Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Oglašavanje Lutrije BiH kao partnera Sarajevo Film Festivala

Datum objave: 10.08.2018. 10:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.08.2018.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

523-4-2-125-5-77/18


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O.
IDB/JIB 4200496180007
Kontakt osoba Nihad Fočo
Adresa Mehmeda Spahe 11
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 568-605
Faks (033) 223-001
Elektronska pošta nihad.foco@lutrijabih.ba
Internet adresa www.lutrijabih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Reklamne usluge i usluge marketinga

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Oglašavanje Lutrije BiH kao partnera Sarajevo Film Festivala

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Oglašavanje Lutrije BiH kao partnera Sarajevo Film Festivala

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79341000-6 Usluge oglašavanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sarajevo

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Godinu dana

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu idejnog
rješenja?

Ne

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Udruženje građana i umjetnika OBALA ART CENTAR" 4200212410008 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

30000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

24.7.2018.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

30000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

30000,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka c)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Nakon uspješne saradnje u prethodnim godinama sa Udruženjem «OBALA ART CENTAR SARAJEVO» Sarajevo i velikom
odzivu ciljnih skupina na promotivne aktivnosti Lutrije BiH kao partnera Sarajevo Film Festivala (SFF), Lutrija BiH će i ove
godine nastaviti partnerski odnos. SFF je brend koji je već stekao pozitivan ugled i okuplja generacije od 18 do 40 godina,
koje su od interesa za promociju igara Lutrije BiH.
SFF je vodeći filmski festival u regiji koji promoviše domaću i regionalnu kinematografiju. Festival je platforma za mlade
filmske stvaraoce koji se okupljaju na jednom mjestu i na taj način razmjenjuju svoja iskustva i dodatno proširuju svoje
znanje.
S obzirom da se radi o najvećem međunarodnom filmskom festivalu koji za vrijeme trajanja okupi više od stotinu hiljada
posjetilaca, smatramo da su partnerstvo i učešće na istom prilika za Lutriju BiH da dodatno ojača i unaprijedi svoj ugled.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

Udruženje građana i umjetnika "OBALA ART CENTAR"

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: