Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Univerzalni džepni alat

Datum objave: 02.08.2018. 13:05 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 01.08.2018.


GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA U OBLASTI
ODBRANE I SIGURNOSTI

756-2-1-123-5-18/18Broj obavještenja o nabavci 756-2-1-123-3-4/18

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv AGENCIJA ZA POLICIJSKU PODRŠKU
IDB/JIB 4201442540004
Kontakt osoba Admir Bašić
Adresa Aleja Bosne Srebrene bb
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novi Grad
Telefon (033) 727-500
Faks (033) 727-528
Elektronska pošta admir.basic@psa.gov.ba
Internet adresa www.psa.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Državni nivo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Da

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka policijske opreme

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka policijske opreme za potrebe Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BIH

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Ograničeni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 7. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS A


I 4. Adresa ugovornog organa u čije ime se provodi nabavkaNaziv DIREKCIJA ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH TIJELA
IDB/JIB 4201544380001
Adresa Aleja Bosne Srebrene bb
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 779-000
Faks (033) 779-010
Elektronska pošta natasa.sobot@dkpt.gov.ba
Internet adresa

ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka baterijskih lampi sa futrolom

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka baterijskih lampi sa futrolom za potrebe Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35200000-6 Policijska oprema

II Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

35008,54

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u TD

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, ul. Aleja Bosne Srebrene bb, Sarajevo

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ABC SPORTING D.O.O. 4402925600003 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


34816,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

24.7.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

34816,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

34816,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka univerzalnog džepnog alata

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka univerzalnog džepnog alata za potrebe Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35200000-6 Policijska oprema

II Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

35897,43

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u TD

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, ul. Aleja Bosne Srebrene bb, Sarajevo

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ABC SPORTING D.O.O. 4402925600003 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM


35800,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

24.7.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

35800,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

35800,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: