Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Polovno vozilo za potrebe vatrogasnog servisa

Datum objave: 19.05.2018. 09:48 / Izvor: Akta.ba, 19.05.2018.

Nabavka polovnog vozila za potrebe vatrogasnog servisa

Broj:  02-360-37/18

Datum: 16.05.2018. godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 97/16) i člana 41. i 51. Statuta Grada Zvornik – Prečišćen tekst („Službeni glasnik grada Zvornik“, broj 5/17), Gradonačelnik grada Zvornik,  d o n o s i

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

U postupku direktnog sporazuma za izbor najpovoljnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke: „Nabavka polovnog vozila za potrebe vatrogasnog servisa“, ponudu je dostavio ponuđač:

„6. Novembar“ doo Zvornik, Vuka Karadžića br. 148, Zvornik.

 

II

Ponuđač iz prethodnog člana je dostavio ponudu koju je ugovorni organ ocijenio kao povoljnu i prihvatljivu za isporuku navedene robe u ukupnom iznosu od 6.903,00 KM sa PDV-om. Rok za isporuku robe je 2 dana računajući od dana obostranog potpisivanja ugovora, a plaćanje se vrši žiralno, u roku od 60 dana od dana isporuke vozila.

 

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena na Internet stranici Grada Zvornik: www.gradzvornik.org.

 

GRADONAČELNIK

Zoran Stevanović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: