Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sanacija šteta nastalih kao posljedica prirodne nepogode - poplave

Datum objave: 07.08.2018. 09:28 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 07.08.2018.

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

531-4-3-152-5-15/18


ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv OPĆINA ODŽAK
IDB/JIB 4254037890002
Kontakt osoba Šemsa Hodžić-Mehić
Adresa Trg b.b.
Poštanski broj 76290 Odžak (hp mo)
Općina/Grad Odžak
Telefon (031) 762-363
Faks (031) 710-811
Elektronička pošta opcina@odzak.ba
Internet adresa www.odzak.ba

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 2.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Odžak

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornog tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Sanacija šteta nastalih kao posljedica prirodne nepogode - poplave

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45453000-7 Remontni i sanacijski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

kao u pozivu za ponudu

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

općina Odžak

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana od dana zaključenja ugovora

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objave obavijesti o nabavi prethodio natječaj za izradu idejnog rješenja?

Ne

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

III 6. Da li je objavljena ex ante obavijest o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuditelju/grupi ponuditelja

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 acmilan 4254081950004 Odžak Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

4205,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

4205,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

15.7.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

4205,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

4205,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uvjet iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o nabavi"

Članak 21. Stavak (1) Točka d)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o nabavi"

elementarna nepogoda - poplava

c) Broj ponuditelja sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuditelja sa kojima ste pregovarali

acmilan

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: