Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Sitni pijesak sa prevozom

Datum objave: 09.08.2018. 15:14 / Izvor: Akta.ba, 09.08.2018.

JKP «VODOVOD I KANALIZACIJA» DOO

Meše Selimovića bb

79260

Sanski Most

 

Broj: 02-01-49/18

Datum: 22.06.2018.godine

 

Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH", broj 90/14), člana 8. stav 3. i člana 9. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JKP „Vodovod i Kanalizacija" d.o.o. Sanski Most, direktor JKP „Vodovod i Kanalizacija" d.o.o. Sanski Most, dana 22.06.2018. godine donosi:

 

ODLUKU

o dodjeli ugovora putem direktnog sporazuma

 

I

Ovom Odlukom se prihvata ponuda, broj 02/18 od 19.06.2018. godine i Ugovor o nabavci sitnog pijeska sa prevozom dodjeljuje se ponuđaču Autoprevoznik „Todorovac" Sanski Most.

Ukupna vrijednost predmetne nabavke bez PDV-a iznosi 4.800,00 KM. Sastavni dio ove Odluke je navedena ponuda.

               

II

JKP „Vodovod i Kanalizacija" d.o.o. Sanski Most kao ugovorni organ će sa ponuđačem zaključiti ugovor kojim će se regulirati međusobna prava i obaveze vezana za predmetnu nabavku, a u skladu sa uslovima definisanim pozivom za dostavu ponuda i zakonskim propisima koji regulišu postupak ugovaranja.

               

III
Ova Odluka objavi će se na WEB -stranici ugovornog organa www.vik-sm.ba.

 

Obrazlože nj e

Poziv za dostavu ponude putem direktnog sporazuma, broj 02-01-49/18 od 18.06.2018. godine za nabavku sitnog pijeska sa prevozom upućen je ponuđačima Autoprevoznik „Todorovac" Sanski Most i FB „MODRATRANS" d.o.o. Sanski Most. Ponuđač Autoprevoznik „Todorovac" Sanski Most je u ostavljenom roku dostavio svoju ponudu, broj 02/18 od 19.06.2018. godine. Ispitivanjem cijena na tržištu utvrđeno je da je cijena ponuđača Autoprevoznik „Todorovac" Sanski Most prihvatljiva za naprijed navedenu predmetnu nabavku, te je riješeno kao u dispozitivu ove Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: