Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Rekonstrukcija nadstrešnice

Datum objave: 30.07.2018. 14:04 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.07.2018.


OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

488-1-3-24-5-91/18Broj obavještenja o nabavci 488-1-3-24-3-28/18

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
IDB/JIB 4218294630007
Kontakt osoba Elma Osmanović
Adresa Trg BiH broj 6
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 406-218
Faks (032) 406-218
Elektronska pošta komercijala@mupzdk.gov.ba
Internet adresa www.mupzdk.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Zeničko-dobojski kanton

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

LOT 1: Rekonstrukcija podrumskih prostorija PU I LOT 2: Rekonstrukcija nadstrešnice

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 1: Rekonstrukcija podrumskih prostorija PU I
LOT 2: Rekonstrukcija nadstrešnice

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1: Rekonstrukcija podrumskih prostorija PU I

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 1: Rekonstrukcija podrumskih prostorija PU I

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45216111-5 Građevinski radovi na policijskoj stanici

II Ukupna količina ili obim ugovora

kao u ANEKSU II

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

111111,13

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do okončanja radova

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MUP Ze-Do kantona u sjedištu u Zenici

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 SIGMA-SK d.o.o. 4218022710001 Zenica Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


101000,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

101000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

12.7.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

6

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

6

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

100889,71

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

131485,55

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Da

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Ugovor dodijeljen drugorangiranom ponuđaču iz razloga što prvorangirani ponuđač nije dostavio originalnu dokumentaciju
u roku koji je odredio ugovorni organ.


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2: Rekonstrukcija nadstrešnice

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 2: Rekonstrukcija nadstrešnice

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45216111-5 Građevinski radovi na policijskoj stanici

II Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u Aneksu II

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

30470,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do okončanja radova

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MUP Ze-Do kantona u sjedištu u Zenici

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ARCON-IN D.O.O. ZENICA 4218039010003 Zenica Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


22750,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

22750,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

19.7.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

8

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

5

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

22750,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

29429,20

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Da

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: