Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Gumenotehnička roba za mašinsku salu, kotlovsko postrojenje i pomoćne objekte

Datum objave: 31.07.2018. 13:08 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 31.07.2018.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

825-1-1-333-5-460/18Broj obavještenja o nabavci 825-1-1-333-3-273/18

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
IDB/JIB 4401387900003
Kontakt osoba Aleksandar Ćeranić
Adresa Gračanica bb
Poštanski broj 89240 Gacko (sp bl)
Opština/Grad Gacko
Telefon (059) 472-413
Faks (059) 472-085
Elektronska pošta tenderi@ritegacko.com
Internet adresa www.ritegacko.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Otvoreni postupak br. 83/18- Nabavka gumeno tehničke robe

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Otvoreni postupak br. 83/18 Nabavka gumeno tehničke robe

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 19000000-6 Koža i tekstilne tkanine, plastični i gumeni materijali
Dodatni predmet(i) 19510000-4 Gumeni proizvodi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 1. Gumeno tehnička roba za Dopremu uglja i OšiP

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Gumeno tehnička roba za Dopremu uglja i OšiP

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 19510000-4 Gumeni proizvodi

II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljna specifikacija sadržana je u Tenderskom dokumentu.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

47480,30

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

U roku od 20 dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište ZP R i TE Gacko a.d. Gacko

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Bradva Plus doo Sremski karlovci 106033485 Sremski Karlovci Serbia


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM46127,56

IV 2.b. Mjesečna vrijednost bez PDV-a u KM

46127,56

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

26.7.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

46127,56

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

46127,56

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 2.Gumenotehnička roba za mašinsku salu,kotlovsko postrojenje i pomoćne objekte

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Gumenotehnička roba za mašinsku salu,kotlovsko postrojenje i pomoćne objekte

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 19510000-4 Gumeni proizvodi

II Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljna specifikacija sadržana je u Tenderskom dokumentu.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

13580,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

U roku od 20 dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište ZP R i TE Gacko a.d. Gacko

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Bradva Plus doo Sremski karlovci 106033485 Sremski Karlovci Serbia


IV 2. Informacije o dodjeli ugovoraIV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

11433,88

IV 2.b. Mjesečna vrijednost bez PDV-a u KM

11433,88

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

26.7.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

11433,88

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

13562,50

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: