Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Materijal za održavanje objekata i terena za taktičku obuku policijskih službenika

Datum objave: 09.08.2018. 12:11 / Izvor: Akta.ba, 24.07.2018.

Broj: 16-12-16-590-18 /17

Istočno Sarajevo, 24.07.2018.godine          

 

Na osnovu člana 8. stav (2) tačka h) Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu ("Službeni glasnik BiH br. 27/04, 63/04. 35/05, 49/09, i 40/12), člana 75. stav (2) Zakona o javnim nabavkama Službeni glasnik BiH". broj) 39/14) i člana 2. Uputstva o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjene ugovora Službeni glasnik BiH', braj 56/15), Državna agencija za istrage i zaštitu u svojstvu ugovomog Organa na propisanom obrascu na svojoj intenetskoj stranici obiavljuje osnovne elemente ugovora/okvimog sporazuma za postupke javnih nabavki kako slijedi:

 

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/ OKVIRNOG SPORAZUMA DRŽAVNE AGENCUE ZA ISTRAGE I ZAŠTITU

u periodu od 01.01. do 31.05 2018 godine. ugovori iz 2017. godine realizovani u 2018. godini i okvini sporazumi iz 2015. 2016. i 2017 godine koji su na snazi

 

Redni broj.

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču/ dobavljačima okvirnog sporazuma (Naziv, ID broj , mjesto)

Osnovni element ugovora/okvimog sporazuma (Vrijednost sa PDV-om period trajanja/ rok Izvršenja, rok plaćanja. garantni period...)

Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon ućinjene izmjene/ ostatak vrijednosti okvimog sporazuma

Datum zakljućenja ugovora/ okvimog sporazuma

Datum

realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost u KM

Napomena (obrazloženja)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

42.

Nabavka meterijala za održavanie objekata i terena za taktiiku obuku pdicijskih službenika CPV 44100000-1

Direktni sporazum 1161-6-1-251/18

SENIGOR d o.o. Sarajevo 10 4200909100007

3.811,64 KM (jednokratna isporuka. plaćanje u roku 20 dana)

   

24.05.2018. godine

   
 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: