Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Usluge preseljenja kancelarijskog namještaja, opreme i dokumentacije

Datum objave: 06.08.2018. 08:34 / Izvor: Akta.ba, 23.07.2018.

FIPA - Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH

FIPA - Agencija za promidžbu inozemnih ulaganja u BiH

 

Broj: 06-16-3-427-3/18

Sarajevo, 23.07. 2018. godine

 

Na osnovu člana 61. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH" br. 32/02, 102/09 i 72/17), Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14 ), Pravilnika Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH o postupku direktnog sporazuma broj: 06-02- 2-435/14 od 05.12.2014. godine, dopune Plana javnih nabavki od 25.06.2018. godine, direktor donosi

 

ODLUKU

O NABAVCI USLUGA PRESELJENJA KANCELARIJSKOG NAMJEŠTAJA, OPREME I DOKUMENTACIJE OD DOBAVLJAČA MOVE ONE D.O.O.

 

Član 1.

Na osnovu Odluke o nabavci usluga preseljenja k putem direktnog sporazuma broj: 06-16-3- 427/18 od 20. 07. 2018. godine izvršit će se nabavka usluga, a prema ponudi ponuđača Move One d.o.o. broj: 653/18 od 20. 07. 2018. godine.

 

Član 2.

Predmet nabavke su usluga preseljenja kancelarijskog namještaja, opreme i dokumentacije sa lokcije Grbavička 4 na lokaciju Dubrovačka 6.

 

Član 3.

Neto cijena za usluge lokalne selidbe iznose KM 4.720,00. Ukupna vrijednost nabavke roba, sa PDV-om iznosi KM 5.522,40.

Cijena uključuje: Dolazak na adresu, dostavljanje unaprijed plastičnih i 40 kartonskih kutija za pakovanje arhivske gradje, iznošenje namještaja sa prizemlja i trećeg sprata na početnoj destinaciji uz mogućnost korištenja lifta, utovar u kamion, transport do nove lokacije, istovar na novoj adresi u prostore nekadašnje Union banke na treći sprat bez mogućnosti korištenja lifta, unošenje namještaja, montaža gdje je potrebno i raspoređivanje po kancelarijama.

Cijena isključuje : Osiguranje, skladištenje, slaganje arhive, preuzimanje i isporuka sa i na druge adrese osim dogovorenih, parking dozvole, rad nedjeljom.

 

Član 4.

Postupak javne nabavke je izvršen u skladu sa sa članom 90. Zakona javnim nabavkama i članom 2. stav (3) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH (u daljem tekstu: Pravilnik), putem direktnog sporazuma.

 

Član 5.

Novčana sredstva su odobrena prestrukturiranjem Budžeta Odluka Ministarstva finansija i trezora BiH o prestrukturiranju budžeta broj: 05-16-2-3864-2/18 i Saglasnost na izmjenu namjenske strukture kapitalnih izdataka broj: 05-16-2-3864-4/18.

 

Član 6.

Ova Odluka primjenjuje se od dana donošenja.

 

OBRAZLOŽENJE

U cilju preseljenja FIPA-e u nove kancelarijske prostore, donijeta je Odluka broj: 06-16-3-427/18 od 20. 07. 2018. godine o javnoj nabavci usluga preseljenja FIPA-e. U skladu sa navedenom Odlukom proveden je postupak javne nabavke, prema članu 90. Zakona javnim nabavkama, putem direktnog sporazuma. Odluka je donijeta na osnovu ponude ponuđača Move One d.o.o. broj: 653/18 od 20. 07. 2018. godine koja ispunjava tražene uslove.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: