Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Hemikalije za dezinfekciju i pročišćavanje vode za piće

Datum objave: 09.08.2018. 15:08 / Izvor: Akta.ba, 09.08.2018.

JKP «VODOVOD I KANALIZACIJA» DOO

Meše Selimovića bb

79260

Sanski Most

 

Broj :02-01-47/18

Datum:21.06.2018.godine

 

Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH", broj 90/14), člana 8. stav 3. i člana 9. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JKP „Vodovod i Kanalizacija" d.o.o. Sanski Most, direktor JKP „Vodovod i Kanalizacija" d.o.o. Sanski Most dana 21.06.2018. godine, donosi

 

ODLUKU

o dodjeli ugovora putem direktnog sporazuma

 

I             

Ovom Odlukom se prihvata ponuda, broj 05-16 od 19.06.2018. godine i Ugovor o nabavci hemikalija za dezinfekciju i pročišćavanje vode za piće dodjeljuje se ponuđaču „HEMIJA PATENTING" d.o.o. Lukavac.

Ukupna vrijednost robe bez PDV-a iznosi 4.250,00 KM. Sastavni dio ove Odluke je navedena ponuda.

 

II            

JKP „Vodovod i Kanalizacija" d.o.o. Sanski Most kao ugovorni organ će sa ponuđačem zaključiti ugovor kojim će se regulirati međusobna prava i obaveze vezana za predmetnu nabavku, a u skladu sa uslovima definisanim pozivom za dostavu ponuda i zakonskim propisima koji regulišu postupak ugovaranja.

 

III           

Ova Odluka objaviće se na WEB -stranici ugovornog organa www.vik-sm.ba.

 

Obrazlože nj e

Poziv za dostavu ponude putem direktnog sporazuma, broj 02-01-47/18 od 14.06.2018. godine za nabavku hemikalija za dezinfekciju i pročišćavanje vode za piće upućen je ponuđaču „HEMIJA PATENTING" d.o.o. Lukavac. Navedeni ponuđač je u ostavljenom roku dostavio svoju ponudu. Ispitivanjem cijena na tržištu utvrđeno je da je cijena ponuđača prihvatljiva za naprijed navedenu 

predmetnu nabavku, te je riješeno kao u dispozitivu ove Odluke.         

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: