO
PREDUZEĆE A.D. TREBINJE - ZAVISNO PREDUZEĆE "ELEKTROKRAJINA"
AKCIONARSKO DRUŠTVO BANJA LUKA
IDB/JIB 4400855640000
Kontakt osoba Ivana Pušac
Adresa Kralja Petra I Karađorđevića 95
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 246-300
Faks (051) 215-610
Elektronska pošta info@elektrokrajina.com
Internet adresa elektrokrajina.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nadogradnja postojećeg pilot projekta nabavke elektronskih plombi (proširenje i dogradnja STONE2 - integracija
sa RMP platformom (elektronske plombe))

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nadogradnja postojećeg pilot projekta nabavke elektronskih plombi (proširenje i dogradnja STONE2 - inetgracija
sa RMP platformom (elektronske plombe))

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31682000-0 Materijal za električnu struju


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema TD

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu
idejnog rješenja?

Ne

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MMSCODE d.o.o. 4402582480007 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

247252,50

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

247252,50

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

18.5.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

247252,50

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

247252,50

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 22. Stav (1) Tačka a)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Predmetna nabavka je sprovedena putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci u skladu sa
članom 22 tačka a) ZJN BiH jer se odnosi na pilot projekat koji je eksperimentalan.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

MMSCODE d.o.o.

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
741-4-1-34-5-61/18
PODIJELI: