Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izrada Glavnih projekata za rekonstrukciju i izgradnju 37 stambenih jedinica u opštinama Brod, Šamac i Vukosavlje

Datum objave: 02.08.2018. 10:57 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 01.08.2018.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1388-1-2-17-5-42/18Broj obavještenja o nabavci 1388-1-2-17-3-13/18

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO ZA IZBJEGLICE I RASELJENA LICA
IDB/JIB 4401013650003
Kontakt osoba Oleg Damjanic
Adresa Trg Republike Srpske 1
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 338-642
Faks (051) 338-847
Elektronska pošta mirl@mirl.vladars.net
Internet adresa www.vladars.net

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i
uređenja pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

7

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

2, 4, 5, 6

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga 01/18-IV-RSP; Izrada glavnih projekata za rekonstrukciju i izgradnju 231 stambene jedinice u
gradovima/opštinama Derventa, Doboj, Prijedor, Banja Luka, Laktaši, Modriča, Pelagićevo, Brod, Šamac,
Vukosavlje, Prnjavor, Teslić, Kotor Varoš i Mrkonjić Grad.

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada glavnih projekata za rekonstrukciju i izgradnju 231 stambene jedinice u gradovima/opštinama Derventa,
Doboj, Prijedor, Banja Luka, Laktaši, Modriča, Pelagićevo, Brod, Šamac, Vukosavlje, Prnjavor, Teslić, Kotor
Varoš i Mrkonjić Grad u okviru Regionalnog stambenog programa.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge
Dodatni predmet(i) 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga za izradu Glavnih projekata za rekonstrukciju i izgradnju 35 stambenih jedinica u gradu Doboj.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada Glavnih projekata za rekonstrukciju i izgradnju 35 stambenih jedinica u gradu Doboj.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

II Ukupna količina ili obim ugovora

Izrada 35 Glavnih projekata.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25670,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 kalendarskih dana od dana primopredaje baznih podloga za početak projektovanja.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Teritrija grada Doboj i mjesto sjedišta Ugovornog organas (Banja Luka).

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Institut za građevinarstvo IG Banja Luka 4400918310005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

19600,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

24.7.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

19600,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

19600,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Da


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga za izradu Glavnih projekata za rekonstrukciju i izgradnju 28 stambenih jedinica u opštinama
Modriča i Pelagićevo.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada Glavnih projekata za rekonstrukciju i izgradnju 28 stambenih jedinica u opštinama Modriča i Pelagićevo.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

II Ukupna količina ili obim ugovora

Izrada 28 Glavnih projekata.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20536,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 kalendarskih dana od dana primopredaje baznih podloga za početak projektovanja.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Teritorija opština Modriča i Pelagićevo i mjesto sjedišta Ugovornog organa (Banja Luka).

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Institut za građevinarstvo IG Banja Luka 4400918310005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

19536,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

24.7.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

19536,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

19536,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Da


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga za izradu Glavnih projekata za rekonstrukciju i izgradnju 37 stambenih jedinica u opštinama Brod,
Šamac i Vukosavlje.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada Glavnih projekata za rekonstrukciju i izgradnju 37 stambenih jedinica u opštinama Brod, Šamac i
Vukosavlje.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

II Ukupna količina ili obim ugovora

Izrada 37 Glavnih projekata.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

27137,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

120 kalendarskih dana od dana primopredaje baznih podloga za početak projektovanja.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Teritorija opština Brod, Šamac, Vukosavlje i mjesto sjedišta Ugovornog organa (Banja Luka).

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Institut za građevinarstvo IG Banja Luka 8 / 11 4400918310005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

21800,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

24.7.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

21800,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

21800,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Da


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga za izradu Glavnih projekata za rekonstrukciju i izgradnju 42 stambene jedinice u opštinama
Prnjavor i Teslić.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada Glavnih projekata za rekonstrukciju i izgradnju 42 stambene jedinice u opštinama Prnjavor i Teslić.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

II Ukupna količina ili obim ugovora

Izrada 42 Glavna projekta.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

30804,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

120 kalendarskih dana od dana primopredaje baznih podloga za početak projektovanja.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Teritorije opština Prnjavor i Teslić i i mjesto sjedišta Ugovornog organa (Banja Luka).

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Institut za građevinarstvo IG Banja Luka 4400918310005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

28600,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

24.7.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

28600,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

28600,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Da

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: